- Senki sem jó, csak egyedül Isten

Kérdező1: A Pál mondja,hogy nincs a testemben jó,nem találok semmit a testemben jót tudod,nem lakik bennem jó,és akkor ugye, hogy lenne benne akkor a Szentlélek,érted?

RHR: Igen, ott ő ezzel arra utalt, hogy azt mondta, hogy ezt Pál írta ugye, hogy nincsen, nem lakik én bennem semmi jó.

Kérdező1: Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom, mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok,

RHR: Ja, igen az ott a külső, és a belső embernek a harca

Kérdező 1: Igen, igen

RHR: A testnek is van egy külön akarata, hogy a test automatikusan így a romlottsága miatt, az önzés miatt, hogy mindig a kiszolgáltatottságot, a luxust, az, hogy ne kelljen fáradnia.

Tehát, az emberi testnek a gondolata, a genetikája erre van beállva sajnos, de viszont amikor az ember, aki így élt, találkozik az információval, és erről olvas, és az bekerül az elméjébe, onnantól kezdve ez a véget nem érő csata, ez állandóan jelen lesz az életében, hogy tudja az ember a gondolatában, hogy mi helyes, és mit kéne tenni,

De vannak pillanatok, amikor mégis egy pillanat alatt az ember elveszíti önmaga fölött a teljes uralkodást, és akkor a test elkezdi magát önállósítani, és csinálni az ügyes –bajos dolgait, csak, hogy ne kelljen fáradozni, és fáradtságos munkával előre jutni szorgalmasságban, hűségben az Istennek a dolgában, hanem önállósítani akarja magát a test.

Tehát pihengetés, a luxus, tehát mindezek az emberi tulajdonságok, azért minden önzésből fakad, és ezért mondja azt, hogy nem lakik bennem semmi, mert ugye az Ószövetségben azt olvassuk, hogy a Zsoltárokba talán, hogy azt mondja, hogy az ember szíve alkotása szüntelenül rossz, és gonosz, tehát az emberi test az úgy szeretne élni, hogy ne kerüljön konfliktus helyzetbe, ne kerüljön nehézségekbe, próbatételekbe.

Viszont az Isten csak ilyen eszközökkel tudja az embert tanítani, mert az ember annyira megalkudott az ördög természetében, és annyira elvakulttá vált, annyira önzővé vált, hogy sajnos az egyedüli hathatós módszer az Isten kezében, amikor nehézséget enged az embernek az életére, és akkor ilyenkor az Isten még egyeseket még föl bír tudni rázni.

Tehát a küszöbünkben álló nagyvilág összeomlásban, ebben az éhínség, szenvedés, szegénység, minden, ami lesz, ezt is arra használja föl Isten, hogy általa megpofozza, megveri az emberiséget,

És az emberek, az értelmesebbek, azok megtartják azt a látást, hogy fontos az Istennel kapcsolatot ápolni, és szorosan ebben a kapcsolattartásban maradni, mert ebből fog fakadni az ember számára a nyomorúság idején a megmentés, és hát utána pedig meg az örök élet.

Kérdező2: Legelőször ott írja, mielőtt Noénak elmondja, hogy mit kell csinálni, hogy megsokasodott az ember gonoszsága, egy Mózes 6:5-be szerepel ez: és minden alkotása szüntelen csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott a szívében, tehát ez a Noé előtti rész.

RHR: Ő a megváltóját azért küldte be, hogy mielőtt az ő feladatát elkezdi elvégezni, hogy ő is megtanulja, azt írja valahol az írás, hogy szenvedésen keresztül tanulta meg az engedelmességet, tehát erre utalt ő a megváltó, amikor azt mondta, hogy miért hívsz engem jónak, hiszen nincsen senki jó, csak egyedül az Isten, az egyedüli teremtő szent Atya.

Mit gondoltok, hogy miért mondta ezt, mire utalt a megváltónk azzal, hogy azt mondta miért hívsz engem jónak, mért mondasz engem jónak, hiszen senki más nem jó, csak az Atya,

 Hogy itt azt akarta, hogy ő önmagáról is lemondva azt mondja, hogy én se vagyok jó egyáltalán, és annak ellenére, hogy ő benne mégis az egész élete során semmiféle rossz nem volt, ezért fogadta el az áldozatát az Isten,

Azért mondta azt, hogy miért hívsz engem jónak, mért mondasz engem jónak, hiszen senki más nincsen jó, csak egyedül az Atya, a szent teremtő magasságos Isten, tehát ezzel azt akarta mondani, nem azt akarta azzal mondani, hogy hát ő maga is a rosszak közé sorolja magát, mert nem tehette volna azt, hiszen ő benne nem volt semmi rossz.

Ha lett volna benne valami rossz, az Atya nem fogadta volna el őt, hogy megáldozza önmagát, nem engedte volna meg, hogy betöltse a főpapi szerepet, hogy ő megrendezze úgymond a saját maga életét, hogy letegye az Isten előtti oltáron és föláldozza azt,

Hanem azt akarta ezzel mondani,hogy az Isten azért jó,mert Ő neki nem kellett megtanulnia  szeretni,és engedelmesnek lenni,mert Ő öröktől fogva engedelmes,és örökké fogva szeret,

 És míg ezzel ellentétben az Isten fiának,a fiúnak meg kellett tanulnia nehézségen keresztül,mert sok nehézségen keresztül menve kellett megtanulnia,és elhatározni magában,hogy ő tényleg ha meg kell halnia, hogy akkor is úgy akar meghalni,hogy az ő halála is gyümölcsöt hozzon, ne csak az élete,hogy még a halálával is embereket akar fölrázni,embereket akar az Istenhez fordítani,hogy megrémüljenek,

Megborzadjanak azon a kínzáson, amit ő elszenvedett, tehát ő azért mondta, hogy miért mondasz engem jónak, ezzel azt akarta, hogy én bennem ugyan nincsen rossz, de az Istennel szemben, hogy ő tényleg az egyedüli Isten, és hogy azt akarta ott megértetni, hogy ő maga nem Isten, hanem Isteni természet részese.

Tehát a földi élet nyomorúságán keresztül tanulta meg elsajátítani az engedelmességet, hogy tökéletesen véghezvigye az Istennek minden utasítását, és a legutolsó utasítása a teremtő Atyánknak, a mindenható szent Istennek az volt, amikor őt kínozták akkor arra kérte az Ő fiát, hogy hagyd magad, hogy megkínozzanak, ne fordulj velük szembe, és ne öld meg őket, ne pusztítsd el őket.

Megtehette volna Joshua, tehát egy csettintésre és jöttek volna Istennek a kerubjai, és elpusztították volna az egész föld lakosságát, és de ő viszont azért jött be, hogy az Atya meg tudja valósítani az emberiség néhány tucatjának a megmentését, és tehát ezért mondta azt, hogy csak egyedül az Isten jó, hogy magát nem nevezte jónak,

Nem azért, mert azt akarta volna mondani, hogy nincsen az én testemben, nem lakik semmi jó, tehát mint ott a Pál apostol mondta ezt, hanem arra utalt, hogy ő neki is magának annak ellenére, hogy az Istentől jött ki a földre, meg kellett tanulnia a földi élet nehézségében, és a nyomorában, be kellett mutatni az ő engedelmességét, és hosszútűrését messzemenőkig, a végletekig,

És tehát erről beszélt, ugyan bennem nincsen rossz, de én nem mondanám magamat jónak azért, mert egyedül az Isten jó, mert Ő neki nem kellett megtanulnia a szeretetet, az engedelmességet, és nem kellett magát alárendelni, hogy véghez tudja vinni az Atyának az akaratát.

Tehát Isten ebben mindig, kezdettől fogva, és örökkön-örökké mindig ugyanebben a szerepben változás nélkül fog helytállni, tehát Ő neki semmilyen nehézség nem fog újat jelenteni, és tehát ezért mondta azt, hogy még velünk ellentétben ugye, tehát Pál is azt mondja, hogy nem lakik az én testemben semmi jó.

Tehát ezzel arra célzott, hogy az embernek az akarata, tényleg ahogyan a korábbi próféta írta, hogy az embernek az akarata velejéig romlott, és Isten nélkül, ha valakinek nincs az életébe az Isten, és nem kontrolálja annak az embernek az életét,

Akkor azok az emberek, akik így elromlanak, teljesen tönkre teszik a másik embereknek az életét, pokollá teszik, és meggátolnák azt is, hogy az emberek szabadon gyakorolhassák az Istenbe vetett hitüket, és meggyőződésüket,

Kérdező3: Hát igen, köszönöm, most már így tisztábban látom a képet,

Kérdező1: Ezzel a,ez a két téma, hogy az Isten jó, meg hogy a szenvedések által,meg hogy az engedelmességet,ezzel is tulajdonképpen kijelenti az Isten,mert hogy a fiú az nem az Isten, érted mert a fiú Isten lenne,akkor neki nem kéne tanulni engedelmességet egyrészt,meg nem mondta volna ezt,hogy csak az Isten jó stb,értitek,tehát.

De ezen keresztül is, mert azt tanítják ugye, ha jól tudom a kereszténységbe,hogy ugyanaz a személy az Atya,meg a fiú,hogy eljött az Isten testben

Kérdező3: igen, jól mondod

Kérdező1: igen tehát ezen keresztül is.

Kérdező3: így van

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK!