- Úrvacsora

 

Szeretnénk segítséget nyújtani ebben is azoknak, akik szeretnének Úrvacsorát tartani
otthon, kis csoportokban, de esetleg nem biztosak abban, hogyan is történik ez.
Illetve bátorítást adni mindenkinek, hogy minél többször üljék meg ezt az örömünnepet
és kerüljenek egyre közelebb az Atyához és a Megváltó Fiúhoz, hogy ez által lelki áldásokban lehessen részük.
Természetesen hozzánk is lehet bármikor csatlakozni és velünk együtt Úrvacsorázni, örömmel látunk bárkit.
Isten kegyelme és vezetése legyen veletek!

 

Rendben, akkor, ha föl vagytok készülve...

 

Atyánk, köszönjük neked, hogy a fiad által megparancsoltad azt, ez az egyik parancsolatunk 10-parancsolat mellett a fiadtól személyesen, hogy emlékezzünk, meg hogy te itt éltél köztünk.

Igazságot cselekedtél, és utat mutattál, hogy milyen viselkedéssel lehet kedveskedni előtted, és kivívni a te jó indulatodat Istenem.

Meg van írva az írásban, hogy aki Isten elé járul, annak engedelmeskednie kell, hogy az Atya megjutalmazhassa mindazokat, akik engedelmességgel járulnak hozzá.

És köszönjük neked Isten fia, hogy láthattuk az életedből azt, hogy te igazán szentül, tisztán, félretett élettel, fertő, szeplő nélkül éltél,

és ez miatt, amikor meghaltál,megöltek téged,és te föl adtad az életedet értünk,akkor téged az Atya feltámasztott és ezzel bizonyságot adtál nekünk,hogy ha meghalnánk, amíg te visszaérsz,és igazságban éltünk és tisztaságban szentül,és főleg nagy engedelmességet gyakorolva akkor te megígérted, azt hogy az Atya fel fog bennünket támasztani

És te nem vagy ember,hogy hazudjál,ahogy azt sokszor emberileg mi velünk történik,hogy ha félelembe vagyunk vagy az érdekeink, úgy kívánják akkor képesek vagyunk még hazudni is.

De te nem vagy ember, hogy hazudjál,és embernek fia,hogy megmásítsd a te akaratodat,és amit te megígértél az által,hogy aki meghal is élni fog,hogyha issza a te véredet,és eszi a te testedet,hogy mindaddig, amíg hallgassuk és olvassuk az írást és megcselekesszük,engedelmességben élünk mindenképpen ígérete számunkra,hogy feltámaszt az Atya minket,ahogy téged is.

Köszönjük Isten fia, hogy te arra tanítasz bennünket minden szavaddal, és cselekedeteddel hogy hogyan engedelmeskedjünk az Atyának,hogy Ő a végén megjutalmazhasson minket.

Köszönjük, hogy hagytad, hogy a véred kiontsák, és tökéletesen meghalt a te tested.

Kifolyt minden csepp véred, és azért mert te genetikailag tiszta voltál ezért a te áldozatod elfogadható volt, és egy áldozattal te képes voltál tökéletessé tenni mindazokat, akik általad való útmutatás által közelednek az Atyához engedelmességbe.

És ez miatt az Atya tökéletesnek lát mindenkit az engedelmességben, aki Ő hozzá járul.

Köszönjük neked ezt Isten fia, hogy ezt végig szenvedted, nem jöttél le a fáról, és ez által legyőzted nem csak az ördögöt, hanem legyőzted minden angyalát, akiknek hatalma lehetne rajtunk.

Köszönjük neked Isten fia, és azt mondtad, hogy együnk a te testedből, mert a te tested életet adó kenyér, és azt mondtad, hogy mindaz, aki kenyeret eszik, az él ideig-óráig, néhány évtizedig, de aki abból a kenyérből eszik, amelyet a te szádból származik, és ezt megcselekszi a beszédet annak az Atya örök életet fog adni.

Köszönjük neked Isten fia, hogy hagytad, ennyire engedelmes voltál, hogy az Atya terve miatt hagytad, hogy a te testedet a felismerhetetlenségig összetörjék, megverjék, megkorbácsoljanak, leköpdössenek, és úgy összeverjenek, hogy a külsőd nem volt kívánatos az emberi szem számára.

Ezt elszenvedted, pedig ezt mindannyiunknak, magunknak kellett volna el szenvedni saját magunk bűneiért minden egyes alkalommal, amikor bűnt cselekszünk.

És te ezzel megmentettél bennünket, hogy mi ne részesedjünk ebbe a büntetésbe.

Köszönjük neked Isten fia, hogy ennyire szerettél minket, hogy minden kínon keresztül, minden szenvedésen és kínzáson keresztül képes voltál túlnézni, és képes voltál kilehelni az utolsó leheletedet azért, hogy közülünk némelyeket megmentsél a közelgő nagy nyomorúság idején, és életben bevigyed azokat, akik így követnek téged hűséggel, engedelmességben az Atyának az országába és újra együtt vacsorázhassunk veled.

Vegyétek a kenyeret, és emlékezzünk meg arról, hogy ő szenvedett értünk, annyira szeretett minket.

Köszönjük neked Isten fia, és megemlékezünk arról, hogy te ezt a nagy kínszenvedést végig szenvedted értünk, és segíts nekünk abban, kérleld az Atyát továbbra is türelemért, és kegyelemért, hogy segítsen abban nekünk, hogy engedelmesek tudjunk maradni egészen addig, amíg ki nem megyünk ebből a világból.

 

Fogjátok a kenyeret, és fogyasszátok el Isten fiának a nevében, aki szeretett minket, és meghalt értünk!

 

Ezek után a mi szeretett Megváltónk, aki még a vérét sem sajnálta, hogy kifolyassák, mint egy áldozati állatnak, aki nem félt az ördög fullánkjától, a halál fullánkjától, a bűn fullánkjától, ami halált eredményez az ember életében, ha bűnt cselekszik.

Ugyanis aki bűnt cselekszik,azt megszúrja a pokol és ez miatt a test meghal,és te nem sajnáltad, nem féltél ettől sem,megszenvedted a katonának a lándzsadöfését ami szimbóluma volt a pokol fullánkjának,amely megölte a te testedet,és kifolyt a véred.

Vér és víz jött ki belőled, Istennek fia, köszönjük, hogy egy ilyen brutális drasztikus dolgot szenvedtél el azért, hogy esélyt adjál némelyeknek az egész emberiségből, hogy kegyelmet nyerhessenek az Atyától, és örök életet.

És akkor fogtad a poharat, és azt mondtad, hogy ez a te vérednek a szimbóluma, és az Újszövetségnek a pecsétje, amellyel megpecsételed a te saját kiontott véreddel azoknak a sorsát, akik meghallgatják a te beszédeidet, és azon fáradoznak, hogy így, vagy úgy de végre hajtsák az életükben.

Köszönjük Isten fia neked ezt a szövetséget, és köszönjük neked mindazt, amit értünk tettél.

És immár nem kell szomorkodnunk, bármennyire is lesújtó dolgot tettek veled, mert a lényeg az volt, hogy a te engedelmességed miatt az Atya feltámasztott, és ez örömhír számunkra, hogy mindaz, aki engedelmes a te elmondott beszédeidnek, ki tisztul az élete, és el tudod küldeni őket aposztoloszként szolgálni, hogy véghez vigyék a te akaratodat, azokat pedig föl fogja támasztani a te Atyád, mint ahogy téged is.

Köszönjük, hogy ez egy olyan megmásíthatatlan emlék, és egy ígéret, ami valójában örömöt kell, hogy okozzon nekünk minden napon.

Teljesen mindegy hogy, ha nem lesz ennivalónk, nem lenne ennivalónk, nem lenne ruhánk és bármi, de ezt senki nem tudja elvenni tőlünk, hogy arra gondolhatunk, hogy akár élve, akár halva innét el fogunk menni ebből a világból, hogy ha engedelmesek vagyunk, amint te engedelmes voltál az Atyának.

Köszönjük, hogy a te véred ital, és a te tested étel, a te véred az ige, amelyet ha valaki cselekszik és megtart, akkor azt az Atya kegyelembe részesíti, és feloldozza a kárhoztatás büntetése alól,a kivégzése alól.

És nagyon örülünk annak Isten fia, hogy ilyen becses dolgot adtál nekünk, amelyet senki sem tudott volna adni nekünk, amit te adtál, és az a legnagyobb ajándék, nem lehet semmit se hozzá viszonyítani, mert ezzel lehetőséget adtál nekünk, hogy mi magunk is bocsánatot kérjünk az Atyától a te nevedben, és az Atya megbocsáthasson nekünk, és újra kezdhessük, onnét ahol elrontottuk.

Köszönjük neked Isten fia, és nagyon hálásak vagyunk, nagyon boldogok vagyunk ezért.

 

Fogjátok a bort, és fogyasszuk az Isten fiának a nevében, emlékezve arra, hogy nem csak meghalt, hanem feltámadt, és mi is feltámadunk, vagy elragadtatunk életben mindaddig, amíg engedelmesen követjük az Ő útmutatásait.

 

Atyánk hálákat adunk neked, hogy ezt így rendelted, és engem személy szerint lenyűgöz az a tökéletesség, amivel kitaláltad ezt a tervet, hogy hogyan fogod kimenteni az emberiséget ennek a világnak a szellem királyának gonosz, zsarnokának a kezéből,

és hogyan fogsz némelyeket bűnbocsánatban részesíteni,és hogyan fogsz némelyeket üdvözíteni,megkegyelmezni,és a végén még az érted folytatott tevékenységért,szolgálatért attól függően,hogy ki milyen intenzíven tett a te dolgodért,a te célodért.

Még meg is fogsz bennünket jutalmazni, köszönjük ezt neked Atyánk a sok -sok becses ígéretet, hogy ekkora kegyelemmel fordultál hozzánk, és örülünk annak, hogy a te nagy terveddel mennyire megaláztad, és mennyire nevetségessé tetted sátánt, és az ő angyalait a te birodalmadban, hogy, hogy kibabráltál vele.

Ez is, Atyám nem vagyok kárörvendő, de valahol mégis óriási örömet okoz, hogy ekkora csapást mértél az ördögnek a birodalmára.

És köszönöm neked ezt Istenem, hogy ekkora dolgot adtál a kezünkbe, és részesei lehetünk a te tervednek.

Köszönöm ezt neked Istenem, és köszönöm Isten fia, hogy te pedig hajlandó voltál végig menni az Atyának a tervét véghez vinni.

Köszönjük ezt neked Atyánk, és Isten fia.