- Tévtanítások a gyülekezetekben: Szentháromság 4. rész

Tév tanítások a gyülekezetekben- Szentháromság 4. rész

Köszöntünk újra mindenkit.

Nagyszeretettel köszönjük, hogy ismét itt vagytok, és meghallgatjátok majd ezt az anyagot.

Folytatnánk a Szentháromság témát, amivel kapcsolatban Isten kegyelméből újabb összefüggéseket kaptunk, ami még mélyebbre visz minket ebben a témában, ami elképesztő.

Én nem is gondoltam volna, hogy még tovább mehetünk azok után, hogy kiderült, hogy mi áll a Szentháromság ördögi tana mögött, dogmája mögött.

RHR:

Hát igen! Én is üdvözlök mindenkit, és köszönjük, hogy egyre többen akadnak, akik értékelik annyira az általunk készített hanganyagokban elhangzó információkat, és egyre többen elsajátítják, és ezen keresztül megértik, hogy valójában mi is folyik ebben a világban, és nem csak a világban, hanem a kereszténységnek nevezett világmozgalomban.

Amire ugye egyre többen jövünk rá, hogy valójában okkultisták, és napimádó teológusok, és egyéb okkultisták szerveztek, ami úgy tűnik, hogy Istennek a gyülekezete, de valójában a következőkben elhangzó információkból nagyon sokan meg fogjátok érteni.

Ezt a Szentháromság témát forgatva kaptunk újabb kijelentéseket ezzel a témával, és gondolom, hogy te magad sem voltál tisztában, hogy valójában mibe fogunk csöppenni, és hát nagyon örülök neki, hogy elkészítettétek ezt a 2 részből álló hanganyagot a Szentháromságról.

Mert valójában most így átértelmezve az egészet, tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy ez a skorpiónak a fullánkja, a feje.

Ugyanis erre épül ennek az egész látható világnak, és ezen belül a vallási rendszereknek mindegyike, beleértve sajnos azt a kereszténységet, amit nagyon sokan, mi magunk is benne élve azt gondoltuk, hogy ez az Isten munkája, de az előző hanganyag 2 részéből is sejteni lehet.

És reméljük, hogy ebben a hanganyagban nagyon jól ki tudjuk fejteni, hogy miben is nyilvánul meg, és hogy is működik ez az egész doktrína, az ördögnek ez az agyafúrt, és hihetetlenül kicsiszolt teológiája, amibe felnevelte az egész világot, mint a világ hitetője, az egész emberiség hitetője.

Mi magunk is csak most látjuk azt, hogy ez egy elengedethetetlenül fontos téma ezzel tisztában lenni, ugyanis ha valaki benne marad a Szentháromság hitben, és annak az eszméit követi, tulajdonképpen, ahogy te magad is mondtad az előző hanganyagban, az ördög rabszolgaságban tartja, mivel maga a Megváltó mondta azt, hogy: ha valaki valakit szolgál, az annak az ura, vagy fordítva.

Hogyha valaki Úrként tisztel valakit, és annak engedelmeskedik, az annak a szolgájává válik.

Igen a Róma 6:16-n van az, hogy:

Róm 6:16  Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?

Igen! És tulajdonképpen az egyik alap fonal, vezérfonal az egész témában a megértésében az, hogy az ember kinek adja oda önmagát engedelmességre, tehát kinek az utasításait hajtja végre.

És ahogy hallgattam többször az általad készített hanganyagot, óriási mértékben inspirációt kaptam a mi Istenünktől, Atyánktól.

Olyan dolgokat értettem én is meg, amivel korábban nem voltam tisztába, és utána olvasgattam, hogy hogyis vannak ezek a dolgok, és mára nem azt mondom, hogy teljesen 100%-n világos az egész, dolog, mert rengeteg árnyoldala van ennek a Szentháromság dolognak.

Az emberélet minden aspektusára tulajdonképpen kivetíthető, és kivetítődik, azért hogy így az egész emberiséget ennek a teológiának a szolgájává tegyék, és így sátán uralkodik az emberiségen, és aki ebben marad, az sajnos az ő oldalán, amikor ő végítéletre kerül, akkor vele együtt azok az embertársaink is, akik ebben a világfelfogásban, szemléletben megmaradtak.

Ez azért nagyon veszélyes, mert ma, amit kereszténységnek neveznek, a legtöbbünk azt gondolná, hogy az Isten munkája a Szent Szellemnek a munkája és miegyéb, de valójában ez az egész dolog Babilonban és még azon túl menően Babilont megelőző civilizációnak a vívmánya ez.

És tulajdonképpen maga sátán, ahogy te magad is mondtad a hanganyagban, hogy így ezáltal a rejtett tanon keresztül kiáltotta ki magát ő is és hozta fel magát Isteni szintre, hogy így a Szentháromság egyik tagjaként tisztelteti magát a gyülekezetekben.

És ebből a Szentháromság teológiából származó más ilyen elméleteket beoltva az emberek elméjébe, és az emberek azok által élnek, azok által élik a mindennapjaikat, és így fogalmuk sincs nagyon sok embertársunknak arról, hogy valójában tudat alatt, rejtett módon luciferizmusban él, és el van szigetelve az Atyától, aki életet szeretne neki adni, és telje megbocsátást örök élettel az Ő országába.

És megdöbbentő ez az egész, hogy ez hogy lett kitalálva, és a láthatatlan világból az ördögnek a csűrt csavart logikájából ezt hogyan hozta le ide az emberek közé, és tette láthatóvá, és terjesztettel el, mint egy felfogást, egy világnézetet.

Úgy hogy örültem nagyon ennek a hanganyagnak, nagyon, nagyon inspiráló volt a benne elhangzó információ.

Kérdező:
Bocsánat, csak még kérdés felmerült, mert valószínű sokakban felmerül ez ilyenkor, hogy hát, de hát.

Ugyan úgy, mint a karácsonynál Istenre, meg Jézusra gondolnak, meg Isten Lelkére, hogy hogyan van ez, meg maga az imádat mit jelent, hogy miért sátán imádat ez az egész valójában?

Ezt, ha elmondanád, mert sokan nem értik.

RHR:

Igen, valójában nem emberi elméből származik ez az egész, hanem messze túlmenően emberek fölött álló személynek az agyszüleménye ez az egész, ezért nagyon, nagyon nehéz magyarázni ezt a témát, de az általad bejátszott filmvígjátékkal ellentétben meg van a magyarázat rá.

Nem túl nehéz magyarázat, egyszerű magyarázat, csak sajnos, akik évtizedeket éltek le a Szentháromság teológiának a vonzat teológiáiban, gondolok itt a tizedfizetés, templomépítés Izraelben, támogatás, Szent Szellem betöltekezés, elő elragadtatás, és egyéb más dogmák.

Tulajdonképpen ezek mind a Szentháromság fő dogmának a tartó pillérei, amire tulajdonképpen az egész áll-keresztényi világmozgalom felépül.

Így ezen keresztül a benne levő Nikolaiták uralkodási, zsarnoki technikáival, a Jézabelnek az okkultizmusra tanító teológiáival, és Bálámnak a pénzért való prédikálásával, vagy prófétálásával, tehát ezekből épül fel az összes többi, és nehéz egy adott időben az egészről úgy beszélni, hogy az egész, mint egy nagy kép látható legyen.

De ezzel szeretnénk megpróbálkozni, hogy ez bemutassuk!

Valójában arról van szó, ugye mint az Ézsaiásnál van ez az ige, hogy Isten leleplezi azt, hogy az ördögnek mi a szíve,  vágya, hogy hasonlatos legyen a Magasságoshoz, a Magasságos Istenünkhöz, a mi Atyánkhoz.

Ugye van ez az ige, amibe Ő leleplezi a gondolkodását, a világnézetét, hogy mit akar elérni. Ugye?

Ézs 14:13   Holott ezt mondtad szívedben: Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg, messze északon.

Ézs 14:14   A magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Hát itt a mi Atyánk, Istenünk nagyon jól leleplezi és kinyilatkoztatja azt, hogy mi az ő szándéka, mit akar elérni, és egy pillanatra visszatérve a kérdésre, hogy a karácsony, meg a gyülekezetekben ezek a dolgok, hogy ők az Istenre és Jézusra gondolnak.

De tulajdonképpen az a helyzet, az a nagy igazsága Istennek, amit Pál apostolon keresztül kijelent, hogy, Pálnak van egy ilyen leírása, hogy:

Avagy cselekedjünk-e rosszat, vagy gonoszat, hogy abból valamiféle jó származzon.

Róm 3:8  Ne tegyük akkor inkább a rosszat, hogy abból jó származzék?

Tehát ez egy vezérfonal.

Isten ebben kinyilvánítja, hogy neki nincsen emberi kormányra, emberi gondolkodásra ahhoz szüksége, hogy Ő véghezvigye az Ő tervét, és nem is díjazza, hogy bele kontárkodnak az Ő művébe.

És ezzel egyidejűleg azt kell mondanunk, hogy nekünk nincs megengedve embereknek az, hogy mi kitaláljunk különféle módozatokat arra, hogy mi hogyan közelítsük meg az Istent, vagy mit csináljunk saját magunk elgondolása szerint, amiről mi azt gondoljuk, hogy jó az Istennek.

Tehát ez nem működik az Isten tervében, az Isten országában, az Istennel kapcsolatos dolgokba.

Tehát a karácsonyfáról teljesen nyilvánvaló, hogy Isten nélkül való népeknek a kitalációja.

Ebben is tulajdonképpen a rejtett Lucifernek való engedelmesség rejlik, és húzódik meg, tehát ezt nyilvánvalóan Isten semmiképpen nem akarja használni, és látni az Ő munkájában.

És teljes meggyőződésem van afelől, (ismerve az Isten természetét a Bibliából) hogy nem örül, egyáltalán amikor emberek azt gondolják, hogy ők Istennek a követői, Isten Fiának a követői, és mindamellett igénybe veszik Istennel való kapcsolattartás céljából ezt a rejtett Luciferi dolgot, a karácsonyfát.

És Pál elmondása szerint tehát hogy cselekedjünk-e valami rosszat, hogy abból jó származzon, és akkor meg is válaszolja azonnal Isten, aki Pált ihlette ebbe, beárnyékolta őt, úgy mond rászállt Pálra Isten ebben a láthatatlan formájában, és beárnyékolta az ő elméjét, és adta az ihletést Pálnak, hogy távol legyen.

Isten megválaszolta, hogy Távol legyen, és ebből adódóan ez egy vezérfonal az Istent követő ember számára, hogy mi nem használhatunk akármilyen általunk kitalált eszközt, vagy dolgot, vagy elméletet, amit csak mi jónak látunk, hogy hátha ez jó lesz az Istennel való kapcsolattartás elérésében.

Isten kifejezetten és teljesen világosan lefekteti az írásban, hogy mik azok az eszközök, amit az ember igénybe vehet a vele való, egészsége, tiszta kapcsolattartásban, és ebbe nem tartozik bele a karácsonyfa.

Tehát az, hogy egyesek, vagy netán sokan mögé képzelik az Istent, vagy azt mondják, hogy de hát ez a szeretet ünnepe a Karácsony és ilyenkor tulajdonképpen Istennek engedelmeskednek, mert Isten maga a szeretet.

Az emberi elme azonnal tud mindenféle magyarázatot kreálni, csak hogy igazolja saját maga ténykedését, hogy az miért helyén való.

Tehát ahogyan nem helyén való a Szentháromság elmélet az Istennel való dolgokban, úgy nem helyén való a karácsonyfázás, ami egy okkult szertartásnak az eleme is volt egyes paganisztikus vallásokban, főleg az Ó germán népek között.

Kérdező:

Ugyan ez a helyzet a Szentháromsággal is?

RHR:

Igen ugyan az a helyzet a Szentháromsággal is.

Ahogyan te is mondtad a hanganyagban, hogy nincsen Szentháromság, hanem egyetlen Szent Isten van.

Ha megnézzük alaposan az írást, (tudom, nagyon sokan esetleg meg fognak most botránkozni, vagy valamilyen szektás elképzelésnek gondolják), de egész egyszerűen azt tudjuk csak mondani, hogy elő kell venni az írást, és mellette a görög eredetit, és szóról szóra idézni mind azt, amit az Isten Fia mond, és kibogozni a görög eredetivel, hogy azok a szavak hogyan hangzottak.

Ha visszaemlékszünk az írásból, senki nem tudja azt mondani, hogy Isten Fia egybehangzóan azt állította volna önmagáról, hogy Ő maga Isten.

És ezzel teljes mértékben megegyezik az, hogy ha az Ószövetséget vesszük figyelembe, hogy ugye beszél arról, hogy Isten hogyan teremtette az egész földet, a benne levő dolgokat.

Az ember bűnbe esése után pedig kinyilvánította azt, hogy ugyan az ember bűnbe esett, elszakasztotta magát Istentől az engedetlenségével, és más Istent kezdett el tisztelni, ennek a világnak az istenét, és ebben Isten kinyilvánítja azt is, az Ószövetségben önmagáról, hogy Ő egyedüli Isten, rajta kívül nincs más Isten.

És ezek után kijelenti azt Isten, hogy Ő el fog küldeni egy személyt be az emberek közzé, ide a földre, aki az emberiség Megváltója lesz, és az emberiség üdvösség hozója lesz, és erről a személyről nem beszélt úgy Isten, mint önmaga Isteni személyéről, hogy Ő Isten.

És ezzel tisztában voltak az Ószövetségi zsidók is, hogy jönni fog a Messiás.

És meg lehet nézni, ez nagyon nagy bizonyíték erre vonatkozóan, hogy a Messiást soha nem említették egy szinten magával a Teremtő Istennel, hanem mint Istentől küldött személyről beszéltek, elohimról.

Az Isten országában minden Isten által teremtett és létrehozott lény, és személy fölött álló személy, de ugyanakkor nem Istennel egyenlő, egyenrangú. Sem dicsőségében, sem erejében, sem képességeiben nem áll azon a szinten a Messiásunk Joshua, mint maga a Teremtő Atya.

És ha ezt megnézzük, az Újszövetségben teljesen bizonyságot nyerhet mindenki számára, hogy ő maga soha nem beszélt önmagáról úgy, mint egy második személyiségről, az Isteni Szentháromságban.

Ezt soha nem tette. Valószínűleg azért mert Isten tudta azt, hogy az évezredek folyamán abba a munkában, amit Isten a Fián keresztül elkezdett a Messiáson keresztül, hogy ezt az idők folyamán az ördögnek a fiai meg fogják rontani ezt a munkát.

És ebbe belopakodva Pál maga mondta eltávozása előtt, hogy bizony tudom, hogy az én eltávozásom után farkasok jönnek, majd akik belopakodnak a nyáj közé, és nem kedveznek majd a gyülekezeteknek, és a gyülekezetben folyó dolgoknak. Fonák dolgokat beszélnek, saját maguk hatalomba helyezéséről beszélnek, és miegyéb.

Tehát lehet látni az írásból, hogy ez be is teljesedett sajnos, meg a történelemből is, hogy az ördögnek a fiai, munkásai belopakodtak a harmadik században, és teljesen más irányba terelték a kereszténységnek nevezett világmozgalmat.

És tulajdonképpen ez a lényege az egésznek, hogy egyetlen egy Isten van, minden életnek az Atyja, a Teremtő Isten, aki kegyelmébe akarja fogadni az emberiséget, és valamilyen érthetetlen módon az Ő szeretetének a nagyságából, önzetlenségéből fakadóan Ő neki minden másodperce azzal telik, hogy egyénenként az emberek életében részt vesz, és meg akarja menteni az embereket.

Arra a vágányra akarja terelni, hogy meg tudja menteni az embereket, hogy odáig eljutassa az embert, hogy bocsánatot kérjen Istentől az elfecsérelt életéért, a bűnökért, a vétkekért, a szándékos, vagy tudatlan bűnökért, hogy Ő maga meg tudja azt az embert tisztítani az utána következő időszakban.

Az ember az megszentelődjön, elválassza magát a bűntől, mint ahogy maga Isten is el van választva.

Magát elválasztotta a bűnös dolgoktól, és ezért Ő Szent.

Ezért beszélünk mi úgy magáról Istenről, mert Isten egy személy.

Fontos megemlíteni azt, hogy Istennek az alkotásaiban vannak élőlények és személyek.

Tehát a kettő között az a különbség, hogy a növények, fák, minden, ami az emberen kívül él a földön, az mind élőlény, mert nem rendelkezik azzal az értelemmel és képességgel, amivel az ember rendelkezik az elméjében.

Tudatos gondolkodással, tudatos gondolkodásból fakadó kreatív cselekedetekkel, tehát az élőlények nem rendelkeznek ezzel.

Viszont az ember ellentétben az élőlényekkel, és az ember ezért személy, ezért élő lélek, élő személy, mint ahogy maga az Atya is egy személy.

Tehát az Atyánk az Ő országában, Ő egy személy ott a mennyországban kézzel fogható, látható, megtapasztalható személy.

Itt a földön számunkra viszont nem kézzel fogható, nem megfogható személy.

És ez nekünk, embereknek furcsa csak igazán, mert a fizikai világ elemi törvényszerűségébe belepasszírozott elménk nem tud attól elszakadni, hogy egymást látva, az embereket látva, tehát, hogy egy két lábon járó hús testben élő ember, aki személy, mivel, hogy van elméje és a döntéseket, kritikus döntéseket tud hozni az élete során, és a kritikus döntésekből fakadóan viszont cselekedni tud.

Amit az élőlények és az állatvilágban az állatok nem tudnak megtenni.

Például az ember el tudja azt dönteni, el tudja azt határozni, hogy nem akar ölni, ugye?

Viszont egy élőlénynek, egy állatnak nem tudod megtanítani, az embernek meg tudod tanítani azt, hogy az ölés nem jó!

Az ölés Isten szemében, mert elvesszük egy másik embertársunknak az életét, a lehetőségét attól, hogy kapcsolatba kerüljön az élete során Istennel, és bocsánatot nyerjen, és örök életet kaphasson az Istentől bűnbocsánattal, kegyelemmel együtt.

Egy állatot, amely a biológiai, tehát az ő testében lévő kódjai miatt nem lehet megtanítani arra, hogy ne egyen húst.

Egy húsevő állatnak ezt nem lehet megtanítani, és ehhez párosul az, hogy az állat, ami húst eszik, nem tud lemondani arról, hogy az elméjében eldöntse, hogy mától fogva nem eszek állatot.

Tehát nem fog többet ragadozni, nem fog többet ölni.

Ez a különbség az ember, mint személy, élő személy, és mint az élővilágban az élőlények között ez a nagy különbség, hogy az ember tanítható, és az ember az alapján, amit tanul, kritikus döntéseket tud hozni, és úgy tudja az életstílusát, a cselekedeteit alakítani a fel fogás szerint.

Egy állatnak nem lehet ezt megtanítani.

Tehát egy póknak nem lehet megtanítani, hogy másként szője a hálóját, ahogy az oroszlánnak nem lehet megtanítani, hogy többet ne támadja meg a zebrát, vagy az antilopot ne ölje meg.

Tehát ezért vagyunk mi személyek.

Taníthatóak vagyunk, és kritikus döntéseket tudunk hozni, amire nézve Isten kegyelmet adhat, vagy ítéletben részesít bennünket, hogy ha az Ő általa javallt viselkedés ellenére cselekszünk.

Ezért beszélünk mi Istenről úgy, mint egy Szent személyről, tehát egy Szent Isten mivel, hogy Ő elválasztja magát a bűntől.

Tehát Ő azért teremtette magának a Mennyországot, mivel tudta, hogy meg fogja teremteni a földet, és tudta azt, hogy az emberi történelemben az emberiség megbukik, és ennek a világnak az Istenének a szolgájává válik, átadja magát az ember sátánnak a szolgaságára, és elszakítja magát az ember, az Istentől, és nem engedelmeskedik neki.

Tehát ez is egy dolog, egy olyan szó, amit legjobb lenne, ha ki tudna irtani mindenki, aki Istenkövetőnek vallja magát.

Tehát az Isten imádat szó egy nagyon helytelen szó, ugyanis az imádat, az Isten imádat így ebben a formában, ha valaki azt hallja, akkor egyből arra gondol, hogy zene szól, lágy zene szól, és akkor az emberek elkezdenek különféle imádságot mormolni, egyszer csak megjelenik a Szent Szellem  és akkor az emberek extázisba esnek.

Tehát ez az imádati kép van jelen az embereknél a kereszténységben, sajnos 90 %-n, ami egy nagyon helytelen kép, mert ez az okkultizmusban leledző paganisztikus vallásoknak az Isten imádati képe.

Az ördögnek ez egy becsapása, ugyanis Istennél valójában nincsen imádat.

Ő nem kívánja senkinek sem az imádatát!

Ő egyetlen egy dolgot szeretne elérni, hogy meg tudja értetni az emberekkel, hogy csatlakozzanak Ő hozzá, és az Ő munkájához.

És hallgassanak Ő rá, kérjék az Ő tanácsát, és az Ő tanácsa szerint vigyék véghez azt a munkát, amit az Isten az emberre akar bízni.

És ilyenkor az ember, amikor ebben részt vesz, engedelmeskedik, az Istennek ilyenkor ő tiszteletet mutat az Isten felé az engedelmességével, és azzal, hogy ő az Istennek az útmutatását követi.

És Isten szemében, ha megnézzük, talán Jakab beszél erről, ha jól emlékszem (lehet, hogy nem jól emlékszem) amikor azt mondja az írásban, hogy: Az Isten szerint való igaz Istentisztelet pedig ez…

Jak 1:27  A tiszta és szeplő nélküli istenfélelem Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól.

Így van. Tehát itt abszolút módon ezzel az egy ige verssel szinte Isten szöget szúr a papírra, hogy Ő nem leli kedvét abban a fajta Isten imádatban, ami paganisztikus elemeket hordoz.

Ő nem gyönyörködik abban, hogy az emberek lefekszenek, előtte arcra borulnak, különféle imákat mormolnak, meg egyéb.

Tehát mindez, ez a wudu szertartásokra jellemző, meg a hasonló okkult elemeket hordozó tudat alatt Lucifert imádó, istenítő vallások hordozzák ezt az elemet.

És ez sajnos bejött a magát kereszténynek nevező világmozgalomba, (nem is véletlenül), de valójában az, az igazság, hogy Isten ebben nem leli kedvét, ebben nem gyönyörködik.

Ő neki a háta közepére nem hiányzik ez, mert amíg az emberek ebbel foglalatosak, addig vesztegetik az időt, tehát semmi hasznos dolog nem történik.

Viszont a mi Atyánk, Istenünk, Ő annak a híve, hogy ugye Ő értelmet ad az embernek, hogy megértse az ember, hogy ki Ő és mit akar, és az Ő akaratát az ember hogyan tudja végrehajtani.

Majd miután ebben az ember foglalatoskodik, és közben párhuzamosan az életét tisztogatja a korábbi életének a visszás dolgaitól, amit a Biblia bűnnek nevez, vagyis Isten a Biblián keresztül bűnnek nevez, tehát Istennel szembe való engedetlenség, cselekedeteinek nevez.

Tehát ebből az embert kitisztítja, aki engedelmes az Istennek, és szót fogad neki, és ebben részt akar venni, tehát így megszentelődik, elválasztódik a bűntől, mert vissza utasítja az ember az élete során, a napjaiban azokat a cselekedeteket, amelyeket korábban folytatott, amellyel tulajdonképpen az ember magának az ördög atyának tett tiszteletet.

És így az ember megszentelődik, tehát maga az ember is Szent személlyé válik.

Ezért volt az, hogy amikor Anthiókiában létrejött az első csoportosulás, ahol Krisztuskövetők jöttek egybe, ezeket az embereket Szenteknek nevezték, mert közismert volt róluk, hogy őket nem lehetett bűnbe csábítani, és ők hajlandóak voltak bármit feladni azért, csak, hogy megóvják az életüket, hogy ők nem keverednek többet bűnös dolgokkal össze, és nem alkalmaznak-e világ szellemiségéből fakadó ötleteket és cselekedeteket az ő mindennapi életükhöz.

És ezért őket szenteknek nevezték a kívülállók, mert ők félre tették az életüket.

Tehát nem egy remete életet éltek, hanem aktívan részt vettek a hétköznapi életben, csak az emberek tudták, hogy amiket ők maguk megcsinálnak vicces dolgokat, vagy akár súlyos, bűnös dolgokat, azokba nem tudták bele csábítani ezeket az embereket.

És ezeknek az embereknek egy olyan kép alakult ki róluk, hogy tudták, hogy ők nem keverednek bele ezekbe a dolgokba, bármit csinálnak velük, ha az életüket veszik is.

És ez miatt az Isten maga, Ő maga is úgy tekintett ezekre az emberekre, az Ő Fiának a követőire, hogy ezek Szentek, tehát Szent személyek.

Kérdező:

Szent Lelkek, Szent életek ugyan úgy akkor! Igaz?

Egy bizonyos esetben mi magunk is Szent Lelkek vagyunk, mert régi fogalmazás szerint a lélek az azt jelenti, hogy egy élő személy.

Tehát amikor a Bibliában olvassuk, hogy voltak a hajóban, vagy a faluban lélekszám szerint 40-n, vagy bármi ilyesmiről említést tesz az írás, ott arról van szó, hogy abban a faluban 40 ember él, vagy a hajóban 40-n voltak, vagy bármi.

Tehát tulajdonképpen régi fogalmazás szerint, mi is lelkek vagyunk, tehát személyek vagyunk, akik tudunk gondolkodni, és jobb esetben az Isten gondolkodása szerint a cselekedeteinket tudjuk önmagunk motiválni, hogy hogyan viselkedjünk, vagy mit cselekedjünk.

És hogy ha az Isteni elgondolás szerint, az Isteni értelem szerint, az Isten Szellemiségéből fakadóan hajtunk végre cselekedeteket, akkor mi is Szent személyek vagyunk, mint maga az Isten, aki elválasztotta magát a mennyországgal a föld bűnétől.

Tehát az átlagember, akik élik az életüket, Istenről semmit sem tudva, Isten igazságairól semmit sem tudva, és azt nem gyakorolva, azokat az embereket Isten közönséges embereknek tekinti.

Mózesnél van egy utalás erre, hogy valamelyik könyvében Mózes úgy ír, mint hogy ha mag Isten írná ezt, hogy azt akarom, hogy tanuljátok meg tőlem különbséget tenni Szent és közönséges dolgok között.

Kérdező:

3Móz 10:9  Bort és szeszes italt ne igyatok, se te, se a fiaid, amikor bementek a gyülekezet sátrába, hogy meg ne haljatok! Örökkévaló rendtartás legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre,

3Móz 10:10  hogy különbséget tehessetek a szent és a közönséges között, a tiszta és tisztátalan között.

RHR:

Így van, és ilyenkor elsősorban arról beszél, hogy Ő maga Szent, mivel, hogy Ő nem akar érintkezni, az ördögnek a természetével, az ördög természetéből fakadó dolgokkal, nem akarja magát beszennyezni.

Tehát ahogy te is mondtad az előző hanganyagban, hogy nem csak, amikor a Megváltónk arról beszél, amikor azzal vádolták őt a zsidó luciferiánusok a babiloni talmudból azzal vádolták, hogy ördög van benne, Belzebubnak az ereje által űzi ki az ördögöket, és akkor erre az ő válasza az volt Johsuának, a Megváltónknak, a Messiásnak, hogy ha én Belzebub ereje által tenném ezt, akkor az ördög birodalma megbukott.

Ugyanis ő velejéig romlott, és gonosz, és ha Ő jót tesz gonosz létére, akkor az Ő világának, az Ő törvényszerűségei erejét vesztették, mert akkor Ő maga életével bizonyítja azt, hogy Ő maga gonosz, és hogy jó legyen, Ő neki jó dolgokat kéne cselekedni.

És ugyan ez érvényes Istennel kapcsolatban is, hogy Isten, ha megtenné azt, hogy akár az Ő testi formájában, abban a formában, amivel a Mennyországban a királyi trónon ül, és kontroll alatt tartja az egész Mennyei világrendet, hogyha Ő érintkezne bűnnel, vagy Ő át hágná a saját maga által lefektetett igazságokat, akkor Ő meghasonlana önmagával.

Tehát például ugye Mózes törvénykönyvében kimondja a tíz törvény egyikeként, hogy ne lopj, ugye?

Na, most ezt nem Mózes találta ki, hanem Isten a kerubon keresztül adta át ezt az információt Mózesnak abban a felsorolásban, hogy az Isten törvényei szerint a lopás, az bűn.

Na, most ez történt Krisztus előtt 5000 évvel körülbelül, vagy kevesebb, amikor ezt Isten kijelentette, és emberek között látható és tudható információvá tette, hogy az Ő szemében a lopás az bűn, amiért kárhozat büntetés jár.

És ezt láthatjuk, hogy az Újszövetség idején is, több ezer év múlva, ezt Ő nem változtatta meg.

Tehát ugyan úgy a lopás több ezer év múlva az Ő szemében bűn.

Na, most, hogy ha Ő tegyük fel látható formába bejönne ebbe a világba, az ördög birodalmába, és elkezdene beszélni az emberekhez, az ördög foglyaihoz az ördög tulajdonaihoz, mert sajnos ez az igazság, hogy ma minden ember, aki Szentháromság tanban él, Istenkövetőnek vallva önmagát, és a világban élő emberek, egytől-egyig az ördögnek a szolgaságában élnek rabságban. Tehát az ördöghöz tartoznak, az ördög tulajdonai.

És az Isten bejönne ebbe a világba és elkezdene beszélni az emberekhez, hogy gyertek velem.

Én mutatok nektek egy jobb helyet, elviszlek magammal benneteket, hogy ha akartok.

Elviszlek az én országomba.

Ha ezt Isten megtenné, Ő ezzel lopna, lopást követne el, meghasonlana önmagával, mert az önmaga által kijelentett törvényt és igazságot áthágná.

És ezért tulajdonképpen az egyik sokadik magyarázat arra, hogy Isten, mint Szent Lélek, Szent személy, ez a helyesebb, tehát sem a Szent Lélek főképp nem a Szent Szellem, mert a Szent Szellem az velejéig okkult dolog az ördög szájából.

Tehát a legmegfelelőbb kifejezés a láthatatlanul ténykedő Istennel kapcsolatban mikor Ő róla beszélünk, hogy azt mondjuk Ő róla, hogy egy Szent személy.

És azért nem azt mondják, hogy a Szent Isten, nem az mondja az Isten, nem így jelentette ki magát itt a földi állapotába, hogy a Szent Isten, mert Ő láthatatlan, ugye és így láthatatlan formában nehéz őt leírni, hogy kicsoda, micsoda Ő.

Csak a tulajdonságait tudjuk elmondani.

És ez miatt tudjuk, hogy ő van, és ő itt van.

Főleg amikor az Apostolok cselekedetében a felházba személyesen eljött oda a tanítványok közé, és az volt a jele neki, hogy ő ott megjelent, hogy fölkavarodott a levegő és szél támadt.

A másik jele pedig, hogy ő ott van, hogy az volt, hogy a tanítványok feje fölött lángnyelvek gyúltak ki.

És ugyan ez a megjelenési formája ez ott van az Ószövetségben is, a Vörös-tengernél, mikor szélformában ott volt láthatatlanul, szétválasztotta és kiszárította a Vörös-tengert.

A másik pedig mind a Szent Sátorban, mind a templomban, amikor Ő ott volt, és az áldozatot bemutatták, az Ő tőle való tűz megemésztette az áldozatot.

Tehát ez mind a két formában előfordult az Ószövetségben, az Ő megjelenési formája, ami jelezte azt, hogy Ő ott van személyesen anélkül, hogy az emberek meg tudnák őt fogni, de mégis ott van.

Ezért Ő egy Szent Lélek!

Nekünk ez furcsa, mert hozzá vagyunk szokva, hogy amikor látjuk egymást, egymást testét, az arcát és így mi sajnos a földi mértékekhez kötött gondolkodásunk nem tud attól elszakadni, hogy valaki lehet egy személy úgy is, hogy nem lehet őt látni, de Isten országában ez lehetséges.

Ő meg tudta azt oldani, hogy ugyan abban az időben, míg Ő ott ül az Ő dicsőségében, az Ő Királyi Szentségében, igazságában a Mennyei trónon, és onnét kontrollálja, igazgatja, utasítja, az Ő kerubjait, angyalait, különféle szolgálattételre, addig Ő meg tudja azt csinálni, hogy részt vesz a földi életben, és fönt tartja a földi életet láthatatlan formában.

Nincs neki keze, lába, nem látható, megfogható, nem hús-vér, testben létező személy, de mégis személy, mert tud gondolkodni, és van neki ereje ahhoz, hogy amit Ő kigondol, azt véghezvigye és megcselekedje.

Mindenre hatni tud, mindenütt jelen tud lenni, mindenről, mindent tud, tehát ez Istennek a három alapvető ismérve, ami miatt Ő Isten, amit senki más nem tud megtenni, még az Ő általa küldött Messiás sem.

Jól lehet a Messiásunk, Johsua, akinek nyilván a Mennyben nem ez a neve.

Ugye a Jelenések könyvében ki van jelentve, hogy Johsua, a Messiás, a Megváltó ezek az Ő jellem tulajdonságai, ez nem az ő igazi neve volt.

Ő erről volt nevezve, de valójában neki van egy neve, amiről azt mondja a Jelenések könyvében, hogy nincs kijelentve, és a földön senki sem tudja.. és az Ő tomporára van írva az Ő neve.

Jel 19:12  És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga.

Ugyan úgy, az Atyának sincs kijelentve a neve, hiába jönnek a Jehova tanúi azzal, „ ÓÓÓ hát mi megtaláltuk az Isten nevét az Ószövetségben, JHVH, meg a Jahve”.

De valójában az, az, igazság, hogy kezdettől fogva, amikor az ördög betette ide a lábát, és az emberi civilizációt elkezdte szervezni az ő hazugságaiban tartva az emberiséget, akkor az első emberpár, aki uralkodóvá vált, több száz, több ezer másik ember fölött.

Az ő trükkjeikkel, tulajdonképpen ők hárman, Nimród, aki ellentétben a hamisított Biblia elmondásaival szemben, nem nagy harcos volt, nagy vadász volt, Isten előtt.

Hanem ő egy nagy vadász volt, és egy harcos Isten ellen!

És ő volt az, aki különböző trükkökkel, praktikákkal a maga birodalmába hajtotta az első embereket.

Ádámnak és Évának a gyermekeit, leszármazottait.

Ez nagyon nem tetszett Istennek!

És ő benne sátán megvalósítani látta azt a lehetőséget, hogy Nimród által egybe tereli az embereket és, ott helybe leigázza az embereket végképp, és elveszi tőlük a lehetőséget, hogy ők kapcsolatba kerüljenek az ÉLŐ ISTENNEL, az EGYEDÜLI ISTENNEL, aki a szeretetnek és az életnek az Atyja.

És ő ott azonnal hatalmat akart venni a teljes emberiség fölött, de mivel, hogy Isten nem hagyta magára az emberiséget, a teremtés kezdetétől fogva egész a végéig nem fogja magára hagyni, ezért Isten az Ő szeretete és az Ő kegyelme miatt tönkre tette az ő munkáját és szétzavarta ezt a tervet.

És Nimródtól származó gyermekei, unokái továbbra is hűséget esküdve megfogadták, hogy ha kell, akkor több ezer éven keresztül is, de ezen fognak dolgozni, hogy azt, amit Isten ott szétrontott, azt ők újra építsék, és valahol majd egyszer befejezzék.

És ennek a műve, amit ma láthatunk magunk körül a világban is, meg az állkereszténységben is.

És Nimród ő maga, a fia és a felesége lettek az első példaképei az ördögnek, sátánnak, mint kézzel fogható hús-vér testek, és így kiállította sátán Nimródot, Szemiramiszt, és Tammuzt látható formájaként az ő láthatatlanságának.

Az ördög nagyon jól tudta, hogy mivel ez az ő terve, hogy a Magasságos Istenhez akar hasonlatos lenni, nyilván valóan ugye a hétköznapi közönséges emberekkel túl sokat nem kell foglalkozni, mert ők pályára vannak állítva a bűnben élve, tehát ők egy kényszer pályán mozognak, ők velük nem kell sokat foglalkozni sátánnak.

Viszont annak az embercsoportnak, aki ebből a csoportból ki akar törni, nagyobb gondot kellett fordítania, és az évezredek folyamán már a kezdettől fogva ő neki ki kellett találni különféle vallás elméleteket, amit aztán majd terve szerint a végidőkhöz közel, amikor is létre hozta az állkereszténységet, és azt elterjesztette az egész világon, ami úgy tűnik, hogy az Isten Szellemének a munkája.

Hogy Isten megtéríti az embereket és világméretekben a kereszténységet létre hozta, de az igazság az, hogy ennek semmi köze a Magasságos Istenhez.

Ez az ördögnek a munkája sajnos, és a Szentháromságban nyilvánul meg, hogy miért.

Sátán nagyon jól tudtam, hogy elfog jönni az idő.

Az ő terve az volt, hogy ezt kifocizza.

Különféle nevű gyülekezeteket hozzon létre, elfoglalva a kezdetben jól induló Krisztus követőknek a táborát, belopakodva megrontsa azt, mint ahogy te magad is mondtad a hanganyagban.

A ma látható állkereszténység, ahogy kezdődött és az kezdett torzulni, így az emberek maguk teret adtak annak, hogy az ördög beküldje az ő munkásait, és így megrontsák teljesen, és egy teljesen más irányba tereljék el a Krisztuskövetőket, és rá akasztotta ezt a nevet, hogy ők a keresztények.

Tehát ahogy te is mondod a hanganyagban, hogy maga a kereszt elnevezésnek semmi köze nem lehet igazság szerint Istenhez, az Ő munkájához nem lehet köze.

Maga Krisztus a Megváltó nem egy keresztfán halt meg, hanem egy cölöpön, ez teljesen bizonyos.

Mintahogyan Mózesnek fel kellett emelnie egy póznára a rézkígyót.

Mózes maga nem egy keresztet emelt fel!

Ha Mózes egy keresztet emelt volna fel, akkor igaz lenne az, hogy Krisztus kereszten halt meg!

De ez nem igaz, meg lehet nézni az Ószövetségben.

Tehát sátán generációról, generációra addig hajtotta ezt az ördögi Nimród, Szemiramisz, Tammuz Szentháromságot, mivel ő neki feltett szándéka volt, hogy majd amikor a terve sok generáció után eljut arra a szintre, hogy Isten munkájának látszó, Krisztus munkájának látszó mozgalmakat hoz létre világszinten, kiterítve azt minden kontinensre.

Akkor ő majd ebbe a mozgalomba beültetni a Szentháromságot, és ezen a programon futtatja az állkereszténységet, amibe az emberek becsatlakoznak érzelmi döntést hozva, tehát nem logikus, nem kritikus döntést hozva lépnek be az emberek a kereszténységbe, mert, hogy ha kritikusan gondolkodnának, és logikusan, és Isten gondolkodása szerint, akkor senki nem lépne be ebbe a látszólagos kereszténységbe.

Mivel az emberek rájönnek arra, hogy ebbe minden van, csak az, nem ami Istentől való dolog.

Ehelyett az emberek a zenére hallgatva, különféle dolgokra, megtömött hassal a szeretetvendégségeken a gyülekezetek reklámozzák, hogy gyertek ide, itt lesz szeretetvendégség, gyertek oda, rengeteg embert megvendégelnek és a hasuknál fogva bevonják őket ezekbe a szervezetekbe.

Tehát az emberek mindig érzelmi döntések alapján kerülnek kapcsolatba ezekkel a gyülekezetekkel.

Kérdező:

Még azt gondoltam fontosnak, hogy elmondani még a kereszténység előtt ugye az Isten népét, tehát a Júdeizmust is megfertőzte ezzel a Sehkinával. Ugye onnan ered.

RHR:

Így van, így van!

Tehát ide akartam volna én is kikerekedni, hogy az Istentől eltávolítva a népeket a szétszórtatás után, onnét Babilontól, mindegyik népet, népcsoportot, amik abból, onnét létrejöttek, mindegyik ő megajándékozott egyfajta világnézettel, kreált többféle vallási teológiát.

Tehát akik India és Távol-keletre vándoroltak onnét Babilonból, azok vitték, hogy Nimród reinkarnálódott Tammuzban teológiát.

Akkor az összes többi más vallásnak a zoroászter vallásnak az elemeit vitte egyik népcsoport magával, ugye az Irániak, a Perzsák, aztán a Rómaiak meg az összes többi.

Tehát minden nemzetet sajnos megajándékozott, megtömött ezekkel a hamis teológiákkal, hogy távol tartsa az emberiséget az Istentől, az Isten kegyelmétől.

És ugye Babilon nagy szerepet játszott itt, amikor Jákobnak a fiai sorra egymás után követték el a bűnöket és ez miatt a leszármazottai újból és újból fogságba kerültek.

Ugye itt ki csúcsosodott ez a dolog, hogy ez az ördögi Szentháromság tan, ennek megfelelően már meg volt Babilonban is mindez, és az volt a lényege, hogy amikor Jákob fiai újból és újból bűnöket követtek el, teljesen engedetlenné válva Istennek.

Isten fogságba rekesztette őket, akkor az ő vezetőik, az Istentől rendelt vezetőket, Isten embereit eltávolították a porondról, az Isten iratait, az Isten emberei által létre hozott iratokat, amit Ő sugallt és ihletet, azokat is igyekeztek eltüntetni.

És kitalálták a talmudot, a babiloni okkultizmuson alapuló talmudot, ami magyarázatként szolgált arra, hogy, hogy is volt minden kezdettől fogva a teremtéstől az addigi napig.

És onnét ők a rabbik, a luciferiánus rabbik, azt találták ki, hogy hát köztudott dolog a Mózes Tórája, ezt már nem lehet eldugni.

A legjobb, amit tehetünk, hogy átalakítjuk egy kicsit, a mi nézetünkre, hogy ezt felhasználva a népet fogságba tudjuk tartani.

És mit csináltak, elővették a Mózes Tóráját, és elkezdték belehamisítani a babiloni eretnek szentháromságból, Lucifernek a teológiájából elkezdték bele hamisítani Jahvét, vagy Jehovát, ugye, és elkezdték belehamisítani Sehkinát!

Ez annál is inkább érdekes, mivel Sehkina, ha valaki megvizsgálja ezt a szót, ez eredendően nincsen benne az eredeti Mózesi Ószövetségben, és annál is inkább nem lehet közel, az Istennek a kijelentéseihez, mivel ez egy nőnemű szó.

Tehát egy női személyre utaló szó Sehkina.

És így be tudták már ott hozni az ördögi szentháromságot, az Ószövetségben azzal, hogy azt mondták, hogy úgy magyarázták Mózesnek a Tóráját, hogy azt mondták, hogy Isten ott volt Mózessal, ugye találkozott hűvös alkonyatkor, aztán ott volt a sátorban a Sehkina, ami az Újszövetségben a Szent Szellem, és hát ugye Isten beszélt a Megváltóról, hogy be fogja küldeni az emberek közé.

Tehát így már megcsinálták, már bele hamisították az Ószövetségben Jahvét, a Messiást, meg Sehkinát.

Aztán az idő folyásával, amikor is eljött a Messiás, Istentől ígért Messiás, Isten küldötte, akkor viszonyultak az Ószövetséghez.

És az Ószövetségből bizonyítva, hogy van szentháromság, mert már a Tórában is a zsidók ezt már ismerték, így ez nem változik meg, mert Istennél nincsen változás, és változásnak árnyéka magyarázattal agy mosták az embereket és magyarázták az Újszövetségbe, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, tehát Ő maga is Isten.

Maga az Atya Isten, Ő maga az Isten, és tőle van a tőle elválasztott Szelleme, a Szent Szellem, ami korábban érdekes mód Szent Lélek volt, csak főként az 1990-s, 80-s évektől kezdett ez terjedni ez a propaganda a Szent Szellemről.

És oda-vissza az okkultisták tudták bizonyítani a szentháromságot.

De ha megnézzük eredendően a Mózes Tóráját, teljesen világos, hogy egyetlen egy Isten van, maga az Atya, a Teremtő Atya, aki mindig is Atyaként akarta magát bemutatni, az emberiség szerető Atyjaként, hogy várja az emberiséget vissza, hogy megmenthesse.

És a tőle küldött Messiás, a Megváltó, aki nem azért Isten Fia elsősorban, mert az Atya szülte őt, akárhogyan és így tőle való személy, hanem Ő azért Isten Fia, a Messiás, mert mindazokat, amit Isten mondott, azokat a dolgokat hajtotta Ő végre.

Tehát az Isten országából nézve, Isten Fiának lenni, ahogy te magad is említetted azt az igét, hogy mindazok Istennek a Fiai, akiket Isten, mint láthatatlan Lélek, Szent személy vezérel, és utasít.

Tehát elsősorban Johsua, a Messiás, azért Isten Fia, mert mindazt, amit az Atya rábízott, és mondott neki az egyedüli Isten, azt Ő mind maradéktalanul végre hajtotta.

És mi magunk is Isten Fiak vagyunk, Istennek a Fiai vagyunk, függetlenül attól, hogy valaki nőnemű, vagy hímnemű, hogy attól függően, hogy egy személy férfi, vagy nő, mit valósít meg az életben Istentől kért, vagy javallt dolgokból.

Az a személy, aki arra adja a fejét, hogy Istennel akar élni úgy, hogy önmagát elválasztja a és félre teszi Isten számára, kerüli a világnak a bűneit, és ahogy mondja Jakab, hogy úgy tiszteli az Istent, hogy meglátogatja az árvákat, özvegyeket, tehát segít a környezetében levő sínylődő embereknek, és ez mellett tisztán tartja magát szeplő nélkül, a világ bűnei nélkül, a saját életét.

 És így az ember maga, aki így él, azok Istennek a Szentjei lesznek, Istentől küldött személyek lesznek, elohimok lesznek, Isten Fiak lesznek.

És visszatérve, a babiloni, egyiptomi szentháromságra, tehát ahogy ők belehamisítottak az Ószövetségbe a talmudos magyarázatot, tulajdonképpen ők Lucifert tették bele, mint Istent az Ószövetségbe, és ez alapján neveltek fel generációkat.

Ezért van az például Jákobnak a fiai gyilkos természetűek voltak, mert elsajátították a babiloni talmudizmusnak a magyarázatát, és ők úgy ismerték meg ezáltal Istent, hogy egy állandóan feddődő, állandóan gyilkolászó, állandóan bosszút álló Isten.

De ha megnézzük, hogy mekkora a különbség a meghamisított Mózesi Tóra által kijelentett Isteni személy, és az Isten Fia, a Messiásunk mikor bejött ide, elkezdett tevékenykedni, rögtön az első szava az volt, hogy megtanította a tanítványokat, hogyan lépjenek az Atyával kapcsolatba beszéd útján egy fohász, vagy egy imádság formájában.

Egyből úgy jelentette ki a Teremtő Istent, az Egyedüli Istent, hogy a MI ATYÁNK.

És a MI ATYÁNK, ez az Isten a MI ATYÁNK minden élőlénynek az Atyja, kezdettől fogva Mózes könyveiben is, mindig a MI ATYÁNK volt, és az egész emberiségnek az Atyja.

Sosem volt Baál, vagyis Úr!

Isten soha nem akart lenni Úr senki számára, az Ő teremtményei között, Ő mindenkor azt akarta megértetni, hogy szerető Atya, aki gondot visel az Ő teremtményeire, az emberekről, és meg akarja őket menteni.

Bevezetni, hogy megbocsásson az emberiségnek, és bevihesse az Ő országába, vissza, haza vihesse az embereket.

De mivel a talmudos, luciferiánus rabbinizmus bele hamisított, meghamisította Mózesnek a Tóráját, és a babiloni szentháromság, luciferi szentháromságot bele hamisították az Ószövetségbe, így sátán került bele Isten képébe, az Ószövetségbe, mint Jahve, Jehova, és Sehkina a nő formában, és a Messiás, az Isten Fiú, tehát harmadik személy.

És ezt az Ószövetségből magyarázva, mikor elkezdték hamisítani az Újszövetséget, akkor ezt garantálták, hogy ők ezt úgy fogják szállítani a különféle zsinatokon, hogy az Ószövetségi Sehkina, Jahve, Jehova, és a Messiás, az úgy kerüljön bele az Újszövetségbe, hogy ott is megmaradjon a szentháromság.

A Messiást Isten szintre emelték, a Sehkinát, mint Szent Szellemet hozták be, és Jahvét, Jehovát pedig az Atyaként, Istenként állították föl.

És az a nagy trükk ebben az egészben, hogy ugye amit te is felsoroltál, az a halom igevers, ami arról szól, hogy Isten kijelenti, hogy nincs Ő rajta kívül mást Isten, tehát még a Messiás sem Isten így ebbe bele tartozik ebbe a kategóriába, és nincsen egy harmadik személy rajta kívül, mint egy tőle függetlenül itt-ott lebegő Szent Lélek.