- Tévtanítások a gyülekezetekben: A szentháromság (2. rész)

Az alábbiak elolvasását a videóval párhuzamosan nézve ajánljuk!

Katt ide a videó 2 részéhez

 

A "szentháromság"-ot leleplező anyag 2. részében még több bizonyítékot mutatunk, arról, hogy ez egy Babilonból származó, pogány, ördögi tan.
Az ál-kereszténység legelső és legördögibb dogmája, amivel emberek millióit tartja fogságban sátán, és amiről a magukat kereszténynek valló emberek 95%-a vallja, hogy Istentől való tanítás.

Arra kérünk mindenkit, hogy nyitott elmével nézzétek és hallgassátok végig, mert mire a 5. rész végére értek, végleg lelepleződik ez a dogma és megértitek majd teljesen, miért rejtett sátán imádat a "szentháromság"-ban való hit és az aszerint való élés!

Ugyanis üdvösség kérdése a "szentháromság"-dogmája és az abban való élés!

Köszönettel
RHR csatorna

 

 

Sok szeretetettel köszöntünk ismét mindenkit!

Egy régebbi videóban beszéltünk nektek a szentháromság tan eredetéről, és annak hamisságáról.

A tévtanítások a gyülekezetekben a szentháromság című videóban.

Ebben az anyagban, ennek a régebbi videónak a folytatását szeretném most nektek közzétenni, mert újabb érdekes összefüggéseket kaptunk Isten kegyelméből, ami még inkább alátámasztja azt, hogy ezt a legősibb, legrégebbi, emberek által kitalált dogmát elvessétek, és megértsétek, hogy miért sátán imádat az egész, az ördögi szentháromság.

Tehát ez a videó ez röviden most erről fog szólni úgymond folytatásként második részként.

Rögtön az elején szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy mi nem vagyunk Jehova tanúi, nem tartozunk a Jehova tanúkhoz semmilyen körülmények között, semmilyen más egyházhoz, gyülekezethez nem tartozunk, kerüljük ezeket nagy ívben az ő hazug tévtanításaikat is egytől-egyig.

Próbálunk megszabadulni ezektől, tisztogatjuk magunkat ugye a szellemi pusztában.

Kis házi közösségben élünk, nincs nevünk, nincsenek titulusok, semmi ilyesmiről nincs szó.

Ezt csak azért mondtam el, mert sokan Jehova tanúinak tartanak minket, mert tagadjuk a szentháromságot de, ez nem így van.

Tehát a témához visszatérve, ahogy olvasgatjuk az írást, azt lehet látni, hogy rengeteg olyan ige van, most itt a képen látjátok, összeszedtem 40-et.

(1: 47- től található a videóban)

 

 

Érdekes, hogy pont 40-lett, ugye a 40-es szám az is fontos szám az írásban, ugye 400-éves fogság, a 40-éves vándorlás Mózesnek meg a zsidóknak.

40-napig kísértetett meg Krisztus, 40-napig volt ugye a tanítványokkal feltámadás után stb.,

Tehát összeszedtem 40-igét, itt láthatjátok a képen, hogy ezekben, az igékben kizárólag az Atyáról van szó, és a Fiúról.

Az Istenről, a mi Atyánkról, és Jézus Krisztusról ugye a megváltónkról.

Itt látjátok az igéket a képen.

Ezeket átolvassátok majd, most nem akarom fölolvasni nyilván, mert nagyon sok idő lenne.

Tehát ezek után felmerül a kérdés, hogyha tényleg lenne szentháromság, akkor nem kellett volna, hogy a fenti versekben is, külön ott benne kéne lenni a Szent Léleknek is harmadikként?

E helyett miért mindenhol csak Isten és a megváltó Fiú van?

Tehát már ez egy logikus kérdés, amit föl kell tenni azoknak, akik keresik az igazságot, és nem fogadják el készpénzként, tényként az egyházakban, gyülekezetekben tanításokat erről.

Tehát ez már itt felettébb furcsa, de menjük tovább, mutatunk, mutatok még nektek nagyon érdekes dolgokat.

 

Ugye azt mondja az írás a 2. Thessaloniki 2: 16-17-ben:

 

2Thess 2: 16 Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,

2Thess 2: 17 vigasztalja meg a szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben

 

A 2 Korinthusban pedig azt mondja:

 

2Kor 1: 3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene,

2Kor 1: 4, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.

 

2Kor 7: 6 De Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével.

 

Bizonyára eszetekbe jut most ugye a vigasztaló ugye a János levélben, olvashatunk arról, hogy

 

Ján 14: 16 és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek

maradjon mindörökké:

 

Ján 14:26 A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek.

 

Ján 15: 26, Amikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd bizonyságot tesz rólam.

 

Tehát ebből is egyértelműen látszódik hogy az Isten a mi Atyánk a mi vigasztalónk.

Tehát az Isten a mi Atyánk a vigasztaló, aki megvigasztalja a szívünket, és nem egy harmadik személy vagy erő stb.

Tehát egyenlőség jelet tesz a vigasztaló és az Isten között az Atyánk között.

Ő az, aki megvigasztalja a szívünket és nem egy harmadik személy, vagy egy erő.

Ugye sokan azt tanítják, hogy ez egy erő a Szent Lélek, például, azt hiszem, hogy a Jehova tanúi is ezt tanítják.

Tehát az Isten az Atya, és a Szent Lélek az egyenlő, az ugyanaz.

Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt értsétek, mert ez a kulcsa az egésznek, ez a lényege, hogy ezt a szentháromságot először is megértsétek, hogy miért hazugság, hogy hogyan is kell elképzelnünk az Atyát, a Szent Lelket, a Krisztust stb.

Tehát az Isten egy szent személy, egy tökéletes, igazságos, szent, bűn nélkül való szentséges, szent személy, ugye azért szent, mert Ő semmilyen formában nem kapcsolódik a bűnnel, nincs kapcsolatban vele, nem találtatik benne bűn sem, mert Ő maga a szentség.

A tökéletes szentség, az igazság, és amíg Ő a trónján ugye odafönt a mennyországban igazgatja ugye a mennyei birodalmat, ugye irányítja az angyalokat, a Fiát, stb.

 

Ugye vannak igék, erre itt látjátok a képernyőn, ahogy a trónon ott ül a dicsőséges Isten.

(5: 46-nál található a videóban)

 

Jel 4: 2  Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki.

Jel 4: 3  Az ott ülő tekintete hasonló volt a jáspishoz és a karneolhoz, és a trón körül szivárvány volt, látszatra olyan, mint a smaragd.

Jel 4:4.  A trón körül huszonnégy trón volt, és a trónokon huszonnégy, fehér ruhába öltözött vén ült, a fejükön aranykoronával.

Jel 4:5.  A trónból pedig villámlások, hangok és mennydörgések jöttek ki, és hét tüzes fáklya égett a trón előtt, amely az Isten hét lelke.

 

Ézs 6: 1  Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzijjá király, láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot.

Ézs 6: 2  Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel az arcát fedte be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült.

Ézs 6: 3  Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsőségével teljes az egész föld!

 

 

Dán 7: 9.  Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, s annak kerekei olyanok voltak, mint az égő tűz.

Dán 7: 13.  Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőin jött valaki, olyan, mint egy emberfia. Az öregkorúhoz ment, és eléje vitték őt.

 

Jel 5: 13  És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön-örökké.

Jel 7: 10  És hangosan kiáltottak: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!

Jel 19: 4  És leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, és imádta Istent, aki a trónon ült, és ezt mondták: Ámen! Halleluja!

 

 

Mind e közben Ő ugyanígy ezzel egy időben a dicsőséges test nélküli formájában, mint szent személy jelen van a földön is láthatatlan módon, ugye amit az írás Szent Léleknek hív, de nem szabad külön szedni.

Tehát ez a kettő ugyanaz.

Hogy,hogyan csinálja ezt az Atya, ez az Ő titka marad mindvégig,ez nincs kijelentve az írásban,ezt mi nem is fogjuk megérteni,nem is kell,hogy megértsük.

Ez ugyanolyan, mint hogy abban sem szabad elkezdenünk gondolkodni, hogy most akkor hogyan jött létre Isten, meg hogy hogy-hogy nincs vége meg kezdete, mert értelmetlen, ebbe be lehet bolondulni, be lehet golyózni.

Tehát ezzel nem szabad foglalkozni, ez így van, ez kész tény, hogy az Atya ott is mindenhol jelen van, és itt is itt van láthatatlan módon.

Nyilvánvalóan azért kellett így megcsinálnia neki ebben a test nélküli formájában láthatatlan módon, mert így tudja elzárni magát a bűntől,a bűnös embertől,hogy nem érintkezik így a bűnnel fizikailag,testileg.

Ezért is nem volt soha jelen az Atya ebben a világban a dicsőséges testében sosem, mert hogyha ez így lett volna, akkor a bűn miatt elporladt volna minden az Ő szentséges jelenléte előtt.

Tehát mindig a kerubjain, angyalain, Fián keresztül beszélt az emberekhez.

Tehát ez a lényeg, hogy nem szabad külön választanunk, amikor ott az írás azt írja, hogy a Szent Lélek, meg az Úr lelke, stb.,

Tehát, hogy ez nem jó, mert ez maga az Atya, tehát hogy az Isten lelke lebeg ott a vizek felett, hogy ez egy külön valaki volt.

Nem, ez maga az Atya volt.

Tehát nem szabad szétszedni, ez maga az Isten, a test nélküli formájában, mint szent személy ugyanúgy odafönt ott van a mennyei birodalomban, a mennyországban, az Ő országában, és ugyanígy párhuzamosan itt van jelen.

Mindenhol jelen van, ezért használja az írás hasonlatként ugye a levegőt, az oxigént, hiszen a levegő is mindenre hatni tud, mindenhol ott van, mindenhova bele tud menni, ugye még a vízbe is ugye oxigén van, maga a fém is rozsdásodik az oxigéntől stb.

Tehát mindenre hat, ugyanúgy az ember is oxigén által él ugye, tehát itt is, hogy az Isten örök életet akar adni ugye az embereknek, ugyanúgy ahogy az oxigén is életet ad nekünk.

Tehát itt is van egy párhuzam, tehát az oxigén a levegő a szél az egy nagyon jó hasonlat, hiszen nem látjuk, nem tudjuk honnan ered, hova megy, de mégis ott van mindenhol, mindenre hatni tud, mindent fönt tart, mindenre képes ugye.

Tehát ez maga az Atyának a test nélküli formája az egy nagyon jó hasonlat.

Tehát ezért mondja az Apcselben is ugye az írás, hogy:

 

Apcs 17: 28 Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk, amint költőitek közül is mondták némelyek: Az ő nemzetsége vagyunk.

 

Benne élünk, Ő benne élünk, mozgunk, és vagyunk, meg ugye látjuk több helyen, hogy nagy szélvihar volt, meg a tengert kiszárította ugye, mint szél, mint levegő.

Vagy az Apcselnél is ott volt a zúgó szél ugye, Isten megmutatta, hogy Ő ott van, és hogyha valami új dolog indul el, új dolog történik

Tehát ezért is használja hasonlatként ugye a szelet, az oxigént Isten.

Tehát az Atya nem keveredik bűnnel semmilyen szinten.

Ezért nem igaz a Szent Lélek betöltekezés, hogy belemászna egy bűnös testbe, mert ha ez megtörténne, hogy az Atya megfertőződik a bűnnel, akkor meghasonlana az Ő országa, és akkor megszűnne létezni minden abban a pillanatban, a mennyország is, a föld is, minden.

Tehát Isten ezt ugye nyilván nem kockáztatja meg, ezért is ott írja az írás, hogy tulajdonképpen saját magát is vizsgálja, és saját magára is érvényesek ezek a törvények, amit Ő ugye kimondott, hogy ez bűn, az sosem fog megváltozni.

Ha egyszer kimondta, az úgy is van, ezért Ő sose változik, nincs változásnak árnyéka sem.

De ez ugyanúgy magára is érvényes.

Tehát így teljesen tökéletesen igazság, az maga az Isten.

Tehát így ebben a test nélküli formájában tud így itt lenni ebben a világunkban, és így fenntartja ugye az életet: az embereket, a növényeket, az állatokat, mindent kontrolál és hajtja végre az Ő nagy tervét, a megváltási tervét, visszatartja a gonoszt ugye.

A gonosznak a tervének a végrehajtásában ugye.

Az egy nagyon jó példa volt a babiloni toronynál, hogy ott még ugye nem, ott még túl korai lett volna az új világrend, ugye a sátánnak a kontrollja, ott még ugye összezavarta, de itt az idők végén majd ezt nyilván meg fogja neki engedni, mielőtt végleg elpusztítja, összedönti az egész világot.

Tehát Isten igazgat mindent, odafönt is a trónján, mind e közben itt a világunkban, odafönt a dicsőséges testében.

Ide lent meg egy láthatatlan, test nélküli formájában, de ez így kompletten Ő a szentséges szent személy, maga az Atya.

Tehát amikor azt mondja, hogy Szent Lélek itt az írásban több helyen, ugye akkor azt úgy kell érteni,hogy a szent élet,tehát mi is szent életek vagyunk,szent lelkek vagyunk,hogyha engedelmeskedünk Istennek,és úgy élünk,hogy hagyjuk,hogy az Atya megigazítson minket.

Ugye ebben mi is részt veszünk, tehát mi is szent életek vagyunk, ugyanúgy, mint az angyalok is szent életek, meg maga a Fia is, mert nem találtatik bennük bűn ugye odafönn.

És az Atya is minket szent lelkeknek, szent élő léleknek, tehát, hogy ugye élőlélekké vált az ember, szent életűnek, szent élő lelkeknek lát minket, hogyha engedelmesek vagyunk, és ugye az igazságban élünk.

Tehát ezért kell igazságban élni minden területen az életünkben, ki kell dobni az igazságtalanságot, a hamisságokat, hazugságokat.

Igazságban élünk, engedelmesen Krisztusnak, akkor az Atya igaznak lát minket, szent lelkeknek lát minket.

Tehát ez a lényeg, hogy Ő azért szent, mert Ő egy bűntől elválasztott szent személy, aki igazságban él,

nincs benne semmilyen bűn,és ahhoz,hogy ezt meg is tudja tartani,

de mind e közben ugye neki be kell jönni ebbe a világba,hogy az embereket  tudja vezetni ugye  az angyalokon keresztül meg Ő maga is kijelentéseket ad, álmokat ebben a test nélküli láthatatlan formájában tudja ezt csak megcsinálni, mert ha testében jönne ide a dicsőséges testében minden, elporladna abban a pillanatban,egy szempillantás alatt a bűn miatt,

és ugye amikor azt írja,hogy eljön a vigasztaló meg elküldöm a vigasztalót azt mondja Krisztus,ez is egy csodálatos dolog,ezt úgy kell érteni,hogy igazából nem elküldi,eljön mert ugye hát az Atya ott van a teremtéstől kezdve mindvégig ebben a test nélküli formájában,hanem azt úgy kell érteni,hogy ugye eljön egy Újszövetség,egy újfajta kapcsolat Istennel,egy személyes kapcsolat.

Egy új, és egy jobb szövetségnek közbenjárója volt ugye Krisztus, hogy immáron nem a prófétákon meg a papokon keresztül kommunikál Isten, hanem személyesen mindenkivel.

Egy belsőségesebb Atya-fiú kapcsolat jön létre, ez, ami eljött ugye az 50. napon, ott a felházban, ugye a 12- apostolon keresztül ugye létrehozta a szellemi Izraelt, az eklézsiát, az igazi eklézsiát az Atya.

Tehát, hogy eljön egy új, szent élet, amiben az Atya saját maga vigasztalja az embereket, saját maga bátorítja, vezeti, ad nekik kijelentéseket, álmokat, megigazítja őket, hogy megszentelődünk.

Ugye helyreállítja a bűnös természetünket, tehát egy új, és egy jobb szövetség, egy új és egy jobb szent élet, szent kapcsolat jön létre az Atyával, az erről beszél, amikor elküldöm a szent lelket, tehát ez is rossz fordítás, mert ez is csak arra utal, hogy egy 3. személyt küld el a Krisztus meg az Atya.

Tehát nagyon fontos, hogy ezt megértsétek, hogy nincsen harmadik különálló személy, vagy nincsen különálló harmadik ilyen szellem, ilyen repkedő szellem, vagy erő vagy, bármi, mert ugye ez a szellem szó is a 1800-as évektől létező szó.

Kazinczy találta ki, aki természetesen szabadkőműves volt.

(14: 36-tól található a videóban)

 

Ezt látjátok itt a képeken, tehát a régi bibliák, a régi magyar fordításokban zellet volt, meg szellet, tehát nagyon jól visszaadta.

(14: 40-nél található a videóban)

 

Ezt ugye elfordították erre a szellem szóra, és hozzáadtak egy ilyen téves jelentést, hogy ez egy ilyen repkedő szellem, egy ilyen test nélküli valami.

Nem.

Ez maga az Atya kompletten.

Tehát ne szedjétek szét, hanem ezt össze kell kapcsolni, maga az Isten, mint szent személy odafönt, meg ide lent, csak egy más létformában van, és ugyanígy a Krisztus is, ő a második szent személy, aki ugyanolyan bűn nélkül való szent, dicsőséges testben van fönt,szent személyként.

Annyi a különbség, hogy ő kisebb az Atyára nézve, mert ő neki nincsen meg ez a mindenhatósága a teremtő része, ami az Istennek meg van, hogy mindenhol jelen van, meg mindenre hatni tud.

Ő dicsőségében kisebb nála, alatta vannak ugye az angyalok, a kerubok, és alatta ugye az emberek, az alatt meg ugye az állatok, a növények stb.

Tehát Krisztus a második, és nincsen harmadik, ez a legfontosabb.

Majd a videó vége felé fogjátok hallani, hogy miért is kellett ezt így fölhozni harmadik Istennek, meg miért kellett Krisztust is fölemelni Isteni szintre.

Nincsen két Isten, egy Isten van, az Atya ki is jelentette.

Tehát még egyszer összefoglalva ez a lényeg, hogy Isten, mint szent személy, dicsőséges trónján dicsőséges testében, mind e közben itt a láthatatlan test nélküli formájában van itt jelen, és a Krisztus ugyanígy odafönt van dicsőséges testében, mint szent személy, de ő nem Isten, tehát nem mindenhol jelen való.

Isten azért szent, mert bűn nélkül való, Ő nem ismeri a bűnt, így bűntől elválasztott szent személy, aki igazságban él.

Tehát nem szabad szét választani az a lényeg.

Már csak azért sem mert az okkultizmusban, ugye az ezoterikában, New age-ben van ez a test elhagyásos történet, hogy kiszállunk a testünkből, azt repdesünk össze-vissza.

Biztos hallottatok róla, ha nem, akkor hála Istennek, hogy nem, ne is foglalkozzatok vele, mert ez okkultizmus!

De ebből is látszik, hogy ez egy okkult felfogás, hogy ez a testen kívüli, hogy a lelkek itt össze-vissza szálldosnak, Istennél ilyen nincsen.

Az maga Atya, ez az Ő hatalmas titka,majd talán egyszer majd megtudhatjuk odafönt,hogy ezt hogy is csinálja.

A kettő ugyanaz, nem kell külön venni ez a lényeg.

De menjünk tovább ugye még a többi érvről, érvekről, amit beszéltünk az előző videókban ugye azok mellett még vannak újabbak, mint például az, hogy az is elgondolkodtató, hogy az Ószövetségben sehol nincs szentháromság.

 

5Móz 32: 39 Most lássátok meg, hogy én csakis én vagyok egyedül, és nincs Isten kívülem!

Én ölök,és elevenítek,én sebzek meg,és én gyógyítok,és, nincs aki megszabadítson kezemből.

 

A zsidók nem imádtak három Istent, vagy három részre osztott Istent, mindig csak az Atyát, az Urat ugye.

Ezen a képen, ezen az oldalon láthatjátok itt a szimbólumtárnál, a három szónál, hogy azt írják, hogy három: A zsidó hagyományban korántsem játszik olyan meghatározó szerepet, mint az egy, és a kettő.

Az Ábrahámnál megjelenő három férfi alakjában a kereszténység ugyan a szentháromságot vélte felfedezni, ám az Ószövetségtől idegen az Isten három személyre bontása.

(17: 47. től található a videóban a szimbólumtár)

 

Tehát ebből is látjátok, hogy az Ószövetségben a zsidók nem imádtak három részre osztott Istent.

Aztán egy kicsit lejjebb írja, hogy a kereszténység egyik alapdogmája a szentháromság tana, hogy az Istenben három különálló egyenlő, és egy lényegű személy van.

Tényleg mintha, az jut eszembe, ezek a skizofrén betegek, akik több személyiségű emberek, hogy mintha Isten is egy ilyen többszemélyiségű skizofrén lenne.

Tehát borzasztó, ahogy ezt kitalálták.

Ugye ki is jelentette Isten, hogy: csakis én vagyok egyedül, nincsen Isten kívülem.

 

Ézs:45:18 Mert így szól az Úr aki az egeket teremtette ő,az Isten aki a földet formálta,alkotta,és megszilárdította:nem pusztaságnak teremtette hanem lakóhelyül alkotta:

Én vagyok az Úr és nincsen más!

 

Olvashatjuk az Ószövetségben.

Pedig ugye már Krisztusról is beszél ott sok próféta, de mégsem imádtak semmiféle szentháromságot.

Tehát, hogy a Krisztusról beszél ugye például a Dávid is itt ugye Zsoltárosban, hogy

 

Zsolt 110: 1

(Dávid Zsoltára)

Így szól az Úr az én uramhoz:

Ülj a jobbomra amíg ellenségeidet a lábad alá nem vetem zsámolyul.

 

Ugye a Példabeszédek 8-ban is ugye ott olvashatjuk, hogy a teremtésnél, hogyan vett részt Krisztus, ugye akkor a Dánielnél is 10. fejezetben itt látjátok a képen, hogy Dániel is őt látta, ő beszélt hozzá ugye Krisztus.

(19: 10-nél található a videóban)

 

Tehát nagyon sok helyen beszélnek az Isten fiáról, de ugyanúgy Isten lelke is írja sok helyen, hogy ugye ott van, hogyan vezette az embereket, meg hogy hogyan szállt rá az Úr lelke ugye több helyen olvashatjuk.

 

Ezékielbe például hogy:

 

Ez 11: 15 ekkor leszállt rám az Úr lelke és azt mondta nekem…

 

1 Sám 16: 13 Vette tehát Sámuel az olajos szarut és fölkente őt testvérei körében.

És attól a naptól fogva az Úr lelke hatalmasan Dávidra szállt.

 

Érdekes, hogy itt is az van ugye, hogy rászállt, az Ószövetségben végig ez van.

Akkor ugye az Újszövetségben miért lenne ez másképp, hogy beleszáll az emberekbe?

Nem száll bele, ez is csak egy újabb bizonyíték, hogy nincs betöltekezés.

Tehát itt is ugyanúgy, ahogy az előbb említettem, hogy mikor az Úr lelkét írja, itt is ugyanúgy kell ezt értenünk, olvasnunk, hogy maga az Atya az, aki beárnyékolta őket, maga Isten az.

Tehát nyugodtan be lehet helyettesíteni, hogy az Isten szállt rá, és az Isten árnyékolta, vette körül.

Ugyanúgy, tehát nem kell külön venni, ahogy ezt ugye az előbb magyaráztam, mert egy és ugyanaz a szent személyről van szó, magáról a teremtő Istenről.

Nem egy különálló harmadik személy, vagy erő, vagy repdeső szellem.

És mivel Isten sosem változik, ugye ezt a 4 Mózes 23: 19-ben, és a Jakab 1: 17-ben olvashatjátok.

Mindjárt felolvasom.

 

4Mózes 23: 19 Isten nem ember hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék.

Mond-e ő valamit hogy meg ne tenné?

Ígér-e valamit, hogy ne teljesítené?

 

Jak 1: 17 minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való,és a világosság Atyjától száll alá,akinél nincs változás,vagy változásnak árnyéka.

 

Tehát ha az Ószövetségben sem volt, akkor mért lenne az Újszövetségben szentháromság?

Ezen is érdemes elgondolkozni.

Akkor ugye vannak ugye az ismert hamisítások, amikről már több videóban beszéltünk.

Ugye az 1 János 5. 7, 5. 8-ban itt látjátok a képernyőn (21: 09-nél található a videóban)

Mert hárman vannak, akik tanúságot tesznek, bizonyságot tesznek, ennyi van az 1 János 5. 7-ben.

Az a rész nincs benne a görögben,hogy a mennyben az Atya, az ige,és a szent lélek és az a három egy.

Ugyanígy a nyolcadik részben: és hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, ez nincs benne a görögben csak az, hogy a lélek, a víz, és a vér és ez a három is egy, de itt ugye másról beszél, ugye a három óriási bizonyságról beszél.

A három legfontosabb bizonysága Istennek ugye az igazságról tesz bizonyságot arról, hogy az ember menthetetlen, arról hogy bűnösök vagyunk de Isten, Ő jó, és meg akar menteni minket.

Bizonyságot tesz ugye a víz, az ugye Isten beszéde az ószövetségben.

Már a teremtéstől kezdve kijelentette, hogy az embereknek megváltásra van szükségük, és hogy a Fia fogja ezt elvégezni ugye.

Krisztus prófétákon keresztül beszél erről az egész Ószövetségben.

 

1 Ján 5: 9-12

 

1Ján 5: 9 Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert ez Isten bizonyságtétele, amellyel bizonyságot tett a Fiáról:

1Ján 5:10 aki hisz Isten Fiában, az magában hordozza a bizonyságtételt. Aki nem hisz Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tett az ő Fiáról.

1Ján 5: 11 És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

1Ján 5: 12 Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

 

Jel 1: 5 és Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonyság, elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől,

 

1Ján 5: 6 Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus, nemcsak víz által, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.

 

Aztán utána ugye akkor a vér, ugye Krisztusnak az áldozata, Krisztusnak az engedelmes szent élete is bizonyságot tesz erről, erről az igazságról és az Ő kifolyt szent vére, ugye az Ő halála bizonyságot tesz erről.

És a Lélek maga az Atya, ugye a test nélküli formájában ugye bizonyságot tesz, ugye ami az utókornak írott formában az egészet leírta Krisztus életét, történetét, halálát, meg ugye az apostolokon keresztül, hogy hogyan kell nekünk Istennek tetsző életet élni.

Tehát ez a három óriási bizonyság Istennek, bizonyságot tesz ugye, hogy maga az Isten beszéde, amit ugye előre a prófétákon keresztül az emberek tudtak.

Krisztus áldozata, és maga Isten, aki ugye az egészet az utókornak is ezt megörökítette, hogy mi az igazság, hogy menthetetlenek az emberek, és akik engedetlenek azok ugye el fognak kárhozni, akik viszont engedelmesek azok ugye üdvözülhetnek.

Tehát minden ember hozzáfér a Bibliához, ezt nem lehet elkerülni ma már.

Tehát nincs mentség az embereknek.

Ezt a három bizonyságot, ezt az óriási három bizonyságot nem lehet kikerülni egész egyszerűen az életünk során.

Tehát erről szól ez a rész az 1 Jánosban nem a szentháromságról.

Akkor ugye az 1 Péter 4: 14-ben is ugye ott van a betoldás boldogok, vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok az Istennek, és a dicsőségnek a lelke, idáig van az eredetiben.(23: 37-től található a videóban)

 

Ez a rész, hogy amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőitek azt, ez nincs benne.

Tehát bele rakták, hogy dicsőíteni kell a szent lelket, ugye nyilvánvalóan ugye érthető, hogy milyen okból.

Ezzel is, hogy alátámasztják a szentháromságot.

Akkor szintén ugye érdemes azon elgondolkozni, hogy ugyan a Máté 28-végén ott van, hogy Atya, Fiú, Szent Lélek nevében merítsetek be

De ez az egy ige van erre, ami felettébb érdekes, mert hogyha mondjuk a Máté 28-nak a végét, ugye úgy olvassuk tekintve, hogy a görög nyelvben nem voltak tagolások, meg vesszők, meg semmi ilyesmi.

Ahogy ezt itt a képen látjátok, ha úgy olvasnánk, hogy (24: 32-nél található a videóban)

Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atya-fiúságba pont.

És ugye a húszas versbe a Szent Lélek, ugye maga az Atya, majd megtanít titeket mindenre, amit én parancsoltam nektek,

 

Ján 14:26 A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek.

 

Ján 16: 13, de amikor eljön az, aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nektek.

 

Ugye ez viszont passzolna ahhoz, amit ugye máshol mond, hogy majd az Atya, ugye a vigasztaló, a test nélküli formája ugye elvezet titeket minden igazságra.

Tehát, hogy ez is elgondolkodtató, de e mellett fontos, hogy ez az egy ige van itt, ahol ez a három szerepel.

Ez is ugye elég furcsa, és gyanús.

De e mellett az apostolok cselekedetében, illetve a Pál levelekben láttunk összesen hat helyen, itt a képernyőn látjátok, hogy a Krisztus nevére, tehát hogy Úr Jézusnak nevében keresztelkedtek meg. (25: 16-nál található a videóban)

 

Ugye már ez is furcsa, hogyha a szentháromság nevében kellene, akkor a Pálék, a Péterék, mért nem annak,a szentháromságnak nevében merítették be az embereket,keresztelték meg igaz?

Mért csak mindig a Fiú nevére?

Vagy akkor az apostolok elrontották,bénáztak,és rosszul csinálták,hogy csak a Fiú nevére merítettek be,amit itt láttok a képernyőn,és olvashatunk az írásban?

Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy a Péterék, Pálék, ugye rosszul kereszteltek, rosszul merítették be az embereket igaz?

Tehát lehet látni, hogy valami nem stimmel a szentháromsággal.

Tehát itt, hogyha követjük a két, vagy három bizonyságon ugye minden megáll Isten beszéde szerint, akkor itt egyértelműen látjátok itt a Korinthusba és az Apcselben, hogy az Úr Jézus nevére merítkeztek be ugye?

Miért?

Mert Krisztus az, aki meghalt a fán, ugye tudjuk, hogy nem kereszt volt, tehát Ő halt meg a fán nem Isten halt meg, hanem a megváltó, Isten Fia végezte el a megváltásnak ezt a részét, hogy feláldozta magát, hogy elhordozta a mi bűneinket.

Tehát az Atya neki tulajdonította a mi bűneinkért járó büntetést.

Ő ezt elhordozta iszonyatos gyötrelmek, és fájdalmak, szenvedések árán.

Ő volt a tökéletes áldozat, így kifizette a számlát, úgymond az Atyának, és az Atya e-miatt a Fián keresztül igaznak lát minket,és ezért ugye haza mehetünk.

Tehát a Fiú végezte ezt el, nem az Atya halt meg, ezért van az Úr Jézusnak a nevében való bemerítés.

A megváltónk, szabadító Fiúnak a nevében a bemerítés.

Tehát ebből is látszódik, hogy a szentháromsággal valami nem stimmel.

Aztán menjünk tovább!

Ugye azt írja az írás, hogy a Szent Lélek elleni káromlás az nem nyer bocsánatot igaz?

 

Máté 12: 31 Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot.

Máté 12: 32 Még az is részesül bocsánatban, aki az Emberfia ellen szól, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nincs bocsánat sem ezen, sem a jövendő világon.

 

Na most gondolkozzunk el itt egy picit, hogy mért nem írja azt az írás, hogyha a szentháromság ők egyek lennének, hogy az Atya, és a Fiú elleni káromlás is halálos bűn, mért csak a Szent Lélek káromlás, hogy ez miért van?

Itt ugye értelemszerűen az Atyát azért nem említi az írás, mert az Atya és a Szent Lélek ugyanaz.

Ez is már ugye utalás arra, hogy csak ketten vannak.

A Fiút meg azért nem említi, mert Ő nem Isten, mint maga az Atya.

Ő egy Isteni tulajdonságokkal rendelkező, az Isten Fia tulajdonképpen ez a legjobb kifejezés, nehéz erre magyar szavakat találni.

Tehát ez a Szent Lélek káromlásról szóló ige erre utal.

Tehát hogyha igaz lenne ugye a szentháromság, és három egyenlő rangú lenne ugye,akkor itt írni kéne,olvasnunk kéne,hogy a Fiú és az Atya ellen is szólsz,akkor,hogy az halálos bűn,de nem.

Csak a Szent Lélekről írja, és ugye az látszik, hogy az Atya, aki ugye a Szent Lélek, a Fiú felett áll.

A Szent Lélek káromlásról ugye tudjuk,hogy az mit jelent az írás szerint,hogyha valaki ugye az Isten munkáját az ördögének tulajdonítja és fordítva.

Lásd ugye Heródes, akit az angyal megölt azonnal, vagy szintén ott az Ananiás- Safiránál, hogy ők meg akarták rontani Krisztus testét, meg akarták csúfolni az Atya munkáját ugye ezzel a hazugsággal, és Isten azonnal meg is ölte őket.

Ez is a Szent Léleknek a munkája, ugye Istennek a munkája az, hogy az emberek megtérésre jussanak, illetve, hogy új felismerésre, hogy visszatérjenek hozzá, ez az Ő tökéletes akarata.

Ez az olajfa, ebbe vannak ugye beoltva az emberek, mint Isten szolgái, munkásai.

Ha valaki ennek ellene beszél,a cselekedeteivel szándékosan ez ellen beszéli,lebeszéli az embereket,az Szent Lélek káromló,és azért az halálos bűn.

Tehát ebből látjuk, hogy megint csak bűzlik a szentháromság.

Menjünk tovább!

Isten Fia és az apostolok sehol nem mondták, hogy imádkozzunk, és imádjuk a Szent Lelket.

Na vajon miért nem olvashatunk erről?

Csak nem azért, mert akkor még teljesen egyértelmű volt az apostoloknak, meg mindenkinek, hogy az Atya, és amit itt ugye Szent Léleknek ír az írás, az egy és ugyanaz.

Tehát amíg az Atya a dicsőséges testében irányítja ugye a mennyországot, mind- e közben párhuzamosan ezzel egy időben itt van ugye a földön láthatatlan módon.

Tehát akkor az még egyértelmű volt nekik, minden bizonnyal ezért nem.

Tehát az írásban soha, sehol senki nem imádja a Szent Lelket.

Imádják az Atyát, meg a Fiút ugye, de senki nem imádja a Szent Lelket.

Az-az egy Péter 4:14-ben ugye a hozzátoldás van,tehát azt látjuk,hogy az hazugság (30:11-nél található a videóban)

 

Ján 16: 23 bizony, bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

 

És maga a Fiú is ugye azt mondta, hogy kérjétek az Atyától az én nevemben.

Nem azt mondta, hogy kérjétek a Szent Lelket, meg kérjétek a szentháromságot.

Stb.

Kérjétek az Atyától az én nevemben.

Akkor ugye ott van a mi Atyánk, maga Krisztus szájából, Ő mondta el, mutatta be, hogy hogyan kell imádkoznunk.

Adott egy példát, egy mintát és ott is úgy van, hogy:

 

Máté 6: 9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved

 

Tehát ebből is látszik, hogy itt nem azt mondta Krisztus, hogy úgy imádkozzatok, hogy az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.

Nem

A mi Atyánk, az Atyánktól kérjetek az én nevemben, ugye ahogy az előbb említettem.

Tehát ez is mutatja, hogy nincsen szentháromság.

Vagy, ugye amikor Krisztus arról beszél, hogy itt a János 17-ben, hogy mi egyek vagyunk, ugye azt mondja az Atyáról és saját magáról, hogy egyek.

 

Ján 17: 22 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk:

 

Itt arról beszél, hogy Ők egy akaratban vannak, egy szeretetben, egy indulattal ugyanaz a természetük, a szellemiségük, a tulajdonságuk, ugyanúgy meg akarják menteni az emberiséget, ezért ők egyek.

De itt sem mondja azt Krisztus, hogy én és az Atyám és a Szent Lélek mi egyek vagyunk.

Mért nem mondja vajon?

Azért nem mondja, mert Krisztus pontosan tudta, hogy az Atya és a Szent Lélek az ugyanaz.

Tehát nem kell külön venni, nem kell külön megemlíteni.

Akkor szintén érdekes dolog még, hogy azt látjuk a Jelenések 22-ben, hogy csak az Atyának és Fiúnak van trónja.

A szent lélek királyi székről sehol nem beszél a Biblia.

Itt van a jelenések 22. ben.

 

Jel 22: 1 És megmutatá nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyi székéből jővén ki

Jel 22: 2 Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.

Jel 22: 3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak neki;

 

Ugye hármasban, hogy Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, tehát itt nincsen sehol a Szent Léleknek a királyi széke.

Tehát ott kéne lennie nem, ha lenne szentháromság.

Akkor menjünk tovább!

Itt az Apcsel 17-ben van egy nagyon érdekes rész, amikor Pál Athénban járt és háborgott a lelke, mert tele volt bálványokkal a város.

(32: 35-nél található a videóban)

 

Ugye tudjuk, hogy a görög pogány vallásban, a mitológiában ugye ott vannak a több istenségek.

A hármas szám is nagyon fontos szerepet játszott, ugye a platóni hármasság, a Pithagoraszi filozófusok, ezek tanították ugye a hármas számnak a fontosságát.

Ugyanígy az isteneknél ez itt jelen volt,és azt olvashatjuk itt a 15.részben,hogy ezek a görög filozófusok, itt ugye Epikuráns  és stoikos és tudósok kérdezgették érdeklődően Pált,hogy mi az, amiről beszél, mi az, az újdonság.

Mi ez az új tanítás, amelyet hirdetsz nekünk, ugye mondták neki.

Ugye azt olvassuk itt róluk, hogy ők azzal töltötték az idejüket ezek a görög emberek, hogy mindig valami újdonságot halljanak.

És ha most ezen elgondolkozunk,akkor ha Pál a szentháromságot tanította volna nekik, az számukra nem lett volna újdonság ugye,mert ők ebben éltek a több isten hitben a hármas istenségekben.

De mégis ugye azt olvassuk, hogy kíváncsiak voltak valami újdonságra, tehát ebből lehet következtetni arra is, hogy Pál nyilvánvalóan nem a szentháromságot tanította nekik, hanem ugye az egy Istent, aki odafönt van a trónján dicsőséges testében, és ugye a test nélküli formája által ugye itt van a világban.

Ugye az egy és ugyanaz maga az Isten, mint szent személy, és ugye Krisztust, a megváltót tehát ezt tanította nekik.

Tehát ebből is látszik, hogy nincsen szentháromság, hiszen ha lenne, akkor Pál nyilvánvalóan ezt tanította volna nekik, de akkor ez nem lett volna nekik újdonság, ugye?

Tehát ezekből meg kell, hogy lássátok, hogy valami nem stimmel, hogy messziről bűzlik az egész, ahogy szokták mondani.

Már csak azért is, mert ugye a 4. században az emberek találták ki ugye, és tették dogmává ugye a katolikus egyház.

A katolikus egyház meg ugye ráadásul hemzseg a bálványimádattól ugye a Mária imádat az bálvány imádás, a szenteknek az imádata is,a hozzávaló imádkozás az is szintén az,szobrokról már ne is beszéljünk.

Ugye az okkult szimbólumoktól is hemzsegnek ugye, napimádati szimbólumoktól, a tévtanoktól.

Ugye itt látjátok egy katolikus apáca ugye az előző videóban beszéltünk erről, hogy hogyan hozta őt ki Isten a katolikus rendszerből, itt olvashatjátok, hogy (34:40-től található a videóban)

 

A katolikus rendszer tagadja, hogy Krisztuson alapuló hit által menekülünk meg az üdvösségre, amit ingyen kaphatunk, kegyelem által.

E-helyett azt tanítják, hogy nem csak a Krisztusban való hit, hanem az e mellett levő jó tettek által üdvözülünk.

Ugye és ez a mai napig így van, hiszen a pápa is ezt hangoztatja mindenhol, hogy a jó cselekedetek útján haladjunk, hogy ez kell.

(35:02-nél található a videóban)

 

Meg ugye a katolikusok tudjátok, hogy ők a szent hagyományban is hisznek, egyenrangúnak tartják a szentírással, ők azt mondják, hogy nem csak a szentírás tartalmaz minden igazságot, hanem e mellé még jöttek a történelem során újabbak és ez a hagyomány.

Ezt ugye a katolikusoknak kell, illetve, ők adják tovább, és ebbe hinni kell ugyanígy, és a szentháromság tana valójában a hagyományok közé, a katolikus hagyományok közé sorolható abból fakad.

Tehát ez is, ebből is látszódik, hogy ez egy emberek által kitalált dogma, és nem szabad ezzel foglalkozni, mert valójában az egész egy rejtett sátánimádat, hiszen az összes pogány, ősi vallásokban ott van a háromság.

Ezt az előző videóban láttátok képekkel, videókkal alátámasztva fotókkal.

Mindenhol ott van, és ugye az eredeti ősi háromság ugye az első, a Nimródi, Szemirámisz Tammúz.

Ugye Nimród és Tammúz szerepel a Bibliában is, tehát ők voltak az első ilyen ördögi háromság, akiket az emberek imádták.

E mögött meg természetesen lucifer ugye a napisten, ugye Nimród is napisten volt, meg Tammúz is.

Tehát ez egy rejtett luciferimádat az egész,tehát ezt bevitték a kereszténységbe,becsempészték ezeket a pogány tanokat a 3.-4.negyedikszázadban,és ez a történelem során végig ment ez a napimádat,napistenimádat mert ugyanúgy a karácsony is az.

Ezek ilyen rejtett, okkult luciferimádatok.

Tehát hogyha a régi ősi misztérium pogány vallásokban is benne van a háromságtan, ugye?

 

Miért van benne?

Mert ugye mindegyik rejtett luciferimádat, és ha ez ugyanúgy benne van a kereszténységben is, akkor vajon a kereszténység is egy pogány vallás?

Feltehetjük a kérdést, hát sajnos azt kell mondanunk, hogy igen.

A mai látható kereszténység, az ál-kereszténység, és ezért is akarja Isten kihívni belőle az embereket.

Tehát szépen tovább lett örökítve ez a Nimródi ördögi háromság a mai korra is.

És akkor még szeretnék nektek mutatni nagyon érdekes dolgokat a szentháromsággal kapcsolatban, ami szintén azt mutatja, hogy ez egy pogány eredetű dogma, hamistan.

A tankönyvtár. hu-nak ugye a szimbólum tárából fogunk kicsit csemegézni.

(37: 39-nél található a videóban)

 

Itt az áldás szónál ugye azt írja, látjátok itt a képernyőn: a kereszténységben az áldó kéz három újjal a szentháromságra utal.

Ugye nagyon sok ilyen fotót lehet látni, hogy a Krisztust így ábrázolják.

Most akkor figyeljétek a képernyőt, hogy kiket is ábrázoltak még ugyanígy.

Egyből itt van Szemirámisz, és Nimród, ugye aki Tammúzban reinkarnálódott, kicsi Tammúzkába.

Ugyanígy a hármas ujj ott van a képen, látjátok.

Itt van a Buddha szobor szintén ugyanígy, ugyanaz a kéztartás a három ujj.

Itt egy északi törzsnek egy pogány vallásnak a szimbóluma, szobra.

Akkor itt van egy római kori fogadalmi ajándék a szabaziosz fríg istennek, itt is ugyanaz a három ujj, de itt ugye már ott van a kígyó is.

Akkor ugye itt van a pápa természetesen ugyanezzel a kéztartással.

És hát a végén a legmegdöbbentőbb ugye a baphomet, ugye a sátánnak ábrázolása ugye három ujj fölfelé, három ujj lefelé

Hát ennyit erről a kéztartásról.

Mindenki gondolkozzon el ezen is, hogy ez mit jelent!

 

Akkor, ha odamegyünk az arc szóhoz, látjátok a képernyőn: (39: 19-nél található a videóban)

 

Azt írja, hogy a keresztény ikonográfia szentháromság ábrázolásának egyike.

A 17. században betiltott úgynevezett tricephalus ikonográfia típus: három arc összekapcsolódása.

Tehát, hogy így ábrázolták a szentháromságot régebben.

Most akkor szintén nézzük meg, hogy hol volt még hasonló ábrázolás.

Hopp, rögtön egyből egy ősi babiloni háromfejű szobor, ugye három istenség.

Itt van egy indiai háromfejű.

Itt van még egy, már a kígyók is itt vannak

Ugyanígy az indiai ördögi háromságban ugyanígy ábrázolják.

Itt vannak ugye a görög, meg a norvég, ott van ugye a hindu háromság, ott is a három fej.

Tehát ez is csak azt bizonyítja, hogy a pogányságból ered, pogánytanokból hozták be a kereszténységbe a szentháromságot.

Ez is nagyon érdekes.

És akkor végezetül nézzük meg az azúr szót, ez is nagyon érdekes (40: 35-nél található a videóban)

 

Azt mondja itt az oldal, hogy a keresztény kultúrában a mennyei szférára utal, a kerubok, szűz Mária az ég királynője és a szentháromság színe.

Az ég királynője, talán eszetekbe jut az írásból valami, mutatom a képen. (40: 55-nél található a videóban)

 

Jeremiásban:

Jer 7:18 A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy áldozati kalácsokat készítsenek az ég királynőjének, és italáldozatokat áldozzanak az idegen isteneknek, hogy fölingereljenek engem.

 

Jer 44: 17 füstölőáldozatot viszünk az ég királynőjének, és italáldozattal áldozunk neki; ahogyan cselekedtünk mi és atyáink, királyaink és fejedelmeink Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Mert akkor beteltünk kenyérrel, és jó dolgunk volt, és nem láttunk semmi rosszat.

 

Ugye a 44-ben is ugye ott van az ég királynőjének italáldozat. stb

Ugye milyen meglepő?

Itt látjátok a képen az ég királynőit a kezükben a kis csecsemőjükkel.

Ugye milyen érdekes, ugyanígy ábrázolják ugye Máriát a kis Jézuskával.

Ízisz ugye Hóruszkával, Szemirámisz a Tammúzzal stb.

Itt látjátok a képeken (41: 06-tól található a videóban)

 

És hát természetesen ugye a pápa, hogy a Mária szobor előtt, ugye bálványozza Máriát.

Tehát ez is szintén nagyon érdekes összefüggés.

Egyébként ez a szentháromságnak a magyarázkodása is látszódik, hogy egy emberi erőlködés, hogy ugye össze-vissza beszélnek.  

(41: 46-nál található a videóban)

Maguk sem értik, hogy miről van szó, nem véletlen, ez nem Istentől jövő tanítás a szentháromság.

Itt látjátok a képen a például a hit gyülekezetének a hitvallását.   (41: 57-nél található a videóban)

 

Először azt írják, hogy az Atya elsőbbséggel bír közöttük, utána azt írja, hogy a Fiú örökké való Isten, egy az Atyával.

Most akkor egy, vagy mégsem?

De akkor még itt van a legdurvább, azt mondja, hogy az Atyától származik a fiú és a szent szellem, itt az Atya szekciónál ezt írja, később a szent szellemről meg azt írja, hogy a szent szellem valóságos személy, aki az Atyától és a fiútól származik.

Most akkor ki van kitől?

Tehát önmagának mond ellent az egész.

Nyilvánvalóan az, az igazság, hogy az Atyától, az Atya ugye szülte a Fiút, Ő nem teremtetett, Ő egy szülemény, nem tudjuk, hogyan hozta létre.

Nyilvánvalóan odafönn nincsen olyan nemzés, szülés, mint itt a földön, hogy apa-anya és akkor gyerek, mert nyilván nincsen semmiféle női Isten odafönt.

Ezt az Atya tudja pontosan, majd egyszer megtudjuk, ha fölkerülünk hogy ez, hogyan is történt.

Nyilvánvalóan az első volt a fiú,utána jöttek az angyalok,de az Atyának a lelke,amit ugye így hív az írás,az maga az Isten úgy ahogy eddig is többször ezt említettem.

Tehát nem szabad különszedni, maga a szent személy az Isten dicsőséges testében odafönt a trónon, és közbe ugye láthatatlan test nélküli formájában itt van ugye a földön,amit ugye az írás Szent Léleknek hív külön megnevezve úgymond.

Tehát mint hogyha 3. személy lenne, de ez nem igaz.

Tehát a kettő egy, és ugyanaz.

Tehát ez, amit itt ebben a hitvallásban látunk, hogy a szent lélek az Atyától és a fiútól származik, ez butaság, ez nem igaz.

Ez nem igaz,mert az Atya és a lélek az ugyanaz,egy és ugyanaz,az maga a szent személy az Isten.

Tehát látjátok,hogy zűrzavar van ebben az egészben,rengeted olyan bizonyíték van arra,hogy a szentháromság nem igaz.

Az írásból is ugye nagyon sok van, ahogy ebből a videókból láthattátok,

Tehát meg ugye arról ne is beszéljünk, hogy a kereszt, maga a kereszt szimbólum is egy okkult pogány, ősi vallású szimbólum, ennek semmi köze Istenhez.

Ez is egy régi videóba beszéltünk erről, hogy a kereszt szimbólum eredete című videóban.

Tehát maga a keresztvetés is ugye a szentháromság,az Atya Fiú a szent lélek nevében,ezt nem szabad csinálni,mert ennek semmi köze Istenhez.

Ez egy rejtett luciferimádat, ezt ki kell dobni az életetekből!

Sajnos bármennyire nehéz, én tudom, hogy nehéz, mert 1500-1700-éve be van agymosva, be van az embereknek a tudatába ez vésve ugye, és nagyon meggyökerezett, de sajnos ez nem Istentől jövő tanítás.

És természetesen ez az agymosás, ez a rejtett programozás ugye a háromság imádata a mai korban,

A mai világunkba is ugyanígy jelen van, még talán jobban eröltetetebb módon, és sokkal nagyobb szinten megy szerte a világon, mindenhol ott vannak a piramisok, a háromszögek, ugye a politikában, a cégek logójába, a bankok logójába.

A zene iparban, a hollywood-i filmekben még a rajzfilmekben is ott vannak, ugye a Walt Disney is egy szabadkőműves volt, látjátok a képen a logóját, hogy ott van benne a 666 elrejtve.

(45: 13-nál található a videóban)

 

Tehát már a gyerekeknél elkezdik az agymosást, a felkészítést, az új világrendre a sátán imádatára, az egy világvallásra ugye.

Tehát mindenhol ez a piramis van rajta a mindent látószemmel, ugye ami Babilonból ered a befejezetlen piramis, ugye a tetején a sátán mindentlátó szeme ugye az újvilágrendben a totális kontroll, a megfigyelés.

Ezt akarják megvalósítani, ugye amit Nimród ott a Babilonnál, neki nem sikerült ugye, mert Isten közbelépett.

Sok helyen ugye a szem az ugye benne van a piramisban, itt látjátok a bejátszást a képeken.

(44: 38-tól található a videóban az okkult jelképek)

 

Ez se véletlen, ugyanezek a szimbólumok természetesen ott vannak ugye a kereszténységben, a templomokban, a gyülekezetek logójában.

A piramis természetesen ugye az ördögi pogány háromságot is jelképezi, és ugye az előbb említettem, hogy a filmeket, hogy ezeket is felhasználják ugye az okkult háromság terjesztésére, elmeprogramozására rejtett módon persze, láthatjátok itt a filmeket, ami ugye trinity címmel rendelkezik, ugye ez se véletlen.

De akkor most jöjjön egy vígjáték részlet, ami elég beszédes lesz. (46: 31-nél található a vígjáték részlet a videóban)

 

(46: 32-től található a videóban.)

Vígjáték részletben a párbeszéd szövege:

 

Kérdező: Magyarázd el a szentháromságot!

 

Válaszoló: az nehéz lesz.

 

Kérdező: Nem lehet annyira bonyolult, mindig is katolikus voltál

 

Válaszoló: igen

 

Válaszoló: Na jól van, figyelj!

 

Válaszoló: Van az Atya a Fiú meg a szent lélek, az egy és ugyanaz, mint egy lóhere, a papunk mindig így mondta.

 

Válaszoló: Három levélbe egynek számít, nos az Atya leküldte a fiát, ő volt a szeretet, amikor a lelke felszállt leküldte a szent lelket, akinek megjelenési alakja egy

 

Kérdező: na ezt már mondtad, egy angyal.

 

Válaszoló: egy galamb

 

Kérdező: a galamb volt az angyal?

Válaszoló: a lélek volt a galamb, és…

 

Kérdező: Előbb had foglaljam össze: Isten a fia, és a fia az isten, de a fia fönt szálldos, mint valami lélek, vagyis egy szárnyas angyal, vagy is egy galamb, és ők mind ide küldték egymást, pedig valamennyien egy és ugyanaz a dolog.

 

Válaszoló: Úgy van,elmehetnél apácának.

 

Kérdező: Kösz, várjunk csak, értettél te valami abból, amit én most elmondtam?

 

Válaszoló: Nem, de senki nem ért belőle semmit, azért kell hinni benne, azért van szükség a hitre, ha lenne értelme nem kéne vallásnak lennie.

 

 

Tehát hallottátok, hogy azt mondja, hogy senki nem ért belőle semmit, azért kell hinni benne.

Látjátok, értitek ezt a rejtett, ördögi agymosást?

Tehát nem kell értened az egészet, csak higgy benne, imádkozz hozzá, elég, ha a pápa meg a nagy pásztorok értik, te ne foglalkozzál vele.

Higgyél benne, imádkozzál a szentháromság nevében, éljél, ugye, mert sokszor halljuk, azt hogy hát olyan misztérium és olyan megmagyarázhatatlan valójában a szentháromság, hogy ezt az emberek igazán nem is tudják megérteni, hogy az Istennek a titka, meg a rejtélye.

Ilyenekkel magyarázzák ugye, mert tudják, hogy ez nem Istentől jövő tanítás, és ezzel próbálják megértetni az emberekkel, hogy nem kell vele foglalkozni.

De ez butaság, mert Isten az Ő beszédét úgy adta az emberiségnek, hogy azt az emberi elme meg tudja érteni.

Isten, kijelenti neki, minden úgy van összerakva az írásban, hogy azt a primitív emberi elme is megértse.

Tehát ezzel védekezni ez hazugság.

Tehát hogy az emberekre ez jellemző, a kereszténységre, hogy inkább követnek érthetetlen teológiákat, dogmákat, ahelyett, hogy ugye kérdéseket tennének föl, és bevallanák, hogy nem értik az egészet, és ugye hogy ez arra motiválná őket, hogy utána nézzenek

És ha ezt megtennék, akkor ugye rájönnének,hogy az egy rejtett luciferizmus rejtett sátánimádat ugye a szentháromság,de az emberek inkább kényelmesek és inkább elfogadják ezeket a hazugságokat,hogy hát nem kell érteni,csak higgyetek benne mint ahogy a film is ezt programozza.

És ugye természetesen ez az egész rejtett tudat alatti programozás egy jópofa vígjáték köntösébe van bújtatva.

Ugye látszólag ez egy vígjáték, úgyhogy mindent fölhasznál a sátán a világon, hogy ezt terjessze, és ezt beprogramozza már a gyerekektől, az óvodától kezdve az emberek elméjébe.

Tehát látjátok, hogy ez a szentháromság ez nem Istentől való tanítás, ezt el kell felejteni, ki kell dobni az életünkből ugyanígy az ehhez kapcsolódó ugye a Szent Lélek betöltekezés is ugyanígy hazugság.

És ahogy korábban említettem ugye az Apcsel 17-ben ugye a görög mitológiának a behatását ugye erre a háromság tanra.

Ugye biztos hallottatok Szervét Mihályról, ő ugye híres szentháromság tagadó volt, ő is azt mondta, hogy a szentháromság gondolata nem bibliai tanításokon alapul, hanem görög filozófus megtévesztő tanításain.

Szervét Mihályt ugye üldözték, és ki is végezték, ugye máglyán elégették e miatt ugye az 1500-as években, és ezzel kapcsolatban szeretnék mutatni nektek még egy érdekes dolgot, hogy az 1700-as évben ugyanez volt már, hogy nem kell érteni a szentháromságot, ez egy rejtély, ez egy titok, higgyetek benne és fogadjátok el, itt látjátok a képernyőn egy levél részletet (51: 06-nál található a videóban)

 

A szentháromságnak titkát, hogy az igaz Istenségben három személy vagyon Atya Fiú szent lélek és hogy ez a három személy állatjára nézve egyhatalmú és méltóságú örök Isten, ezt a titkot minden idvezülni akaró embernek szentül hinnie kell.

Miképpen lehessen pedig az, hogy az egy Isteni állatban három személy légyen, nagy titok ez és az emberi elme nem mehet ennek végére, hanem belé hal s el-boríttatik.

Tehát látjátok,hogy amit most is csinálnak ugye itt ebben a film részletben volt,ugyanez volt az 1700-as évekbe is minden bizonnyal.

Egészen a 700-as évekig vissza lehet vezetni, ahonnan ugye elkezdték dogmaként tanítani ezt a szentháromságot.

És ennek a következményeként sajnos ugye magáról a Szent Lélekről, mint személyről is sokan úgy beszélnek, mint valami használati eszközről, itt láthattok most egy rövid bejátszást a hit gyülekezetéből (52: 00-nál található a videóban)

 

Németh Sándor beszél a hit gyülekezetében

 

"Kedves ifjú!

Nagyon fontos hogy a szent léleknek a vételét, és használatát hittel tegye meg az ember, és a szent lélekkel való betöltekezésnek egyik alapfeltétele nem csak a názáretiben vetett hit, hanem a szent lélekben is fontos hinni.

És például a katolikusok ebben nagyon is helyesen járnak el,hogy rendszeresen megvallják,szinte minden összejövetelükön a szent lélekbe vetett hitüket."

 

Arról beszél, hogy hogyan kell venni, meg használni a Szent Lelket, mint valami tárgyat megveszünk a boltban.

Tehát elképesztő, hogy az emberek hogyan állnak ehhez az egészhez, ugye a betöltekezés.

Erről már sokszor beszéltünk, hogy az is hazugság, és ugye most jut eszembe, hogy az Apcselben ki volt az, biztos emlékeztek ki volt az, aki pénzt akart adni, és használni akarta a Szent Lelket pénzért?

Ugye emlékeztek a Simon mágus, tehát ennek a varázsló Simon féle most látjuk, hogy milyen utálatos ez Isten előtt ez az egész történet.

 

(52: 59-nél található a videóban Simon mágus hogy meg akarta venni a szent lelket)

 

Tehát nagyon hasonlít a hit gyülekezetébe is amit láttunk itt,ahogy beszélt az  Isten lelkéről ugye a Németh Sándor,

és hol olvasunk ilyet,hogy a Szent Lélekben is hinni kell?

 

Én nem találtam erre sehol igét, ellenben ugye azt mondja maga Krisztus, hogy:

 

Ján 12: 44 Jézus pedig így kiáltott: Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem,

 

Itt ugye inkább az engedelmesség a jó fordítás, ugye aki engedelmeskedik nekem, az annak engedelmeskedik, aki elküldött engem, magyarán az Atyának.

 

Ugye a Róma levélben is:

 

Róm 3: 22 Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek.

 

Tehát nem a Szent Lélekben való hit, meg hogy ezt meg is kell vallani, ez a megvallás is egy okkult tanítás, ez jellemző a hit gyülekezetére, hogy megvallják, hogy üdvösségük van, megvallják, hogy az örök életben vannak, meg a mennyországban vannak, meg stb., stb.

Tehát itt is látni egyrészt,hogy kezdenek összefonódni  a katolikusokkal,ezt máshol is lehet látni más gyülekezetekben is.

Külföldön is hallottam már ilyen beszélgetést,ahol egyre jobban aládolgoznak a pápának ez se véletlen,és hogy ez nagyon rejtett,okkult tanítás,hogy hinni kell a Szent Lélekben ugye ezzel is azt sugallják hogy van szentháromság értitek?

Tehát ez egy ördögi tanítás.

Tehát nem kell a Szent Lélekben hinnünk,mert az maga az Atya,elég az Atyában hiszünk meg a Fiúban.

Mivel, hogy az Atyával egyenlő, ezért ugye nincsen semmiféle betöltekezés.

Tehát, maga Istennek test nélküli formája, ugye amit tévesen Szent Léleknek neveznek, és elképzelnek ilyen harmadik személynek, vagy lebegő szellemnek, ez maga az Atya, tehát ebből következően nyilvánvalóan mivel, ahogy említettem nem vállal közösséget semmilyen bűnös testtel, semmilyen bűnnel ezért nem mászik bele senkibe.

Nem megy bele semmilyen emberi testbe, ugye.

Igazából nincs is szüksége rá hát minek, hát Ő jelen van mindenhol, mindenre hatni tudó, mindenről tud,

ugye benne élünk és mozgunk, úgy ahogy említettem,és Ő így körülöttünk van,beárnyékolódunk esetenként jobban,és akkor kapunk ugye álmokat,kijelentéseket,vezetést tőle és így vezet minket a megigazulásnak az útján.

Tehát igazából pofon egyszerű az egész, tehát nem kell ezt túl bonyolítani.

Maga az Isten, mint szent, tökéletes szent személy ugye, Ő nem olyan személy, mint mi mert Ő nem fizikai lény nyilvánvalóan, de Ő maga a szentség, a szent személy dicsőséges testében ott van fenn a trónon, mind e közben ugyanígy ezzel egy időben párhuzamosan test nélküli formájában itt van a világban is,

És viszi tovább az Ő tervét, az Ő akaratát.

Szeretném kihangsúlyozni, amit már több videóban is mondtunk, hogy nekünk nem azokkal az emberekkel van a problémánk, akik igazán keresik Istent, és a katolikus egyházhoz tartoznak, vagy az említett hit gyülekezetéhez vagy bármelyik más gyülekezethez, egyházhoz, és igazszívűek keresik Istent.

Szó sincs róla,nem velük van a bajunk,pont hogy miattuk csináljuk ezeket a videókat,hogy az Isten kitudja hozni őket onnan,ebből az ál-kereszténységből.

Nem velük van a problémánk természetesen, értük imádkozunk szüntelen, hogy az Atya hozza ki őket,

hanem a rendszerrel van a problémánk, azokkal az emberekkel, akik ezeket  a rendszereket működtetik,ezekről a titkos elitről.

Ugye a háttérhatalmi emberekről, akik luciferimádók, és létrehozták ezeket a látszólag Istenhez tartozó egyházakat, gyülekezeteket.

Mi tulajdonképpen ellenük dolgozunk azzal, hogy lerántjuk a leplet róluk.

Ezt fontosnak tartottam megjegyezni nehogy valaki ezt félreértse.

Aki nem látja meg ezekből a tényekből azt,hogy itt valami nem stimmel,hogy valami bűzlik tényleg,akkor sajnos nem tudunk többet tenni ennek az ügynek az érdekében.

Istenre bízzuk, hogy ki lakatolja mindenkiben ezt a rossz felfogást.

Imádkozzatok és kérjétek, hogy erősítse ezt meg nektek az Atya.

Aki keresi az igazságot tényleg, és utána néz alaposan, mint a béreabeliek, akkor Isten meg fogja ezt mutatni, hogy mi az igazság.

Ne higgyetek katolikus dogmáknak, ők hozták létre ezt a szentháromságot minden áron nyilván nem véletlenül, hiszen az első pápa Konstantinus is egy pogány napimádó volt.

Már itt bűzlik a történet, és tudjuk, hogy a katolikus egyháznak semmi köze Istenhez.

Tehát az összképet nézitek az írásból a teljes összképet, akkor azt kell látni,hogy nem stimmel,nem stimmel egyszerűen, mert szentháromságnak, ha így van tényleg az Atya Fiú és a szent lélek van, akkor mindenhol itt kéne lennie.

Az elején mutattam 40-igét de, e-mellett van még biztos rengeteg más, amit nem találtam meg, de keressetek, kutassatok!

És ahogy az előző videóban is bemutattam hogy nem a mi téveszménk, meg a mi fóbiánk ugye az, hogy kis házi közösségekben kell lenni, ugyanígy a szentháromságnál is ugyanez a helyzet.

Tehát ezt nem mi találtuk ki, hanem az írásból ez látszódik és nagyon sokan mások is, ugyanezt látják szerte a világon.

Itt a képen látjátok,hogy sokan beszélnek erről,sokan rájöttek már,hogy valami nem stimmel ezzel a háromság tannal,sok helyen  így össze is vannak,hogy honnan is ered is a szentháromság. (59: 00- tól található a videóban)

 

Tehát keressetek, kutassatok nyugodtan, nézzetek utána ti magatok is!

Érdemes meggyőződni ezekről máshonnan is, de nyilvánvalóan ugye Isten legyen az első, akitől várjátok a megerősítést.

És most a végén jöjjön a legmegdöbbentőbb dolog, amit ennek a videónak, a második résznek az elkészítése közben, után kaptunk Istentől a mélyebb megértését, a mélyebb okát ennek a szentháromságnak, hogy mi is ez valójában.

 

(folytatás 3.részben)