- Tévtanítások a gyülekezetekben: Tized fizetés

Mit mond Isten igéje a tized fizetésről az Újszövetség (kegyelem) korszakában?
Helyes-e fizetni a gyülekezeteknek, egyházaknak?

 

Szeretettel köszöntök mindenkit!

Nagyon köszönöm, hogy ellátogattál ide, és megnézed ezt a hanganyagot, és meghallgatod.

Ebben a hanganyagban arról szeretnék beszélni, hogy kell-e a mai időben a kegyelem korszakában, az Újszövetség idején tizedet fizetnünk a gyülekezetekben?

Ez egy fontos, kardinális kérdés úgy érzem, mert egyre több emberben merül fel a kétely biztos, hogy bennetek is ez felmerült, hogy vajon jó-e ez, hogy fizetek ennyi pénzt a gyülekezetnek, és anélkül, hogy látnám, hogy mire fordítják, mi történik azzal a pénzzel.

Talán van köztetek olyan is, akiben rossz érzések alakultak már ki ezzel kapcsolatban.

Én személyesen is ismerek egy kedves hölgyet, aki mesélte, hogy a vége felé már kezdte felismerni, hogy valami nem stimmel, hogy már szinte rosszul érezte magát, amikor odaadta a pénzt, és azt érezte, hogy valami nem stimmel.

Meg ismertem olyan hölgyet, aki közelebb dolgozott a pásztorhoz, a pénzügyeket kezelte, és miután körbevitték ugye a kalapot a gyülekezetekben az emberek között ugye ez a szokás.

Körbe küldenek ilyen kis tároló edénykét vagy egy ilyen kis kalapot, hogy összeszedjék a pénzt, és amikor összegyűlt akkor megszámolta a gyülekezet vezető és csak annyit mondott, hogy: ó hát csak ennyi jött össze, nekem olyan sok a kiadásom, olyan sok a költségem, ez kevés.

Tehát én úgy gondolom, hogy ez nincs rendjén, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan érzitek ugyanezt, hogy valami nem kerek, valami nem tiszta ezzel a tizeddel.

Ezért gondoltam, hogy beszélek erről a dologról, alátámasztva igével természetesen, mert csak is kizárólag Isten szavaival, és az Ő Fiának a szavaival szabad, és lehet ezt alátámasztani, hogy van-e tized, vagy nincs-e tized az Újszövetség, a kegyelem korszakának idejében.

De Nézzük, akkor mit mond először, először kezdjük az elején, mit mond az Ószövetség, a törvény korszaka a tizedről, hogy mi is volt ez valójában ez a tized.

Ugye rengeteg ige vers szól erről.

 

4 Móz 18: 21 Lévi fiainak pedig örökségül adtam minden tizedet Izráelben.

Munkájukért kapják ezt, mert ők végzik a szolgálatot a kijelentés sátránál.

 

Vagyis már ebből az igéből is kiderül,hogy a tized arra szolgált,hogy azokat akik,pontosabban kezdjük inkább onnan,hogy ugye Isten törvénybe adta az évenkénti ünnepeket,és az áldozati ünnepet,hogy ezt ugye meg kell tartani,és ezeken az ünnepeken szolgáló emberek,és papoknak ment ez a tized egy része.

És ez a tized, ez nem pénz volt természetesen, hanem ugye begyűjtötték az emberektől az állatokat, búzákat, olajat, ilyen dolgokat.

Tehát az első zsengéjét, meg a legtisztább, legtökéletesebb állatot, ugye ezek az első zsenge meg hát ez a tökéletes állat is már ugye előképe volt Jézusnak.

Tehát ezeket beadták, és azok az emberek ezeket kezelték, előkészítették, felkészültek ugye az ünnepekre, tehát dolgoztak úgymond, hogy előkészítsék az ünnepeket, ugye, mert hét napig tartottak ezek az ünnepek.

Ezeknek ment a,ezekből a terményekből,állatokból egy rész, másodsorban ment a szegényeknek,árváknak,özvegyeknek,rá szorulóknak adtak belőle,és harmadsorban ment a papoknak egy része,hogy ők is ebből kaphassanak ezekből az ételekből,italokból stb.

Tehát itt nem pénzről volt szó egyáltalán.

Ugye azt szokták mondani, hogy Jézus azért jött, hogy betöltse a parancsolatokat, igaz ugye van egy ilyen ige?

Nézzünk meg, hogy ez mit is jelent valójában.

Isten parancsolatának két része van: az első része ugye az erkölcsi része, ugye ami a Mózesi tízparancsolat, a ne ölj,ne lopj,ne paráználkodj stb.,stb.,ez érvényes mindenkire a mai napig is.

Tehát ezt nem törölte el Isten, nem is fogja.

Tehát ez nem csak a zsidókra érvényes, hanem ránk is nem zsidókra úgymond,és, ugye ha ezeket a parancsolatokat betartjuk,akkor Isten garantálja nekünk az örök életet,és ugye a kegyelme kiterjed ránk,és az ítéletet elveszi a fejünk fölül ugye ha elfogadjuk Isten Fiát megváltónak.

A másik része a parancsolatoknak Istentől, azok a zsidóknak tett parancsolatok a szertarásokról, és áldozási szabályokról szóltak, de ezek csak is kizárólag nekik szóltak az Ószövetség idején.

 

Isten tízparancsolata: 4: 46-nál található a videóban.

 

Ugye erre igék vannak maga arra a részére, hogy ugye Isten eltörölte a törvénykorszakát, ez ugye például itt a Galáciabeliekhez írt levél 3: 24-ben elég egyértelműen le van írva:

 

Gal 3: 24 Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

 

Egy-egyszerűbb újszerű fordítás szerint talán jobban érthető:

 

Gal 3:24 (H Egyszerű) Így tehát Krisztus megérkezése előtt a Törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk, hiszen azóta már hit (hűség,engedelmesség) által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá.

 

Gal 3: 25 De minekutána eljött a hit, (hűség, engedelmesség) nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.

 

Magyarán megérkezett a hit,többé már nincs szükség arra, hogy nevelőnk felügyeljen ránk,tehát a törvény megszűnt,hogy a

 

Lukács 16:16 A törvény és a próféták János eljöveteléig voltak.

 

Ezt Isten Fia saját szavával mondta ki, le van írva az igében.

Tehát ez a tized adása az ünnep és áldozati szertartás miatt volt Ószövetségi parancsolat,és erre szolgált, hogy ezeken az ünnepeken ugye ezeket a beszolgáltatott ételeket,italokat,állatokat.

Ugye ebből csináltak ugye ételeket stb.,és osztották szét az embereknek.

De ugye Isten Fiának az eljövetelével az Ő egyetlen tökéletes áldozatával Isten ugye eltörölte a törvénykorszakát, és a kegyelem korszakába léptünk át, mert ugye Isten Fia feláldozta magát.

Ez volt az egyetlen,tökéletes egyszeri áldozat,mindenkiért kivétel nélkül,és ebből következően, hogyha  ugye eltörölte Isten ezeket az ünnepeket,meg az áldozati ünnepeket,a törvényt akkor nincsen ugye tárház.

Tárháznak hívták ahova ezeket beadták, ebbe gyűjtötték ezeket az élelmiszereket,állatokat,és ha ezek sincsenek hova begyűjteni,akkor ebből következően nincs tized sem.

Tehát ha nincs több áldozat,ugye, mert Isten Fia feláldozta magát,tökéletes áldozat volt.

Ha nincs több áldozat,mert ugye az Ő áldozatán át kaphatunk kegyelmet,és nincs többé ünnepi szertartás sem,akkor van még tized?

A válasz: nincsen, nincsen tized.

De menjünk tovább, nézzünk még igéket.

A kedvenc igém, még amit fel szoktak hozni az a Malakiás 3: 8-tól.

 

Mal 3: 8 Avagy az ember csalhatja-e az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.

 

Mal 3: 9 Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben!

 

Mal 3: 10 Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.

 

Tehát ugye itt is a kulcsszavakat kell megnézni, itt is teljesen egyértelmű a tizeddel, és az áldozni valóval, hogy legyen ennivaló az én házamban.

Tehát itt nem pénzről beszél Isten.

Pedig akkor már ugye volt pénz ugye ez a sékel.

A pénzegység vagy inkább súlyegység volt a sékel:

 

Józs 7: 21 Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy arany vesszőt, amelynek súlya ötven siklus vala, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és íme elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.

 

Jer 32: 9 Azért megvevém Hanameéltől, az én nagybátyámnak fiától a mezőt, amely Anatótban van, és kifizettem neki a pénzt, tizenhét ezüst siklust.

 

Ezt viszont a mai mozgalmakban, gyülekezetekben ugye ezek a hamis ál-tanítók ugye ennyivel le is zárják, hogy hozzátok be a tizedet az én tárházamba ugye, de a kulcsszavak a lényegről direkt nem beszélnek.

És ha megfigyelitek, akkor ószövetségi igékkel támasztják alá mindig az Újszövetség idején lévő életet, tehát a mostani kegyelem korszakát, a törvény korszaka igékkel akarják alátámasztani.

Ugyanezt csinálják az elő-elragadtatásnál is.

Nézzünk tovább igéket még.

Pál szavai ugye a szent lélek által:

 

2 Kor 9:5 Kényszerítően szükségesnek tartottam hát,hogy bátorítsam a testvéreket, hogy előre menjenek el hozzátok,és előre hozzák rendbe tőletek előre megígért áldást:hogy az úgy legyen készen mint áldás,és ne úgy mint kapzsi haszonvárás.

 

2 Kor 9: 7 Ki-ki amint előre elszánta szívében, ne kedvtelenül, ne is kényszer alatt tegye, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.

 

Itt is kulcsszó, nem a tized fizetőt, hanem az adakozót.

 

Ha megindul a szíved, és valakinek akarsz segíteni, akkor adsz neki pénzt, ruhát, élelmiszert, bármit.

De nem a pásztoroknak az ellátását kell fenntartani ezzel, meg a gyülekezet vezetőit, és főleg, hogy tudjuk, hogy a pénznek a többsége hova megy föl.

Hiszen ezeket a gyülekezeteket ugyanazok hozták létre, a piramisnak a csúcsán ugyanazok állnak,és oda küldik föl a pénzt.

Ezeket azért hozták létre, hogy így kisajtolják belőletek a rengeteg pénzt.

Fogalmatok sincs, hogy mire használják, senki nem lát bele, rengeteg sikkasztásról és törvénytelen csalásokról lehet hallani, akik mesélik nekünk is, az internet is tele van ezekkel.

Tehát nem,nincsen tized nem szabad ezeknek a gyülekezeteknek adni.

És visszatérve, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten ugye a Galácia 6: 9-ben is, erről hogy a:

 

Gal 6:9 A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.

 

Pál 28: 27 Nem fog szűkölködni az,aki ad a szegénynek,de aki elfordítja tőle tekintetét,azt sok átok éri.

 

Tehát és az is azt jelenti,hogyha te most adsz a pénzedből ami most még ér valamit,adsz a

szegényeknek,és rászorulóknak a családon, környezeteden belül,vagy bárki, akire megindul a szíved és látod,hogy rossz körülmények között él,és azt adsz neki,és ezt rendszeresen csinálod minél nagyobb mennyiségben,és alkalommal akkor Isten nem fog megfeledkezni rólad,és amikor te leszel rossz helyzetben, és szükséged lesz a segítségre akkor Ő meg fog segíteni,ez az ige erről szól.

 

Péld 22: 9 a jóságos tekintetű ember áldott lesz,mert ad kenyeréből a nincstelennek.

 

És ugye folytatja is:

 

Gal 6:10 Annak okáért míg időnk van,cselekedjünk jót mindenekkel,kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

 

Tehát a rászorulóknak kell adni, nem a hamis egyházaknak, de menjünk még tovább, még mélyebben még több igével, hiszen ugye azt mondja Isten a saját szavaival is, hogy két vagy három bizonyságon megáll minden.

 

Zsid 7: 11 Ha tehát a lévita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség mondogatni, hogy más pap támadjon, Melkisédek rendje szerint ne pedig Áron rendje szerint?

 

Zsid 7: 12-nél folytatja

Zsid 7: 12 Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is.

 

Ez a Zsidókhoz írt levél,maga Pál mondja a Szent Lélek által.

 

Zsid 7:13 Jézus Krisztus akiről beszélünk,nem Lévi törzséből származott,hanem egy másikból.

Abból a másik törzsből pedig senki sem végzett papi szolgálatot az oltárnál.

 

Zsid 7: 14 Mert nyilvánvaló,hogy a mi urunk Jézus a Júda törzséből származott,Mózes pedig semmit nem mondott Júda törzsével kapcsolatban a papokról.

 

Zsid 7: 15 Még világosabb,hogy milyen nagy változást jelent ez, amikor Jézus ez a Melkisédekhez hasonló másfajta pap megjelenik.

 

Zsid 7: 16 Ő ugyanis nem emberekre vonatkozó rend alapján lett pap, hanem a benne lévő elpusztíthatatlan élet hatalma által.

  

Zsid 7: 17 Mert Jézus Krisztusról ezt mondja az Írás: „Örökké pap vagy, Melkisédekhez hasonlóan.”

 

Zsid 7:18 Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik mivelhogy erőtelen és haszontalan.

 

Zsid 7: 19, hiszen senkit sem tudott tökéletessé tenni. De most Isten ennél sokkal jobb reménységet adott nekünk, és így közel jöhetünk hozzá.

 

Zsid 7: 20 és az a behozatal nem eskütétel nélkül történt. A léviták isteni eskü nélkül lettek papokká,

 

Zsid 7: 21 De ez esküvéssel,az által, aki azt mondá neki:

Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké,Melkisédek rendje szerint.

 

Zsid 7: 22 Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.

 

Zsid 7: 23 És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:

 

Zsid 7: 24 Jézus azonban örökké él,így örökké pap marad.

 

Zsid 7: 28 Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde pedig az örök tökéletes Fiút.

 

Ugye Jézust, tehát ebből ugye az derül ki, hogy Jézus főpappá vált, eltörölte a korrupt testi papságot, így eltörölte az ünnepi és áldozati törvényeket.

A tárházak, sincsenek már, és ebből következően nincsen tized.

Ez nem Isteni rendelés,ez nem Isteni törvény ez hazugság, amit ezekben a gyülekezetekben mondanak nektek,hogy: hozzátok be az én tárházamba a rengeteg pénzt,adjátok ide a sok pénzt,majd Isten ezt megáldja.

Nem fogja megáldani, ez engedetlenségnek számít Isten szemében, hogyha ti ilyen helyekre adjátok a pénzeteket.

Sőt olyanról is hallani, hogy nem segített a családtagjainak, szüleinek, mert inkább beadta a tizedet a gyülekezetbe vagy az egyházba.

Gondoljátok, hogy ez Isten szemében rendben van?

Nincsen!

Olvassátok el, hogy mit mondott erről Isten Fia!

 

Máté 15: 5 (H Csia 2005) Ezzel szemben ti ezt mondjátok: Aki így szól atyjához vagy anyjához: áldozati adománnyal tudok csak használni neked,

 

Máté 15: 6 annak már nem kell tisztelnie sem atyját, sem anyját. Isten szavát erőtlenné tettétek hagyományotokért.

 

Tehát inkább beadja a tizedként az egyházba, a gyülekezetbe, minthogy segítsen a saját család tagjának, anyjának, apjának.

Hát gondoljátok tényleg, hogy ez Isten akarata?

Hát nem.

 

Zsid 8: 13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

 

Magyarán az Ószövetség rendeleteitől még nem tudták az embereket megjobbítani,ez az egész, amit itt eddig elmondtam igéket,ez erről szól.

Nem tudta az embereket Isten felé vinni, mert nem tudták betartani.

A papok is korrupttá váltak a tized miatt ugyanúgy, mint most.

Ugyanaz történik, hogy imádják a pénzt, harácsolnak, és elszedik a pénzeket tőletek, és olyan pompák között élnek, hogy azt elképzelni nem tudjátok, de erre majd később.

Korrupttá váltak a papok, a gyülekezet vezetők, a mozgalomvezetők, tisztelet a nagyon csekély kivételnek.

Becstelenek, visszaélnek vele, paráználkodnak, az ördög szolgájává váltak valójában, és ezért Isten beszüntette a papságot, vele együtt a tizedet is, és Újszövetséget kötött az emberekkel a Fián keresztül, és most már nem csak a zsidókkal, hanem velünk is.

Minden egyes emberrel, aki nem zsidó vallású, minden egyes emberrel kivétel nélkül, és egyenként kommunikál mindenkivel nem csak a papokon keresztül, mint az Ószövetség idején.

De nézzétek meg, hogy Jézus soha senkinek nem fizetett tizedet, és soha senkitől nem is kért, és nem is kapott tizedet.

A tanítványoknak is ezt tiltotta, sosem beszélt nekik erről.

Pál sem csinált ilyet az apostolok cselekedeteiben, sem a többi apostol.

Nem szedtek tizedet, nagyon jól tudták, hogy miért nem, hogy milyen veszélyes, és azt sem mondták nekik ugye, hogy áldozzanak.

Azért nem mondták, mert már az egyetlen tökéletes áldozat meg volt, ugye megtörtént, Isten Fia feláldozta magát, Ő volt az áldozati bárány mindannyiunk bűnéért.

Tehát  Pálék, meg a tanítványok nagyon jól tudták,és Isten Fia ezért nem mondta el nekik,vagy ezért nem tanította őket,ezért tiltotta a tizedet, mert ahogy Pál is mondja:

1 Timótheus 6. 10-ben

 

1 Tim 6: 10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme:mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől,és magukat által szegezték sok fájdalommal.

 

Tehát,hogyha ők, az apostolok elkezdték volna a tizedet beszedni ők velük ugyanez történt volna, és elbuktak volna.

De a prédikátorok könyvében is,

 

Préd 5. 10, Aki szereti a pénzt,nem telik be pénzzel,és aki szereti a sokaságot (nem telik be)jövedelemmel. Ez is hiábavalóság.

 

Itt is világosan le van írva.

És nézzétek meg, hogy Pál is mondja, hogy ők nem, ők dolgoztak ugyanúgy és nem abból éltek, hogy beszedték a tizedet.

Itt a 2 Thessalonika 3. 8

 

2 Thess 3: 8 Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél,hanem munkával és fáradtsággal éjjel-nappal dolgozva,hogy közületek senkinek se legyünk terhére.

 

Úgy, hogy ezekből is kiderül, hogy nem szabad, nincsen tized.

Aztán a további kedvenc ige, amit szoktak mondani ezek az ál-pásztorok, a hamis tanítók, hogy

 

Máté 22: 21 Mondának neki: a császáré.

Akkor monda nekik: adjátok meg azért ami a császáré,a császárnak,és ami az  Istené az Istennek.

 

Tehát itt is arról szólt az egész, azért mondta Jézus, hiszen látta a zsidóknak a szívét, hogy be akarják őt csapni, hogy törvénytelenségen és bűnnel akarják őt fogni, hogy el tudják ítélni.

Mert, hogyha Jézus nem ezt mondja, akkor a tanítványait uszítja a rómaiak ellen, és akkor elfogták volna Jézust meg a tanítványait is.

Ezért mondta ezt,és így kivédte ezt,és nagyon jól tudta, ezt hogy mit akarnak,és ezzel a válasszal nem tudtak mit csinálni.

Tehát Isteni bölcsességgel, Isten igazságával szemben nem tud senki semmit tenni.

De emlékezzetek például a gazdag ember példázatára, hogy nem véletlenül mondta Isten Fia, hogy a gazdagok nagyon nehezen mennek be az Isten országába.

 

Luk 18: 24 És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!

 

Luk 18: 25 Mert könnyebb a hajókötelet a tű fokán áthúzni,hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

 

Eredeti írások alapján lehet hogy nem CAMeLOS  (teve)volt,hanem egy betű eltéréssel:CAMiLOS ami hajókötelet jelent.

 

Hiszen a pénz az ördögnek a legnagyobb eszköze, a legerősebb eszköze, hogy elvigyen Istentől.

Teljesen elszállnak az emberek,hogyha sok pénz van,és valójában ez történik külföldön is ezekben a gyülekezetekben, egyházakban,meg itthon is.

Tehát a pénz szeretete az  halálba visz,tehát az örök halálra,úgyhogy higgyétek el,én magam is átéltem ezt,nagyon jól tudom,hogy milyen érzés.

Évekkel ezelőtt sajnos én is bele estem ebbe a hibába,és akkor sok pénz volt, és  ott volt a zsebembe és azt éreztem,hogy hú én vagyok király,és bármit megtehetek,bármit megvehetek,és senki nem tud semmit csinálni, és ez milyen jó érzés.

Pillanatok alatt el tud szállni az ember, és akinek még több van, az egyre inkább mélyül ebbe a fertőbe, és nagyon nehéz onnan már kiszállni, és felszabadulni.

Ezért nem tudott a gazdag ember sem, hiszen mikor azt mondta neki Isten Fia, hogy add el mindened és kövess engem, és ő szomorúan elballagott, mert képtelen volt rá.

Szóval visszatérve rá, nincsen tized, nem győzöm hangsúlyozni, hogy add inkább a pénzedet a szegényeknek, a rászorulóknak, akik valóban szűkölködnek itt az utolsó időben.

Nagyon sok ember lesz ilyen, tedd azt, ami az igazi Isten tisztelet, amiről a Jakab 1: 27-ben világosan le van írva.

 

Jak 1: 27 (H Csia 2005) Az Istennél és az Atyánál tiszta és szeplőtlen istentiszteletnek ez számít: Látogasd meg nyomorúságukban az árvákat és özvegyeket, őrizd meg magadat, hogy a világ be ne mocskoljon.

 

Zsolt 112: 9 Osztogat,adakozik a szegényeknek,az ő igazsága megmarad mindörökké,az ő feje felemeltetik dicsőséggel.

2Kor 9: 9:Amint meg van írva: Bőkezűen osztott, adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad.
 

Ennyi,tehát higgyétek el, ha ezt csináljátok, sokkal nagyobb megtartásban lesz részetek,amikor ti lesztek rossz helyzetben

 

Jézus is kioktatta a farizeusokat a Máté 23: 23

 

Máté 23: 23 Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.

 

Tehát ki lopták a tárházakból az értékesebb dolgokat, és saját magukra használták föl, kapzsivá váltak.

Ma ugyanez történik,ugyanez történik és semmi másról, nem szól ez az egész,csak arról,hogy minél több pénzt összeszedjenek saját maguknak,és hogy minél többet fel tudjanak adni az ő tulajdonosaiknak, a létrehozóiknak,hiszen aki kicsit is utána nézett a gyülekezetek kialakulásának,hogy mi volt az oka ennek az egésznek.

Ugyanoda jutnak, hogy a piramis csúcsán ugyanazok vannak, és ezek az emberek Lucifer imádók, okkultak, és nem hisznek Istenben.

Más istent szolgálnak a Lucifert, aki ugye nem Isten, de ők ezt hiszik, hogy Lucifer egy isten.

Tehát ezek, semmi más nem történik, csak ellopják a pénzeteket.

Be vagytok csapva, és rá tudtok keresni az interneten és meg tudjátok nézni, hogy hogyan élnek ezek a pásztorok, ezek a gyülekezet vezetők külföldön is, és itthon is.

Nézzétek meg ezt a pompát, ezt a csiri-csárét a templomokban is van, meg ahogy a papok élnek meg a pápa, meg ezek a fekete ruhás gyászhuszárok.

Tehát ez elképesztő, és e mellé tegyétek oda ezt a képet, hogy Isten Fia hogy élt, hogy milyen szerényen, és alázattal.

Szamáron volt, és úgy ment be, és nem úgy, mint most a pápa ilyen golyóálló üvegben, és tehát elképesztő mennyire elcsúsztak az emberek is.

Csak a pénz, a hatalom, erről szól az egész világ,és ezek a gyülekezetek is erről szólnak sajnos,és pedig nagyon sokan vagytok ott, igaz szívű Isten kereső emberke van,csak becsapnak titeket, és azt hiszitek,hogy a tizedet, azt a pénzt, amit odaadtok azt Isten megszenteli,és megáldja,és hogy akkor nektek az sokkal több lesz abból majd.

És a pénz, hogy ez a célja az életnek, hogy minél több pénz legyen, és hogy minél több mindent meg tudjál venni.

Hát nem, ez nem igaz!

Isten Fia soha nem beszélt erről, pont az ellenkezőjéről beszél.

 

23: 41-től található a videóban képek a mai gyülekezet vezetők milyen pompában élnek.

 

Nézzétek meg, hogy keressetek rá a neten de itt is fogtok látni pár képet, hogy milyen palotákban laknak ezek a gyülekezetek vezetők, saját repülőik vannak.

És gondoljátok ez Isten akarata?

Hát biztos, hogy nem!

Isten nem ilyen.

Ha tudnátok, hogy valójában ezt a pénzt, amit beadtok, hogy ezt mire használják föl ezek a nagyobb gyülekezetek szerte a világon.

Ha tudnátok, hogy valójában mire gyűjtenek, hogy hova küldik tovább, és hogy mi a célja ennek, ha ezt felismernétek és megértenétek, akkor térden állva könyörögnétek bocsánatért Istentől, mert felismernétek, rá jönnétek, hogy mekkora hibát követtetek el.

Hiszen semmi másra nem gyűjtenek, csak arra, hogy a 3. templomot felépítsék.

A harmadik templomot, ami teljesen Isten szemében gyűlöletes.

Állat áldozatot akarnak újra, megtaposva ezzel Jézus vérét, ami a Szent Lélek káromlás, és ebbe a templomba fog beülni majd az Antikrisztus.

És erről szól az ige is

 

Máté 24: 15 Ha aztán meglátjátok, hogy a Dániel prófétán át kijelentett utálatos pusztítás a szent helyen áll - aki olvassa, értse meg -,

 

Máté 24:16 akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre,

 

Márk 13:22  Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak,és jeleket és csodákat tesznek,hogy elhitessék ha lehet (még) a választottakat is.

 

Stb., stb., tehát az Antikrisztus lesz a harmadik templomban fog uralkodni.

Csodákat fog tenni, és az igazakat is megtéveszti

Erre használják a pénzeteket, semmi másra.

Tehát összegezve a tized az Ószövetségben az erről szólt az ünnepek, évenkénti hét ünnep, és az áldozati ünnepnek a finanszírozása úgymond.

Tehát, és nem pénz volt, hanem búza, gabona, állatok, élelmiszerek például, és azt szétosztották szegények közt az ott dolgozóknak, és a papoknak is egy része ment.

Erről szólt az egész, és nem pénz volt, de mivel az Ószövetségnek már vége, Újszövetséget kötött velünk Isten, hiszen beküldte közénk a Fiát, beküldte az első szülött Fiát, aki már ott van a kezdetektől mellette.

Ő elvállalta, hogy bejött közénk, és feláldozta magát, és ezzel Isten eltörölte az áldozati törvényeket, az ünnepek törvényét.

Ebből következően nincsen tárház ahova be lehet gyűjteni ezeket az állatokat,meg élelmiszereket,és ebből következően nincsen tized sem.

Ez ilyen egyszerű, nincsen tized!

Arra kérlek benneteket,hogy ne ezeket a gonosz szektákat pénzeljétek,hiszen ezeket az okkult mozgalmakat,mert így is tele vannak pénzzel,már iszonyat gazdagok,és nem kell nekik ezt még tovább.

Ne adjátok oda a pénzeteket!

Nem fogja Isten megáldani ezt a pénzt, se téged hidd el!

Az Ő szemében ez utálatos dolog, adjátok inkább a szegényeknek, a rászorulóknak a környezetekbe.

Biztos, hogy van mindenkinek a környezetében, vannak olyanok, akik szűkölködnek, nem tudják kifizetni a rezsit, nem tudnak kenyeret venni rendesen, és rendes élelmiszert, és nem tudnak rendesen ruházkodni, és nagyon nagy gondokkal küzdenek.

Nekik segítsetek, higgyétek el, hogy Isten szemében ez sokkal de sokkal nagyobb dolog.

 

Pél 21: 25-26 a restet megöli vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével,egész nap csak vágyakozik,az igaz pedig ad,és nem fukarkodik.

 

Itt vannak az igék, alá van támasztva, olvassatok utána, nézzetek utána a Bibliában!

Ne rám hallgassatok, ne emberekre, hanem Isten szavára és az Isten Fiának a szavára, hogy mit tanított mit mondott erről, világosan kimondta, hogy nincsen, eltörölte.

Addig tegyél jót másokkal és segíts, amíg ér valamit a pénzed, hiszen nemsokára belefutunk ebbe a nagy nyomorúságba, és összedöntik a világrendszert, a pénzügyi rendszert összedöntik egy csettintéssel, egy mozdulattal, és semmit nem fog érni az a pénz, ami neked van, semmit.

Tegyétek azt, csináljátok amit Jézus tett amíg itt volt közöttünk.

 

Luk 4: 18 Az Úrnak szelleme van rajtam,mivelhogy felkent engem,hogy a szegényeknek örömöt hirdessek,ő küldött,hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak,szemük megnyílását a vakoknak,szabadon engedjem a szétzúzott szívűeket.

 

Azért jött, hogy megsegítse a szegényeket,a rászorulókat,a megtört szívűeket,legyetek ilyenek ti is,legyetek olyanok, mint a hamis sáfár volt,aki érezte a vesztét,fölismerte, és segített másoknak az is egy nagyon jó példázat.

Tehát a tized az hamis tanítás,nagyon kemény hamis tanítás és engedetlenségi cselekedet is Isten előtt!

Olyanokat is hallottam, hogy az emberek eladósodtak e miatt, mert, hogy tudjanak tizedet fizetni és hiteleket vettek föl.

Hát komolyan mondom, hogy ilyen butaságot, én nem is értem, hogy ezt hogy lehet, hogy nem ismerik föl ezek az embereket, és ugye ott van ez a Siddiki-féle meggazdagodás, ez az áldás, ez is hazugság, és tévtanítás.

De kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, olvassatok utána, imádkozzatok, hogy Isten adjon vezetést ebben a kérdésben, ha úgy érzitek, hogy valami nem stimmel, és úgy érzitek, hogy amit elmondtam, és végig hallgattátok, hogy ebben lehet valami, valami megmozdult bennetek.

Higgyétek el, hogy ez nem véletlen, nem véletlenül érzitek azt, hogy valami nem stimmel.

Azok, pedig aki úgy látják, úgy gondolják, hogy ez butaság, hülyeség az egész, nem nekik szól ez a hanganyag.

Isten azokat fogja megtalálni, megszólítani ezen a hanganyagon keresztül,akiket Ő el akar hívni,és fel akarja ébreszteni ebből a sötétségből,mert valóban sötétségben tartanak titeket a tévtanítások által ezekben a gyülekezetekben,és az örök kárhozat felé vezényelnek titeket,nem az örök élet felé!

Ezért szeretnék imádkozni, hogy ti is ezt megértsétek, és felismerjétek ezt a tévtanítást.

 

Atyám, Drága Istenem nagyon kérlek téged, hogy a Fiad nevében, a megváltó szabadító Fiad nevében Atyám, ő rá való tekintettel kérlek Istenem, hogy segíts azoknak az embereknek megérteni az igazságot Atyám, akik hallgatták ezt a hanganyagot Istenem, hogy megértsék, hogy mekkora veszélyben van az életük, hogy nincsen tized.

Atyám kérlek, hogy vezesd őket a te Szent Lelked által erre rá, hogy felismerjék, hogy nincsen tized, nem szabad fizetni, hogy inkább a rászorulóknak segítsenek Atyám.

Ismerjék föl ezek az emberek,nyisd meg az ő elméjüket Istenem kérlek,hogy meglássák az igazságod Istenem,mert a te igazságod az tökéletes.

Nyisd meg az ő elméjüket, verd le a lakatokat az ő elméjükről Atyám!

Kérlek téged, hogy ezt a fátylat, amit az ördög oda tett az ő szemük elé, hogy ne lássák az igazságod, ezt rombold le, vedd onnan a szemük elől, hogy megismerhessék az igazságot Atyám!

Erre kérlek téged a Te Fiad nevében,hogy az a sok kedves,jó lelkiismeretű Istenfélő ember, aki szeret téged,téged keres,és elfogadta a te Fiad áldozatát,de még bent van ezekben a gyülekezetekben,szektákban Atyám külföldön is,és itthon is.

Kérlek Istenem, hogy nyisd ki az ő elméjüket, mutasd meg a te igazságod nekik, akár rajtunk keresztül, rajtam, vagy akár más embereken keresztül, ahogy te jónak látod, ahogy a te tökéletes akaratod Atyám.

Kérlek,hogy ébreszd föl őket,és hívd ki őket ezekből a gyülekezetekből,hogy ők is megismerhessék a teljes igazságot!

Kérlek téged, hogy munkálkodj az emberekben, egyre erőteljesebben, hiszen közel van már a nagy nyomorúság.

Egyre kevesebb az idő Istenem, és nagyon-nagyon sokan vannak még ilyen sötétségben,tévtanítások között Atyám.

Kérlek téged,hogy segíts ezeknek az embereknek,a Te Fiad nevében kértelek Atyám, nem én miattam kérlek,hanem ő miattuk Atyám, kérlek téged ,mert tudom,hogy szereted őket,tudom

hogy ki akarod őket hívni ezekből a gyülekezetekből.

Kérlek Istenem a te Fiad nevében kérlek, hogy legyen mindez így.

Köszönöm Atyám.

 

Aki könyörül a nincstelenen az Úrnak ad kölcsön,mert ő megtéríti jótéteményét

(Péld: 19: 17)

 

A gazdagok tegyenek jót,legyenek gazdagok a jó cselekedetekben,adakozzanak szívesen,javaikat osszák meg másokkal.

(Timótheus 6: 18)