- Tévtanítások a gyülekezetekben: A szentháromság (3. rész)

 

Az alábbiak elolvasását a videóval párhuzamosan nézve ajánljuk!

Katt ide a videó 3.részéhez

 

Az ál-kereszténység legelső és legördögibb dogmája, amivel emberek millióit tartja fogságban sátán, és amiről a magukat kereszténynek valló emberek 95%-a vallja, hogy Istentől való tanítás.

Arra kérünk mindenkit, hogy nyitott elmével nézzétek és hallgassátok végig, mert mire a 5. rész végére értek, végleg lelepleződik ez a dogma és megértitek majd teljesen, miért rejtett sátán imádat a "szentháromság"-ban való hit és az aszerint való élés!

Ugyanis üdvösség kérdése a "szentháromság"-dogmája és az abban való élés!

Köszönettel
RHR csatorna

 

 

Jöjjön a legmegdöbbentőbb dolog, amit ennek a videónak elkészítése közben, után kaptunk Istentől.

A mélyebb megértését a mélyebb okát ennek a szentháromságnak, hogy mi is ez valójában.

Ez Isten ajándéka természetesen, ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon jellemző a kereszténységre a gőgösség, és a felfuvallkodottság, hogyha valamit kapnak Istentől, akkor azt hiszik, hogy ez az ő érdemük.

Soha senki ne legyen gőgös, és felfuvalkodott az Istentől kapott kijelentések miatt!

Ugye ahogy Pál is mondta, ezt mi ajándékba kapjuk Istentől, és ez nem a mi érdemünk ugye itt az 1 Korinthus 4-ben olvashatjuk, hogy:

 

1Kor 4: 6  Testvéreim, ezeket értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ami meg van írva: Senki se fuvalkodjék fel, kérkedve az egyikkel a másik ellen.

 

1Kor 4: 7  Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál volna? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?

 

Ugye, tehát minden Isten ajándéka, meztelenül jöttünk amúgyis ugye a világba, úgy is megyünk ki.

Tehát semmit sem hoztunk magunkkal mindent csak kapunk Istentől.

Ezt csak azért mondtam el, hogy ez is egy óriási kegyelem az Atyától, hogy ezt így megérthetjük, hogy kinyitja az elménket, hogy az igazi mélységét ennek a szentháromságnak,

Megérthetjük, hogy miért ördögi az egész.

 

Szóval a kérdés az ugye, hogy miért három miért nem csak kettő?

Miért ez a szentháromság?

Ugye Istent és a Fiát ugye nem tudta kimagyarázni, nem tudja megmásítani, meghamisítani sátán, mert az ugye túl egyértelmű, hogy kik Ők igaz?

Tehát, ugye a helyükre nem tudott bekerülni.

Viszont a Szent Lélekkel ezt megcsinálta sátán, hogy összezavarta az embereket,és elkezdte felépíteni már az ősi vallásokban ugye a háromsággal ezt a pogány tant,előkészítve úgymond majd a keresztény szentháromságot is.

Tehát sátán ott volt mindvégig harmadik személyként, mint isten, már ugye akkor magát imádtatta az ókori, ősi misztériumvallásokban.

Ugyanígy ugye Isten népét is azonnal körülvette ugye a zsidókat, körülvette mindenféle babonás napistenimádó, bálványimádó okkult vallásokkal és abban élő emberekkel, népekkel.

Ugye ott volt már a háromság, körülvette az Isten népét, akik ugye az igazságot képviselték, és Isten ugye be akarta küldeni a zsidókat, az Ő választott népek közéjük ezekhez a pogány népek közé, hogy a zsidókon keresztül, ugye Isten magához térítse az embereket.

De a helyett,hogy Isten vezetése szerint csinálták volna ezt a zsidók ugye saját fejük után mentek,és áldozataik lettek ugye a környező népek vallások okkultizmusának,bálványimádásának ugye,és így a sátán meg tudta fertőzni őket, ugye ezt látjuk az írásban is,hogy állandóan ilyen arany bikákat csináltak,meg bálványokat imádtak.

És ugyanez történt a kereszténységgel is később ugye, mert Isten, mint egy karmester ugye a zenekarban, ez egy jó hasonlat.

Ugye Ő maga akarta vezényelni az egész nagy egyházát ugye a nagy gyülekezetet, az igazi eklézsiát ugye szerte a világon.

Ő azt akarta, hogy az Ő akarata és terve szerint működjenek, ugye engedelmességben, alázatban az igazi tanításokat közzé adva, és odafigyelve egymásra kisebb házi közösségekben ugye, de ezt sajnos megfertőzte sátán, ugyanúgy, mint a júdaizmust.

És látjuk, hogy mi lett a kereszténységben, hogy különféle nevezetű gyülekezetek vannak, mindenhol más tanok vannak, egymást ugye sokszor szídják és azt mondják magukról, hogy náluk van az igazság ugye.

Nem mindenhol, minden gyülekezetben jellemző ez, de gyakori.

Tele vannak,ugye tévtanokkal,tehát ugyanaz történt a kereszténységgel, mint a zsidókkal,hogy emberileg,testileg akarták ezt megcsinálni,és ugye embereket magukhoz csábítgatni.

Tehát a történelem ismétli magát, ezért akarja Isten kihívni az embereket, mert megfertőzte sátán a kereszténységet.

Fertőzött az egész, tehát ugyanaz történt, mint a zsidókkal, hogy annak idején ugye, Isten kivitte őket 40-évre a pusztába, hogy megtisztuljanak ugye a pogány vallások okkultizmusából, vagyis az ál-júdaizmusból megtisztuljanak.

Ma ugyanez történik, ugyanezt akarja Isten, kihívni az embereket, a keresztényeket is, szellemileg ki kell menni a szellemi pusztába, úgymond ki kell jönnünk, és meg kell tisztulnunk a pogány, babiloni ősi vallások dogmáitól ugye, amivel megfertőzte sátán a kereszténységet.

Tehát tulajdonképpen ez egy ál-kereszténység az egész ugye nincs új a nap alatt, ugye a történelem ismétli magát, ahogy a prédikátorba is olvashatjuk.

 

 

Préd 1: 9  Ami volt, ugyanaz lesz ezután is, és ami történt, ugyanaz történik majd ezután is. Semmi új nincs a nap alatt.

 

Préd 3: 15  Ami most történik, már régtől megvan, és ami következik, az is már régen megvolt; és Isten visszahozza, ami elmúlt.

 

 

Tehát a háromsággal, a napimádattal, jelképekkel ugye a pogányok annak idején ugye egyrészt könnyebben elfogadták a kereszténységet, ugye azt a keresztény vallást, és csatlakoztak a római katolikus egyházhoz.

Másrészt ugye tovább imádtatta magát, mint Isten, tehát rejtett módon istenné tett magát azzal sátán, hogy a háromságot tovább örökítette.

Tulajdonképpen megcsinálta azt,amit Ézsaiás ír,hogy ugye hasonlatos lesz Istenhez,a magasságoshoz.

Ugye Ézsaiás 14-ben azt mondja, hogy:

 

Ézs 14: 13  Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.

 

Ézs 14: 14  Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

 

 

Tehát Gyülekezet hegyén, tehát a keresztények között már ott van a szentháromság imádattal sátán.

Tehát megcsinálta,hogy Istenné akar válni,ugye hát legalábbis az emberek szemében nyilvánvalóan,mert ugye az emberek ezzel a háromság pogány dogmával ugye imádják őt azzal,hogy ezt a hamis tant elfogadják,és a szerint élnek ugye.

Tehát a cselekedeteikkel is ezt vallják ugye a szentháromság nevében imádkoznak,a szentháromság nevében kérnek ugye, a szentháromság nevében keresztelnek ugye a bemerítkezéskor.

Tehát ezekkel a megvallásokkal, és cselekedetekkel ugye sátánt imádják rejtett módon,mert hogy ez nem Istentől való tan,hanem sátántól.

Tehát Isten és Krisztus előtt ez nem imádat, ez semmit nem ér, és értelemszerűen ezt az istenként való imádatot csak rejtett módon tudta elérni ugye.

Hát nyilvánvalóan, hogyha egyértelmű lenne, hogy maga a sátánt imádják harmadikként ugye az Atya Fiú sátán, az emberek ugye, akkor senki nem imádná.

Ugye maximum a sátánisták örömmel.

Tehát ezt rejtett módon ugye ez az okkultizmusnak a neve, hogy rejtett.

Tehát istenként imádják őt az emberek, csak ugye a Szent Lélek mögé van elbújva,szent lélek istenként hívják,és az embereknek fogalmuk sincs,hogy a név mögött valójában mi áll,hogy valójában sátán áll.

Ugye dicsőitik őt, ugye hogy az 1 Péter 4: 14 hamisításban áll, imádják őt, ugye hinni kell benne.

A dicsőítés ugye ott van a níceai –konstantinápolyi hitvallásban ugye itt van, hogy a Szent Lélek az Atyával és a Fiával együtt imádandó és együtt dicsőítendő.

Tehát ez se véletlen, hogy ezt így kimondták 325-ben, tehát Istenként elbújik Isten és a Fia mellett, és ugye ezért kellett Jézust is mindenáron Isteni szintre felhozni ugye a niceai zsinatban olvassuk, hogy Jézus Krisztus az Atyától, vagyis az Atya lényéből nemzetett egyszülött, Istenből való Isten, világosságból való világosság, igaz Istenből való igaz Isten.

Tehát mert csak ezt így tudta elérni, hogy három egyforma Isten van úgymond.

Értitek tehát?

És ezt a niceai konstantinápolyi hitvallást vallja az összes keresztény, egyház, gyülekezet.

Tehát ha belegondolunk a katolikusoknak ugye ez egy hagyományából fakadó dogma, és ezt veszi alapul az összes keresztény gyülekezet.

Tehát nem a szentírást veszik alapul ugye, ami a teljes írás Istentől ihletett az Isten beszéde.

Nem, hanem emberek által kitalált hagyomány és ez az alap hitvallásuk.

Tehát látjátok, hogy ez nem Istentől való, ezért is hívják ugye anyaszentegyháznak a katolikusokat, hiszen ők a nagyfőnökök, a piramis tetején, ugye ők kontrolálnak mindent, ők hozták létre a Kálvin a Lutheren keresztül a protestantizmust, ugyanúgy a többi karizmatikus gyülekezeteket

Tehát a katolikusok az anyaszentegyház, és az ő lányai ugye a gyülekezetek a különböző mozgalmak keresztényinek látszó gyülekezetek.

Erről beszél ott ugye a 144000-nél is, hogy ezek azok, akik nem fertőzték meg magukat az asszonyokkal, hanem szüzek.

Tehát hogy nem fertőzték meg az Isten szolgái magukat ezekkel a gyülekezetek parázna, szellemi parázna tanaival, dogmáival, hanem kijöttek belőle és megtisztultak a szellemi pusztában.

 

 

Jel 14:3  És énekelnek vala mintegy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről.

Jel 14:4  Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.

 

 

 

Tehát ezzel a háromság ezzel az ördögi háromság tannal sátán elbújt oda, és Szent Lélek neve mögé rejtve imádtatja magát, mint isten, és ennek fényében most jön a legeslegdurvább ördögi és ravasz dolog, elképesztő, hogy ugye mivel is töltekeznek be ugye az emberek ugye a karizmatikus gyülekezetekben?

A Szent Lélekkel, a szent lélek betöltekezés igaz?

A szent szellem betöltekezés, ők ugye azt hiszik,hogy a Szent Lélekkel,meg Istennel, de valójában sátánnal,az ő lelkületét veszik át magukba,vagy a sátán bukott angyalaival kerülnek kapcsolatba a gonosz szellemiségével, értitek?

Tehát ez a velejéig romlott és gonosz rejtett trükkköt hazugságot,becsapást, ezt csinálja sátán  ez elképesztő.

Eleve az 1900-as évekig sehol nem volt betöltekezés, sehol.

Ez nem furcsa?

Szépen lassan agyafurtan ugye mindenhova beférkőztek ezek az illumináti jezsuita ügynökök, és megfertőzték rejtett módon a gyülekezeteket.

Többek között ezzel a betöltekezéssel is, hiszen ők nagyon nagy biblia ismeretre tettek szert, ezt tanulták évekig, évtizedekig.

Nem véletlen, hogy bele tudják magyarázni a betöltekezést, szentháromságot, ugye?

Ugyanez volt, az 1800-as évekig sehol nem volt elő-elragadtatás tan, ugyanaz a kategória, ugyanígy a betöltekezés se volt ugye 100-200-évvel ezelőttig.

 

Betöltekezés szent szellemmel: (9: 53-nál található a videóban.)

 

Ugye ehhez az agymosáshoz, programozáshoz is felhasználták ugye, hogy átírták a Bibliát, meghamisították, hogy az igék passzoljanak a háromsághoz, ugye ezt a videóban mutattuk.

Meg a betöltekezéshez is ugye, meg hogy csak hinni kell, ezek mind-mind hamisítások, félre fordítások.

Aztán közbe ugye a 60-as 70-es években ugye keletről behozták a Jógát, ugye meditációt, ugye az okkult vallásokból a keleti dogmákat behozták a kereszténységbe még fertőzöttebb lett.

Vagyis a new age ugye az ezoterika tényelése belement ugye a kereszténységbe is még jobban.

Tehát így szépen lassan szintről-szintre léptek feljebb és egyre jobban megfertőzték.

Ugye először jött ugye a szentháromság, aztán majd jött ugye a szent lélek, benned akar lakni, mint a szent szellem.

Eleve a szellem szó az 1800-as évektől, Kazinczytól van, ő találta ki. (12: 05-től található a videóban)

 

Aki természetesen szabadkőműves volt, ugye milyen meglepő itt látjátok a képeket a Kazinczyról

(12: 11-től)

 

Tehát és ugye ez a szellem szó egy hamis tartalmat tettek hozzá egy ilyen repdeső kisértet ugye.

Aztán még tovább mentek, hogy le is lehet bratyizni ugye a szent lélekkel, ugye használhatod, bármikor veheted őt ugye, meg hatalmat kapsz tőle.

Aztán volt, aki már ugye azt mondja, mint Benny Hinn, hogy kis istenek vagyunk.

 

Benny Hinn mondja: kis istenek vagyunk (12: 38-nál található)

 

Ugye ez még egy következő fokozat, itt látjátok a rövid bejátszást közbe a Benny Hinnről.

Tehát ezt nem én találom ki, ő maga mondja, sokan mások is.

Tehát ez mind-mind pogány, okkult vallások elemei, amit behoztak a kereszténységbe, és az egész komplett ördögi tervnek a része, és sátán még arra is figyelt, hogy ugye variánuszt aki tagadta a háromságot, azt ugye lejáratta, bele vitt egy kis hazugságot.

Ugyanígy a Jehova tanúinál ugyanez a helyzet, hogy rész igazság van ott, mert ők ugye nem fogadják el a háromságot, ami jó, de tovább menve rosszul mondják, hogy Krisztus ugye a Mihály angyal volt, meg hogy a Szent Lélek egy erő.

Tehát hozzá adott sátán hazugságot, és e-miatt szektának nézik a jehova tanúit, és mivel, hogy szektának nézik, ezért ugye a háromság tagadásukat is ugye elmebajnak tekintik.

Ezzel még jobban beprogramozzák az embereket,hogy igenis a szentháromság az jó,és Istentől való.

Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a jehova tanuihoz menjetek, mert ők ugyanolyan szabadkőműves gyülekezet, tehát nem sok közük van Istenhez.

Ezt csak azért mondom, hogy őket felhasználta erre sátán, hogy így lejáratta őket, beszektásította őket, és ezzel is magyarán a háromságot erősíti.

Tehát elképesztő gonosz az egész, és akik a háromságba merítkeztek be, az Isten előtt az nulla, az nem érvényes.

Bármit tesznek a háromság nevében Isten előtt nem áll meg.

Kizárólag a Fiúnak a nevében szabad bemerítkezni.

Ebben a videóban is beszéltünk róla, hogy miért a szentháromságban való bemerítkezés az nem érvényes.

És most félreértés ne essék, már ezt is sokszor megkapjuk hozzászólásokba, hogy tagadjuk a Szent Lelket.

Mi nem tagadjuk a Szent Lelket egyáltalán, nem erről van szó, hiszen egész végig erről beszéltünk most is, hogy kicsoda Isten, és hogy kicsoda valójában az, amit az írásban Szent Léleknek fordítottak, Szent Léleknek neveznek.

Tehát Istennek a dicsőséges teste odafönt, és ugye test nélküli formája ide lent van.

ugye fönn tartja a világot,tehát a kettő ugyanaz, mi erről beszélünk ugye,hogy maga Isten végzi ugyanúgy a tanítást,a csodákat,a gyógyítást, mindent Ő irányít és kontrol alatt tart,csak ugye nem a dicsőséges testi formájában van itt jelen ebben a bűnös világban,mert ha itt lenne,akkor értsétek meg,ez a lényeg,ha itt lenne, akkor elporladna minden és megszünne.

De hát Isten ezt nem akarja nyilvánvalóan, mert Ő kegyelmes, szerető Istenünk, ezért így a láthatatlan test nélküli formájában van jelen.

Tehát a kettő ugyanaz, ez a lényeg, hogy ne vegyétek külön, tehát a kettő ugyanaz.

Tehát ne értsétek félre, mi nem tagadjuk magát az Atyát, tulajdonképpen itt nem erről van szó, csak magának a szentháromsággal van a probléma, hogy külön szétszedték, mint egy harmadik különálló személy és e mögé elbújik sátán.

És még egy nagyon fontos dolog, ami sajnos ehhez a szentháromsághoz is kapcsolódik, és ez most leginkább zsidó vallású embertársainknak szól egy üzenet, hogy:

 Ne higgyetek a szentháromságtanokat valló ál-kereszténységnek, ez a sátán hazugsága!

Ezt külföldi fórumokon látjuk, olvassuk, hogy sok zsidó vallású ember pontosan a szentháromság miatt távolodik el a kereszténységtől, meg se vizsgálja egyáltalán az egészet, Krisztust, az Ő áldozatát, az Ő életét, mert szentháromság van, és a zsidók egy Istent imádtak.

Értitek?

Tehát még erre is kihat.

Tehát ne foglalkozzatok a szentháromsággal, az ál-kereszténységgel egyáltalán!

A megváltó eljött ugyanúgy a zsidó embertársainknak is a megváltására, eljött Ö az igazi megváltó.

Ha hozzáfordultok, és kidobjátok az életetekből a törvény korszakot, mert ugye annak már vége Krisztus áldozatával már ezt lezárta, kegyelem korszak alatt élünk, és kizárólag Krisztuson keresztül vezet az út az Atyához, az Ő kegyelméhez.

Akkor ugyanúgy üdvözülhettek természetesen, ha engedelmes életet éltek.

Tehát el kell szakadni,szakadjatok el az ál-kerszténységből,az ál-júdaimzusból,és az igazi Krisztus követő élet módot éljétek!

 

Apcs 2: 40  Sok más beszéddel is intette és így kérlelte őket: Szabaduljatok meg ettől a gonosz nemzedéktől!

 

Tehát sajnos ez a szentháromságnak ez az igazi mélyebb oka, hogy a sátán elbújt rejtett módon a szent lélek mögé, látjuk, hogy ezzel a dicsőitéssel, imádással, megvallásokkal, benne való hittel, betöltekezéssel stb.

Ez mind-mind saját magát imádtatja, mint isten, így tudta ezt elérni, most még rejtett módon, ugye nemsokára majd nyilvánvalóvá válik egyre jobban, hogy az új világrendben, az új világvallásban ugye őt kell imádni.

És külön érdekes még, még egy csavar van az egészben, hogy a régi pogány ősi vallásokban ugye a háromság a három istenből

az egyik rossz volt,nagyon sok ilyen vallásnál a hindu trimurti ahura mazdánál ugye a zoroásztizmusnál az egyiptomiaknál az egyik az gonosz volt,és a másik kettő ellen ment, hogy vajon miért van ez így,hogy lehet hogy azért,hogy azért találta ki ezt sátán,hogy ugye egyértelmű legyen

ugye Isten népének a zsidóknak először,is most ugye a keresztényeknek,hogy ezek a vallások nem Istentől valók,mert ugye az egyik a háromból gonosz.

Tehát ezzel ugye félrevezette őket,hogy amikor majd jön az igazi Istentől való kereszténység benne a szentháromsággal, ami ugye mind a három jó,hogy akkor az emberek sokkal jobban és könnyebben elfogadják,hogy hát ha mind a három jó,akkor az biztos,hogy Istentől van értitek?

Tehát ezen is érdemes elgondolkozni, van egy ilyen csavar az egészben még.

Még ördögibb még ravaszabb az egész, hát elképesztő sátáni elmére vall.

Tehát az egész szentháromság egy előre tudatosan megtervezett dogma,amivel a sátán fogságba tartja a keresztényeket,hiszen a keresztények 98%-a ugye a szentháromság hívő ebben él,és fogalma sincs,hogy e mögött rejlik ugye a babilontól kezdve az első Nimródi háromságtól indul az egész ugye utána évszazadokon évezredeken keresztül vitte tovább sátán ezt a háromságot a különböző pogány vallásokba.

Ott még ugye nyiltan ott volt, mint az egyik személy gonoszként ugye ott volt, aztán utána hogy jött az igazi Isten népe ugye a zsidók ott a Shekinával már rejtett módon volt jelen.

Tehát a shekina az is ugyanez a kategória, és utána a kereszténységbe tovább vitte és az már a shekinából ugye a szent lélek lett.

 

Shekina nem más, mint az okkult luciferi „szentháromság” egyik tagjának a neve. (19: 57-nél található a videóban)

 

Tehát ez egy nagyon ördögi, rejtett, a legmélyebb, a legjobban be agymosott, beprogramozott dogma a keresztényekbe, és akik ebben élnek, azok rabok tulajdonképpen rabságban tartja őket sátán ez által, és nem tudnak ebből kiszabadulni.

Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezt megértsétek, és ebből ki szakadjatok, elszakadjatok a kereszténységből, a szentháromságostól meg a Szent Lélek betöltekezésestűl, meg elő-elragadtatásostól meg az összes többi tévtanostul, amit ugye már beszéltünk sok videóban.

De főleg ez a szentháromság ez az alapja az egésznek ez az alap ördögi dogma, amivel bezárja az embereket ebbe a börtönbe sátán.

Tehát nem tudtok szabadok lenni, felszabadulni ebből a rabságból, ebből a hazugságból, amíg ebben éltek, és Isten nem tud olyan mértékben olyan erővel részt venni az életetekben, mint ahogy szeretne.

Ezért kell ezt megértenetek mindenképpen nagyon fontos, hogy ezt értsétek.

Tudom, hogy elsőre ez így nagyon durván hangzik, borzalmas ezt így elképzelni, felfogni.

Elmélkedjetek rajta, gondolkodjatok rajta, adjatok időt magatoknak, kérjétek az Atyát ez a legfontosabb, hogy kérjétek!

Mi is ezt tesszük,hogy Atyám kérlek, mutasd meg,hogy mit látunk rosszúl,hogy mi van még amit nem értünk,hogy mutasd meg a mélységeit ennek a témának.

Ti is ugyanezt kérjétek, és meg fogja adni, ha igazán keresitek, igaz szívvel az igazságot meg fogja mutatni az Atya.,hogy ez így van-e vagy sem.

Tehát akkor itt a végére még egyszer összefoglalásként röviden,hogy maga az Isten,a teremtő mindenható Isten,mint szent személy egyrészt ott van a trónján ugye az igékben is ez látszódik.

A dicsőséges testében igazgatja a mennyországot,a Fiát,a kerubokat,az angyalokat,hogy miként vegyenek részt ugye a megmentési tervben itt a földön az emberek segítésében.

 

 

Jel 4: 2  Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki.

Jel 4: 3  Az ott ülő tekintete hasonló volt a jáspishoz és a karneolhoz, és a trón körül szivárvány volt, látszatra olyan, mint a smaragd.

Jel 4 :4   A trón körül huszonnégy trón volt, és a trónokon huszonnégy, fehér ruhába öltözött vén ült, a fejükön aranykoronával.

Jel 4: 5  A trónból pedig villámlások, hangok és mennydörgések jöttek ki, és hét tüzes fáklya égett a trón előtt, amely az Isten hét lelke.

 

Ézs 6: 1  Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzijjá király, láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot.

Ézs 6: 2  Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel az arcát fedte be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült.

Ézs 6: 3  Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsőségével teljes az egész föld!

 

 

Dán 7: 9  Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, s annak kerekei olyanok voltak, mint az égő tűz.

Dán 7: 13  Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőin jött valaki, olyan, mint egy emberfia. Az öregkorúhoz ment, és eléje vitték őt.

 

Jel 5: 13  És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön-örökké.

Jel 7: 10  És hangosan kiáltottak: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!

Jel 19: 4  És leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, és imádta Istent, aki a trónon ült, és ezt mondták: Ámen! Halleluja!

 

 

És mind e közben mialatt ugye a trónon ül, egy másik formájában egy ilyen láthatatlan test nélküli formájában itt van jelen a földön.

Körül vesz mindent, behálóz mindent, mint a levegő ugye az oxigén, az egy jó hasonlat.

Mindenre hatni tud, mindenhol ott van, mindenre képes ugye, ahogy minket is ugye éltet a levegő.

 

Zsid 1: 3  aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget; aki miután bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a magasságban.

 

Az oxigén életet ad nekünk, ugyanígy Isten is, ezen a test nélküli formáján keresztül ugye a megváltást véghez vitte és viszi.

Segíti az embereket, ugyanígy életet ad nekünk, hogyha engedelmesek vagyunk a Fiának, és Ő azért van így láthatatlan módon, mert neki be kellett ide jönnie, be akart jönni mindenképpen.

Nem akarta magára hagyni ugye az emberiséget, hogy a sátán itt garázdálkodjon.

Ebben a láthatatlan módjában tudja azt megcsinálni,mint szent személy,aki ugye el van választva a bűnöktől teljesen.

Tehát benne nincs semmiféle gonosz, rossz és bűn, Ő így ebben a láthatatlan formájába tud itt jelen lenni, és így nem kapcsolódik, nem lép kapcsolatba a testi bűnökkel, meg ugye a bűnös emberrel, mert ha megtörténne, akkor meghasonlana az országa.

Tehát Ő így van itt jelen, máskülönben, ha a dicsőséges testében lenne itt jelen, akkor elpusztulna minden, elporladna minden, emberek állatok, növények, minden kompletten.

Tehát nem szabad ketté választani ez a legfontosabb kulcsa az egésznek,hogy az Atya és amit Szent Léleknek hív az írás az ugyanaz,az saját maga.

Isten ugye egy élő személyként ott van a testben trónon, és ugyanúgy személyként láthatatlan módon itt van a világban.

És ugyanúgy Krisztus is,Ő is egy szent személy,ugye neki is van egy dicsőséges teste,csak Ő ugye annyiban más,hogy Ő kisebb dicsőségre,erőre, hatalomra, tudásra, mint az Atya.

Tehát neki nincsenek azok a teremtő, mindenható, mindenhol jelen való tulajdonságai, mint Istennek.

Tehát így ketten vannak tulajdonképpen, nincsen harmadik, a szent Léleket nem kell külön venni, mint valami különálló személy.

Ezt azért találta ki sátán, hogy azt is ugye Isteni szintre fölemelte, és akkor ő magát imádtatja, hogy hasonló lesz a magasságoshoz, és pontosan ezért kellett Krisztust is fölemelni mindenáron, ezt is elérte, hogy Jézus ugye az Isten.

Ugyanolyan Isten, hogy így a három istent beadta, beprogramozta az embereknek,és jobban el tudott bújni ugye a Szent Lélek neve mögé.

De csak egy Isten van, a teremtő Atya, és ugye mi is ugyanúgy szent életek vagyunk, szent személyek, csak ugye kisebbek dicsőségre nézve, az angyalok nálunk nagyobbak még.

Tehát nem szabad szétválasztani, tehát ez nagy félreértésre ad okot, és ez látszódik is a kereszténységbe, hogy ezt el is érte sátán.

Ugyanaz van, mint az okkultizmusban, hogy itt a testből kilépnek az emberek,és akkor repdesnek a lelkükkel, ugyanígy képzelik el az Atyát is,hogy az Isten lélek,és itt repdes, mint valami szellem,vagy valami erő.

Az Atya élő, szent személy,gondolkozik,tesz-vesz,cselekszik,vigasztal,mindenre képes,de neki ehhez nem kell itt lenni dicsőséges testében ezt megcsinálta anélkül.

Ez az Ő hatalmas valószínűleg örök rejtett titka lesz, ezzel nem kell foglalkozni, hogy ez hogyan van.

 

2Thess 2: 16 Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,

 

2Thess 2: 17 vigasztalja meg a szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.

 

2Kor 1: 3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene,

  

 

2Kor 1: 4, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.

 

2Kor 7: 6 De Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével.

 

Ján 14: 16 és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké:

 

Ján 14:26 A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek.

 

Ján 15: 26, Amikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd bizonyságot tesz rólam.

 

Tehát az Isten a mi vigasztalónk, aki megvigasztalja a szívünket, és nem egy harmadik személy, vagy erő stb.

Ez nincs kijelentve az írásban, majd talán odafönn ezt egyszer megmutatja az Ő akarata szerint, és ugye mikor azt mondta Krisztus, hogy eljön majd a vigasztaló ugye a Szent Lélek.

Itt arról beszélt, hogy maga az Atya fog személyesen veletek törődni, foglalkozni vigasztalani, bátorítani, tanítani az Ő test nélküli formája által.

Egy új, és egy jobb szövetség jön el, egy új bensőséges Atya-fiú kapcsolat, hiszen, ugye akit Isten lelke vezére azok Isten fiai.

Tehát akik Isten lelkülete, természete szerint élnek, azok az Isten fiai, azok szentek ugyanúgy, igazságban élnek megszentelődnek.

Ezt végzi el az Atya, ez jön el, ez jött el az Újszövetségben, az új, és jobb szövetség közbenjárója volt ugye a megváltó.

Ezért változtatta a vizet borrá, ugye vége lett a törvénykorszaknak, mint a víz, és jött a bor ugye az új és jobb szövetség.

Tehát erről szól az egész, hogy nem szabad külön szétválasztanotok, egy és ugyanaz a kettő.

Tehát van az Atya, mint szent személy és van a Krisztus, mint szent személy.

Nincsen harmadik, és pont.

Ennyi.

Tehát itt az a trükk, hogy külön a Szent Lelket úgymond kivette Istenből, és oda beállította kettőjük mellé egy harmadik személyként, ugyanúgy föl istenítette őt, dicsőíteni kell, imádni kell, hozzá kell imádkozni, megvallani stb.

És e mögött rejtve elbújt sátán, tehát ez az ördögi trükk az egészben.

Ezért ki kell dobnotok a szemétbe sürgősen ezt a szentháromságot,mert így sátánnak a rabjai vagytok akármennyire is azt hiszitek,hogy ez most bolondság amit itt beszélünk,hogy ez butaság.

Hogy mi milyen Istenkáromlók vagyunk, meg Szent Lélek káromlók stb., mindenki abba, hisz amibe akar.

Kérjétek az Atyát, hogy ezt erősítse meg, mi nem akarunk senkire semmit ráerőltetni, de teljesen egyértelmű számunkra több oldalról meg lett erősítve.

A Jó Isten kegyelméből megmutatta nekünk, hogy ez így van, és hogy az egész ál-kereszténység nagyon meg van fertőzve, és ebből ki kell szakadnotok mindenáron!

Tehát ez a lényeg röviden.

És itt a végére, még egy plussz ráadásként úgymond hab a tortán, ugye ahogy szokták mondani.

Még egy nagyon erős és egyértelmű bizonyíték arra, hogy csak egy Isten van és nincsen három isten, meg nincsen három részre szedett isten, nem három személy van.

 

Róma 8: 34 azt mondja Pál:

 

Róm 8: 34  Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk.

 

Most azon felül,hogy mindenhol ugye több ige van erre,hogy a Krisztus az Isten jobbján ül,ezen felül sehol nem látjuk,hogy a balján ott lenne a Szent Lélek,mint személy.

Ugye nincs trónja ugye ezt korábban már ugye említettük, mutattuk.

De sehol nem írja, hogy ott van a balján, hát akkor ott kéne lennie nem?

De nem is ez a nagyon egyértelműbb, hanem az hogy Krisztus esedezik is értünk.

Oda fönn van már ugye, nem ide lent van, mert ha ide lent lenne, akkor mondhatnánk azt, hogy jó hát ember volt persze, hogy hátrahagyta a dicsőségét, és akkor esedezik értünk.

De nem, oda fönt van.

Most kérdezem, hogyha ugyanolyan Isten lenne, mint az Atya, Krisztus akkor egy Isten esedezik egy másik Isten előtt?

Hát ez ellent mondás, hiszen mindig a kisebbik esedezik a nagyobb felé, ugye ez itt van a világunkba is, így van ugye a királyoknál, magasabb rangú emberek alatt lévők ugye mennek oda, és hódolnak és esedznek, ugyanígy ott is ez a helyzet.

Kisebbik esedezik a nagyobbiknak, vagy ha ugye hogy Isten van három személyben, akkor saját maga előtt esedezik Isten?

Tehát mind a kettő teljesen egyértelműen látszódik, hogy egy emberi kitaláció, és teljesen értelmetlen, egy paradodoxon az egész.

Tehát meg kell látnotok ebből is, meg az összes többi bizonyítékból, amit bemutattunk ebben a két részben, hogy ennek semmiköze Istenhez, a szentháromsághoz.

Ez egy pogány ördögi dogma, mind e mögé elbújt sátán.

Ez ilyen egyszerű, nem kell ezt túl bonyolítani, 2-3 igével pillanatok alatt Isten teljesen összedönti a sátánnak ezt az alap hazugságát.

Ennyi.

Krisztus esedezik is értünk, hála neki ezért, hogy nem szűnik meg a mai napig is kérni az Atyát, hogy segítsen nekünk.

Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet!

Kicsit hosszúra sikeredett de ez egy nagyon fontos téma az alap dogmája a kereszténységnek, amit meg kell értenetek, és el kell szakadni ettől.

Kívánok mindenkinek sok erőt mindenkinek az életére,hogy ellent tudjatok állni a bűnöknek,ki tudjátok magatokat tisztogatni,és Istennek tetsző életet tudjatok élni a Fiának való engedelmesség által,hogy valóban meg is tartjátok amit Ő mondott.

Tehát úgyis jártok, ahogy Ő.

Sokszor nehéz ugye, és kívánok mindenkinek sok bátorságot, hogy tényleg el tudjatok szakadni az ál-kereszténységből, mert ez Isten akarata, erről már sokszor beszéltünk.

Hiába jönnek sokan azzal,hogy de hát hogy nincs tökéletes gyülekezet, mert mindenhol Isten igéjét mondják,és akkor Isten nem hagyná,hogy sok ember ezekbe a tév gyülekezetekbe lenne ezekbe a szektákba.

De sajnos pont ez a helyzet,mert Isten mindenkinek szól,ott van az információ,kétszer, háromszor hogy ki kell jönnöd, ott van az írásban is vannak példák rá,összefüggések,előképek.

Tehát Isten mindenkinek szól,de ha valaki nem hallgat rá, akkor Isten nem tud mit csinálni,akkor ott hagyja,meghagyja ebben a gyülekezetben,a tévelygésben.

Nem fog rád erőltetni semmit Isten, ezzel ne álltassátok magatokat, hogy jó helyen vagytok!

És mindenéppen öntözzétek a saját életfátokat Isten beszédével, ne hagyjátok, hogy kiszáradjon, ez is nagyon fontos, folyamatosan öntözni kell ugye.

Köszönjük még egyszer a figyelmet, Isten áldását, vezetését kívánjuk nektek, és legfőképpen azt, hogy ebben a szentháromság témával megadja nektek a válaszokat, a megerősítést, bizonyságot, hogy valóban ez egy sátántól jövő tanítás, és Istennek semmiköze hozzá.

Minden jót kívánunk nektek, az Atyánk vigyázzon rátok!