- Taníthatnak és szólhatnak-e a nők a gyülekezetben?

Z:-Mond el szerintem nyugodtan még1x, mert azért ez fontos, mert sok félreértés van ebből a gyülekezetekben
M:-Megmondom őszintén, én is beleestem abba a hibába, hogy így gondolkodtam, ilyen sarkosan, hogy amikor egyik gyülekezetbe voltam, amikor egyik mérvadó ige az volt, hogy a nőknek  k*ss, mert Pál ezt mondja, amikor másik gyülekezetekben voltam,akkor megegyeztem azzal,  a nők(pünkösdi gyüliben) állandóan prófétáltak, jövendőt mondtak(sohasem volt igaz), meg beszéltek vége hossza nélkül, de semmi értelme nem volt. Azért vissza- vissza tért hozzánk az az Ige, hogy Pállal azt íratja le az atyánk, hogy nem engedi meg a tanítást a nőknek, hogy van ez az ige pontosan?
Z:- Melyiket, hogy ne szóljanak, hogy tanuljanak?
M:-Igen.
Z:- 1Kor14:33-35

14,33

Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik,

       

 

   

 

14,34

az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.

             

 

14,35

Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie.

               

a másik : „nem engedem meg a nőknek a tanítást” : 

 

1Tim2:12

2,12

A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.

M:- Ha ezt a kettőt összerakjuk, mind a 2 a tanítással van kapcsolatban. És lehet olyan igéket találni, amit ma beszéltem veled-Gábor kérdezte, hogyan függ össze az írással, és nem tudtam neki válaszolni, veled beszélgettem erről az Igéről.  Főleg az első eset amit felolvastál, hogy tanulni akarnak a férjeiktől, a második azt mondja, hogy nem engedi meg a tanítást. Vannak Igék melyek mondják, hogy szóljad az Isten Igéjét. Úgy tűnik a szólás szóról úgy beszél Isten, amikor az Ő beszédéről van szó (tanítást,kijelentés, beszélgetés stb.),nem úgy, hogy megszólalok. Amikor beszélgettünk erről,  akkor is kértelek, hogy olvasd fel az Igét, hogyhogy van ez ? Mert magamban gondoltam, hogy a szavak önmagukat kell magyarázzák, és akkor esett le, ami korábban nem esett le. Nem azt mondja, hogy „ne szóljon”,hanem ha  tanulni akar. A „nők ne szóljanak,hanem hallgassanak” azt jelenti, hogy ne tanítsanak, mert Pál is mondja, hogy Éva csalattatott meg először, modernül úgy mondhatjuk : Éva tanította rosszra a férjét. Tehát Isten nem akarja ezt megkockáztatni, hogy ha nincs olyan paszba egy csoport, hogy valaki föláll (nő v asszony létére, a nőnek meg kell kérdeznie, hogy szólalhat-e). Az sem mindegy, hogy férjes vagy férj nélküli állapotban van az asszony. A Biblia beszél a közösségről : feltételezi, hogy egészséges családok gyűlnek össze, olyan asszonyok vannak akiknek férjük Istenbe van, vagy olyan férjek , akik Isten útmutatása alapján élnek és vezetik a családjukat. Tanítással hozza összefüggésbe, és más helyen pedig látjuk az Írásból (csak Újszöv.), ha csak az Apcselből és evangéliumból szedünk össze történeteket, kell látni azt, hogy Isten nem arra gondol, hogy ahogy a zsidók csinálták, hogy faketreceket csináltak, és mögé zárták az asszonyokat, és oda nem mehettek be ahol a férjük voltak. Ott van pl. Anna, aki azt hiszem Fánuel leánya … fel tudnátok ezt a részletet olvasni ?

Z:- Luk 2:36-38

Volt egy próféta asszony, Anna, Fánuel leánya, Áser  nemzetségéből. Nagyon idős volt hajadonkora után csak hét esztendeig élt férjével, és már nyolcvannégy éve özvegy volt. El sem hagyta a templomot, hanem éjjel és nappal böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált.Ugyanabban az órában ő is odaállt, hálát adott az Úrnak, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták.

M:-  Tehát ez is arra utal, hogy Istennél nincs olyan, hogy a nők összejövetelkor csöndben kell legyenek,hogy nem beszélhetnek. Nincs ilyen. Itt is mondja, hogy „beszélt róla mindazoknak”,érted, tehát nyílvánvaló, hogy itt nem csak nők voltak, akiknek erről beszélt.A másikban mondja Pál :
 
Apcs 21:8-9

Másnap elindultunk, és Cézáreába érkeztünk, és betértünk Fülöp evangélista házába, aki a hét közül való volt, és nála maradtunk. Neki négy hajadon lánya volt, akik prófétáltak.

Z:- Igen, arra emlékszem, az a másikféle volt.
M:-Igen, az a 7 közül volt, akit utólag választottak be, ugye ?
Z:-Igen, itt ennél is az van, hogy szóla őfele
M:-Igen, tehát nyilván engedélyezve volt, hogy az asszonyok beszélhettek, csak nem mindegy, hogy mit. A következő kikötése az Istennek : „Nem engedem meg a tanítás” -tehát az asszonyok nem taníthatnak csoport előtt, hogy előveszik az Igét, amikor nem értjük ezt-azt, akkor egy asszony közülünk vagy férj nélküli lány elkezdi az Igét magyarázni oda-vissza, mint amikor a Messiás tette, mint amikor az úton volt, amikor a 2 tanítvánnyal összefutott, és elkezdett magyarázni Mózestől kezdve, tanítani az Igén keresztül, hogy az amiért ők szomorkodnak, ennek így kellett lennie . Értitek ? És ebből az összefüggésből meg kellett érteniük, hogy nincs miért búslakodniuk,  ezeket megismerték (Megváltót , Kenyértörés). Tehát látható, hogy nincs megengedve a tanítás, beszélhetnek de akkor mit ?  Ha nem taníthatnak, akkor mit beszélhetnek ? „Vala pedig egy próféta asszony, a Fámuel lánya, aki özvegyasszony volt. Elmentünk ahhoz a Filephez, a Filep evangélistához, akinek 3 szűz leánya volt, és prófétáltak.” Tehát a nők is részt vehetnek abban, hogy bátorításként előhozhatják az Írás, de a férfiak kontrollja alatt, bátoríthatnak, vigasztalhatnak az Isten Igéjével, és a prófétáláshoz hozzátartozik, hogy inthetnek is. Igaz ? Ez a prófétai szolgálat, ez elsősorban az intés, másodsorban a vigasztalás, meg a zsidóknál intésként használta a prófétákat, hogy visszaterelje magához az Isten a tévelygő népet, igaz ? És amikor pedig háborúban voltak, meg vesztességet szenvedtek, akkor kellett vigasztalni a prófétának a népet : „Ne csüggedjetek, térjünk vissza az Istenhez” stb stb. Tehát ezt a 3 fajtáját , az Igének való szolgálását ezt betölthetik, mert Fámuel is, aki özvegyként prófétáló asszony volt, prófétának tartotta az Isten, meg a Fülöpnek a lányai. És ebből látszik az, hogy inthetnek, férfi tekintély alatt, tehát nem 1, több férfi tekintélye alatt, legjobb lenne az, hogy ha saját férjeik tekintélye alatt, férjeiknek a tudtával tennék ezt, és különbség van –nem tudom néztétek a neten a csatornákat, hogy van egy hölgy, aki nem tudom hány éves lehet, beszámol a családi életéről, hogy milyen rossz helyzetében vannak az apjuk miatt, merthogy ilyen vallásos farizeus és akkor ütötte verte a feleségét, és utána valahogy elgyengül az ember vagy nem tudom, és akkor az asszony, az anya felvette a kesztyűt, és ő vette irányítás alá a családot, ez a hölgy , aki írt, hogy „hát igen, az igaz, hogy a Pál ezt írja, de akkor az embereknek is, a férfinak is Istenhitben kéne , Istennek engedelmeskedve kellene élni, és akkor ebből meg kellett magyarázni neki, hogy az, amiről ő beszél, hogy a családjában mi történt, hogy az asszony kézbe vette a családvezetést, mert az ember hanyag, rendetlen, és csak egy vallásos farizeus,  és akkor meg kellett magyarázni, hogy ez nem meríti ki azt az Igét, amit Pál mondott : nem taníthattok. Családot vezetni nem egyenlő a gyülekezetben való tanítással. Ha a férj rendetlen, henyélő, és lusta, azt mondja rá az Írás : „Aki családjára férjként gondot nem visel, az az Isten szemében rosszabb, mint egy pogány ember, mint egy Istentelen ember.” És nyilván meg van Istennél a megfelelő jutalom ezért, tehát a rossznak is meg van a jutalma, meg a jónak is. Ekkor azt hiszem felvezettem ennek a hölgynek, hogy egy közösségben,ezekre a Igékre hivatkozva, szólhatnak az asszonyok, de nem éktelenül, tisztességtelenül, ahogy ezt nagyon sok asszony, akik elváltak, mert elzavarta a férjüket, vagy elhagyták a férjeiket, mert nem voltak képesek a férjnek az Istentől kapott tekintéllyel berendelni magukat.Ilyenek hirtelen elkezdtek a gyülekezetekben jelentkezni, beszélni. Láttam személyesen, hogy ők zűrzavart keltettek, megosztást hoztak a véleményükkel, a beszédükkel, civakodással, és a végére szétszakadt a gyülekezet. Ezért nem engedi meg Isten az asszonyoknak, hogy így egy az egyben nekiálljanak tanítani. Más a különbség, amikor férj van, tehát akkor az asszony el kell mondja a férjének :”nézd, úgy érzem, ezt kaptam az Istentől,ilyen látást, vagy ezt-azt-amazt, vigasztalás végett, vagy akár bátorítás végett, vagy a legrosszabb esetben intés végett”, és akkor a férj ilyenkor elmondja a többieknek hogy „nézzétek, a feleségem, úgy tűnik, hogy az Atyánktól kapta ezt, nagy vonalakban elmondja a férj, és utána pedig, ha ez így nagy vonalakban, elé tárva a közösség elé, egyértelműen egyezik az Írással, akkor pedig szót kell, hogy adjanak a feleségnek, és akkor ő pedig részletesen elmeséli, hogy volt. Ilyenkor vannak olyan feleségek, akiknek a férjei nincsenek Isten közösségében, és világban vannak, nyilvánvaló, hogy az Isten kegyelmes őhozzá, mert a férj nem akarja az ő életét megbántani, de a feleség igen, nyilvánvaló az Isten nem fog úgy dönteni, hogy az asszony hallgasson, és menjen vissza a férjéhez, és akkor az Istentelen férjtől kérjen engedélyt. A legtöbb ilyen férj azt mondja, hogy el se mehet a gyülekezetbe. Legtöbbször ez a reakció. Kegyelmes akar lenni hozzá az Isten, hogy érezzék azt, hogy igenis fontosak az Isten számára, az Isten munkájában, de ékességben szétrendel a megfelelő helyen. És ez mindenkire vonatkozik, minden korosztálynak, Istentől rendelt helye van és időben.
Z:- Igazából most értettem meg, hogy a kígyó, ugye Sátán egy hazugságot, egy tévtanítást mondott Évának, amit ő ugye továbbadott az Ádámnak. Ez volt az első hamis tan, és ezért nem engedi Isten. A hölgyekre jellemző az az érzékenység, meg az érzelmekkel, meg hamarabb ítélkeznek, meg rámondják, hogy ez így van úgy van. Főleg ez volt, ahogy így írja : „mert nem Ádámot csábították, hanem az asszony esett bűnbe”. Itt a görög szó, a félrevezetve, becsapva, hazudik. Ugyanígy, a hazug beszéd tanításnak számít. Magyarán félretanította Ádámot.
M:- Így van. Azért mondja Isten, hogy megengedi és szeretné is a hölgyeket is aktívan látni, hogy az Isten Igéjével dolgozzanak, az Istentől kihívott gyülekezeten, de hogy ez legyen kontroll alatt, hogy még egyszer ilyen ne történjen, hogy kérlelhetetlen, rakoncátlan, keménynyakú, zsémbelődős asszonyok, akik a férjeiktől sajnos nem nyertek elismerést sajnos. Legtöbbször ez ebből fakad, hogy otthon el vannak nyomva, hogy rosszul kezelik őket, és akkor ilyenkor jön minden meggondolás nélkül. Isten pont ezt akarja kiküszöbölni, hogy a nők beszéde ne érzelmekből fakadjon, mert a nők, ugye mondja az Írás: „érzékenyebb, finomabb teremtmények, mint a férfiak.” A férfiak durvábbak, fizikailag. A nők lelkibbek és érzékenyebbek, de mind a kettőnek meg akarja adni Isten, és meg is adja a lehetőséget, hogy neki, az ő általa kihívott eklésziában, hogy „foglalatoskodjanak”, mert érted, mindaz , aki tesz valamit az evangéliumért, az Isten fiúnak és az Atya nevéért, az eklésziában, neki azért adja ezt a lehetőséget, hogy megajándékozhassa. Most Istentől igazságtalan lenne és szeretetlenség, hogy akkor csak a férfiak dolgozzanak, és tegyék a főbb dolgot, és az asszonyok menjenek mosogatni, meg a ruhatárba, meg ilyenek, meg takarítani, sepregetni, székeket hordani. Mivel ez nincs kapcsolatban az Igével, akkor ők nem kaptak semmilyen jutalmat az Isten országába való belépéséhez. Ez teljesen igazságtalan lenne. Ő egyet akar, hogy ám legyen, mert ők mint egy igazi tökéletes karmester, egy általa szervezett zenekart ő vezényelni abban a műben, amit ő komponált, az ő műve az emberiségének megmentésének a terve, ő ezt akarja lejátszani. Ennek szép harmóniában kellene mennie. Ugye? De ebbe nem engedi az ördög eszközeit használni, vagy olyan eszközöket, ami rést nyithat egy közösségben, hogy az ördög mint a mesékben a farkas bedugja lábát a malacok közé, és akkor utána bemászik, igaz ? Az Isten pont ezt akarja elkerülni.
Z:-Igen. Mondod még?
M:-Nem.
Z:-Ehhez jön egy Ige, ami totálisan alátámassza az egészet, és amit láthattunk ezeknél a női tanítóknál , ezzel az Éva lelkülettel tanítanak hamis tanokat, akiket beszéltünk a videóban, ez a Joyce Meyer stb. 2Kor.-ban mondja : 11:3-4 : „Félek azonban, hogy amint a kígyó ravaszságával megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitok is eltávolodnak a Krisztus iránti tisztaságtól és őszinteségtől. Mert ha valaki jön, és más Jézust hirdet, akit nem hirdettünk, vagy más lelket kapnátok, vagy más evangéliumot, nem azt amelyet befogadtatok, igencsak eltűrnétek.” És ezek a tanítók pont ezt csinálják, más lelkületet hirdetnek, más evangéliumot nyomatnak.